PASIDALIJIMO DŽIAUGSMASJūsų gyvenimas įgaus naują prasmę. Jūs galėsite matyti, kaip žmonės išsitiesina ir kaip jie padeda kitiems. "ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI", psl. 77
IŠ PRALAIMĖJIMO… STIPRYBĖParadoksalus yra anoniminių alkoholikų atgijimas: po visiško pralaimėjimo ir silpnumo atsiranda stiprybė, ir tik senąjį gyvenimą praradę, atrandame naująjį. " KAIP TAI MATO BILAS" psl.49
PASIKEITĘS POŽIŪRISVisiškai pasikeis mūsų nuostatos ir požiūris į gyvenimą. "ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI" psl. 73
AA PROGRAMOS ESMĖDvylika Žingsnių, AA programos esmė, vienoje šalyje gali vadintis "Los doce pasos", kitoje "Les douze etapes", bet jie tiesia tą patį pirmųjų Anoniminių alkoholikų narių pramintą kelią į išgijimą. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. XVII (Pratarmė trečiajam leidimui)
Naujas gyvenimasAr blaivybė yra viskas, ko galime tikėtis iš dvasinio pabudimo? Ne! Blaivybė yra tik pati pradžia; tai tiktai pati pirmoji pirmojo pabudimo dovana. "KAIP TAI MATO BILAS" psl.8

A N O N I M I N I A I     A L K O H O L I K A I   (A A) –

tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

 • Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio.  Mes išsilaikome  iš savo pačių  įnašų.

 • Anoniminių  alkoholikų  draugija  nesusijusi  su   jokiomis  sektomis,   tikybomis, politika,  organizacijomis  ar  įstaigomis,  vengia bet kokių ginčų,  neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

 • Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, 
visos autoriaus teisės priklauso 
A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

 Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame… skaityti brošiūrą  SUSIPAŽINKITE: AA 

Pagrindinis AA tekstas

Ši knyga yra AA
draugijos pagrindinis tekstas.

Pirmą kartą išleista 1939 metais kai AA tebuvo apie 100 narių. Nuo tada ji išversta į daugiau nei 50 kalbų. 2006 m. (ruošiant šį knygos leidimą) Anoniminių alkoholikų draugijoje 180 pasaulio šalių veikė daugiau nei 106 000 grupių, kuriose būrėsi apie 2 milijonai narių. Šiame leidinyje pateikiamas pagrindinis tekstas apie AA sveikimo nuo alkoholizmo programą. Jos perduodama žinia nekinta jau daugiau nei septynis dešimtmečius…

 Paspaudę šią nuorodą, galite skaityti knygą pdf formate

Periodinis leidinys

PENKTAS_KAMPAS-2018_ruduo

Nr. 3 (62) 2018 m. ruduo

PENKTAS KAMPAS

AA draugijos Lietuvoje dalijimosi
sveikimo patirtimi biuletenis

Naujas numeris jau AA Tarnybos biure
ir pas regionų literatūros platintojus.
Kaina 1,30 €.

šiame numeryje:

 • Vistiek esu ir būsiu optimistas
  Romo O. laiškas  Elenai N. (JAV) 1989 m. 
 • 12 Žingsnių: nuo bejėgiškumo iki nuostabaus gyvenimo 
 • Tradicijos išsaugo mūsų laisvę rinktis 
 • „AA angelas“ trisdešimt sesers Ignacijos tarnystės metų
 • Iš „Penkto kampo“ dirbtuvių:
  Rasos „Čia mano vieta“ ir
  Povilo „Dabar visiškai kitoks gyvenimas“ istorijos

AA literatūra

Anoniminių alkoholikų
literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure,
J.Basanavičiaus a. 16, Birštonas
LT-59211.

Darbo laikas:
Antradienį    9 – 13
Trečiadienį   9 – 13
Ketvirtadienį 9 – 17
Penktadienį   9 – 17
Šeštadienį   10 – 14

Telefonas Nr. +370 319 45141
mobilus tel. +370 683 67786
El. paštas:  [email protected]

www.webmeistrai.lt