A N O N I M I N I A I     A L K O H O L I K A I   (A A) –

tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

 • Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio.  Mes išsilaikome  iš savo pačių  įnašų.

 • Anoniminių  alkoholikų  draugija  nesusijusi  su   jokiomis  sektomis,   tikybomis, politika,  organizacijomis  ar  įstaigomis,  vengia bet kokių ginčų,  neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

 • Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, 
visos autoriaus teisės priklauso 
A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

 Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame… skaityti brošiūrą  SUSIPAŽINKITE: AA 

Faktai apie mus

Anoniminių alkoholikų draugija buvo įkurta Jungtinėse Amerikos Valstijose 1935 metais. Pirmieji draugijos nariai jau pakankamai ilgą laiką išbuvę blaivūs, nutarė prabilti apie savo patirtį viešai ir 1939 m. buvo išleista knyga „Anoniminiai Alkoholikai“. Taip pat pasivadino ir draugijai, kuriai tuo metu priklausė apie šimtas vyrų ir moterų. 1941 m. pabaigoje AA narių skaičius JAV ir Kanadoje jau siekė 8ooo. Po II-jo Pasaulinio karo draugija pamažu paplito visame pasaulyje. 2010 metais 180-je šalių buvo daugiau nei 115 000 AA grupių. Jose – daugiau nei 2 000 000 narių.
Apie viso pasaulio AA veiklą galima daugiau sužinoti: www.aa.org.

Lietuvoje pirmoji AA grupė įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. Pirmieji AA nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje, rūpinosi knygų „Anoniminiai Alkoholikai“ ir „Dvylika Žingsnių ir Dvylika Tradicijų“ vertimu į lietuvių kalbą.

Šiuo metu veikia Lietuvoje apie 120 AA grupių. 14 lietuvių AA grupių veikia užsienyje (Airijoje, Anglijoje, JAV, Švedijoje).

Pagrindinis AA tekstas

Ši knyga yra AA
draugijos pagrindinis tekstas.

Pirmą kartą išleista 1939 metais kai AA tebuvo apie 100 narių. Nuo tada ji išversta į daugiau nei 50 kalbų. 2006 m. (ruošiant šį knygos leidimą) Anoniminių alkoholikų draugijoje 180 pasaulio šalių veikė daugiau nei 106 000 grupių, kuriose būrėsi apie 2 milijonai narių. Šiame leidinyje pateikiamas pagrindinis tekstas apie AA sveikimo nuo alkoholizmo programą. Jos perduodama žinia nekinta jau daugiau nei septynis dešimtmečius…

 Paspaudę šią nuorodą, galite skaityti knygą pdf formate

Periodinis leidinys

5-as_Kampas_2018-pavasaris

2018 m. Nr. 1 (60)

PENKTAS KAMPAS

AA draugijos Lietuvoje dalijimosi
sveikimo patirtimi biuletenis

Naujas numeris jau AA Tarnybos biure;
greitai ir pas regionų literatūros platintojus.
Kaina 1,30 €.

Šiame numeryje skaitykite:

 • Tada kai Lietuvoje AA dar nebuvo…
 • AA Draugija be valstybės sienų
 • Blaivybės stebuklai
 • Atėjau, patikėjau… tikiu ir tikėsiu
 • Kelias į dvasios pažinimą
 • „Kaifo“ kaina – gyvenimas
 • Ką duoda tarnavimas
 • Bėgimas nuo savęs

AA literatūra

Anoniminių alkoholikų
literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure,
J.Basanavičiaus a. 16, Birštonas
LT-59211.

Darbo laikas:
Antradienį    9 – 13
Trečiadienį   9 – 13
Ketvirtadienį 9 – 17
Penktadienį   9 – 17
Šeštadienį   10 – 14

Telefonas Nr. +370 319 45141
mobilus tel. +370 683 67786
El. paštas:  info@aalietuvoje.org

www.webmeistrai.lt