ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI -

tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

  • Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.
  • Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.
  • Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

versta iš “A.A. Preamble”. A.A. Grapevine Inc. leidus, 
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

 Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame… skaityti brošiūrą SUSIPAŽINKITE: AA 

Pagalba telefonu +370 685 05191

AA grupės Lietuvoje


Ši knyga yra Anoniminių alkoholikų draugijos pagrindinis tekstas. Pirmą kartą išleista 1939 metais angliškai, vėliau išversta į daugelį kalbų milijoniniais tiražais išplito po pasaulį.

skaityti knygą pdf

Faktai apie mus

Anoniminių alkoholikų draugija buvo įkurta Jungtinėse Amerikos Valstijose 1935 metais. Pirmieji draugijos nariai jau pakankamai ilgą laiką išbuvę blaivūs, nutarė prabilti apie savo patirtį viešai ir 1939 m. buvo išleista knyga “Anoniminiai Alkoholikai”. Taip pat pasivadino ir draugijai, kuriai tuo metu priklausė apie šimtas vyrų ir moterų. 1941 m. pabaigoje AA narių skaičius JAV ir Kanadoje jau siekė 8ooo. Po II-jo Pasaulinio karo draugija pamažu paplito visame pasaulyje. 2010 metais 180-je šalių buvo daugiau nei 115 000 AA grupių. Jose – daugiau nei 2 000 000 narių.
Apie viso pasaulio AA veiklą galima daugiau sužinoti: www.aa.org.

Lietuvoje pirmoji AA grupė įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. Pirmieji AA nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje, rūpinosi knygų “Anoniminiai Alkoholikai” ir “Dvylika Žingsnių ir Dvylika Tradicijų” vertimu į lietuvių kalbą.

Šiuo metu veikia Lietuvoje 113 AA grupių. 10 lietuvių AA grupių veikia užsienyje (Airijoje, Anglijoje, JAV, Švedijoje).

Periodiniai leidiniai

PENKTAS KAMPAS

Anoniminių alkoholikų dalijimosi sveikimo patirtimi biuletenis

Nr. 2 (45), 2014 m. birželis

AA literatūra

Anoniminių alkoholikų
literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure,
J.Basanavičiaus a. 16, Birštonas LT-59211.

 

Nuo liepos 28 iki  rugpjūčio 18 dienos, AA Tarnybos biuro direktorė atostogauja,
tuo laikotarpiu Anoniminių alkoholikų literatūrą AA Tarnybos biure galite įsigyti trečiadieniais 10 – 14 val.

Telefonas Nr. +370 319 45141,
mobilus tel. +370 683 67786;
El. paštas:  anonalko@delfi.lt

www.webmeistrai.lt