Iššsilaikome iš savo pačių įnašų

Būti dėkingam = dalyvauti

Pasiūlymai
dėl grupių aukų
AA draugijos tarnyboms

Kodėl . . .

Pagal Septintąją tradiciją, grupė turėtų išsilaikyti pati, nepriimdama pašalinių įnašų. AA draugijoje kiekviena grupė yra dalis didesnio darinio, siekiančio perduoti AA žinią apie sveikimą tiems, kuriems pavienė AA grupė negali padėti. Visų lygių tarnybų struktūrose visos grupės yra susijusios ir išreiškia kolektyvinę atskirų narių nuomonę. Jei kiekvienas draugijos narys savojoje grupėje jaučia pareigą prisidėti prie paramos, tuomet „išsilaikyti patiems“  reiškia, kad vietinis, regiono ar šalies tarnybos biuras – iki pat Visuotinio tarnybos biuro – gali atlikti neįkainojamą Dvylikto žingsnio darbą ne tik grupių nariams, bet ir daugeliui kitų žmonių.

Be to, Jūsų asmeninė parama aukomis palaiko itin svarbias AA veiklos sritis ir užtikrina kad:

 • naujokai gaus literatūros
 • bus atsakoma į telefono skambučius
 • specialistai gaus žinių apie AA
 • bus susirašinėjama su vienišais AA nariais
 • viso pasaulio alkoholikai įgis vilties

Kaip . . .

Jei siekiama palaikyti svarbiausias AA tarnybos veiklos sritis, Visuotinės tarnybos konferencija siūlo grupėms sudaryti savo aukojimų paskirstymo planą, atsižvelgiant į vietinę situaciją.
Skirstymas gali būti toks:

 • Pirmiausia siūloma rūpintis svarbiausiomis grupės išlaidomis (patalpų nuoma, AA literatūra, gaivieji gėrimai ir kuklus atsarginis fondas).
 • Kiti likę pinigai paskirstomi vietinėms tarnyboms, tenkinančioms mūsų reikmes.
 • Reguliarių aukojimų planas (įnašai kas mėnesį, kas du ar kas ketvirtį) tinka ir grupei, ir regionui.

Pavyzdžiui:

 • jūsų vietiniam (intergrupės, miesto) tarnybos biurui

  Sumokėti už Dvyliktojo žingsnio telefono skambučius ir kitas informacijos teikimo paslaugas, koordinuoti grupių renginiams, platinti AA literatūrą, veiklai uždarose įstaigose, informuoti visuomenei ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais.

 • jūsų AA regiono tarnybos komitetui

  Rengti regiono susirinkimams, remti jų delegatams, informuoti visuomenę, bendradarbiauti su specialistais, veiklai uždarose įstaigose.

 • jūsų šalies tarnybos biurui

  perduoti AA žinią, informuoti visuomenę, AA literatūros leidybai ir platinimui, padėti grupėms uždarose įstaigose, palaikyti šalies grupių ryšiams, sužinoti grupių nuomonę rengiantis konferencijoms, visuotiniams susirinkimams, palaikyti ryšiams tarp regionų, šalies Tarnybos konferencijų delegatų ir Patikėtinių tarybos.

 • Visuotinės tarnybos biurui

  Remti Pasaulinės tarnybos susirinkimo delegatus, padėti nariams vienišiams ir grupėms uždarose įstaigose, perduoti AA žinią visame pasaulyje.

Kas . . .

 • tvarko Jūsų grupės paaukotas lėšas?

  Šalies AA Patikėtinių tarybos finansų komitetas susirenka kartą per ketvirtį patikrinti ir priimti tarnybos biuro biudžetą ir finansų ataskaitas.
  Pasaulinė AA tarnyba kas mėnesį tikrina ir kontroliuoja įplaukas ir išlaidas.
  Kasmetinė Tarnybos konferencija kontroliuoja AA finansus per Konferencijos finansų komitetą.
  AA su pinigais susiję reikalai visada yra vieši. Trumpa ataskaita pateikiama kas ketvirtį, o išsami atsakaita – per Tarnybos konferenciją. Visi dokumentai yra Tarnybos biure, juos galima pažiūrėti bet kuriuo metu.

 • skirsto likusią nuo grupės aukojimų pinigų dalį?

  Jūsų šalies tarnybos biuro iždą tvarko Finansų komitetas, sudarytas Konferencijoje.
  Regionų ir grupių tarnybos dažniausiai turi iždininkus.

Kokiu būdu Jūs, kaip individualus AA narys, galite aukoti tarnybai?

Savo blaivybės sukakties dieną ar AA draugijos gimtadienio proga kiekvienais metais paaukoti kokią nors sumą AA tarnyboms.

Kiti aukojimo būdai:

Testamentu gali aukoti lėšas tik AA nariai, tik vieną kartą – ne pakartotiniais įnašais. Didžiausia suma – 4000 Lt.
Specialieji aukojimai: aukos, surinktos įvairiuose AA renginiuose – konferencijose, stovyklose ir pan. (neribojama).

PARENGTA PAGAL AA VISUOTINĖS TARNYBOS
KONFERENCIJOS APROBUOTĄ LITERATŪRĄ
Copyright © 1990 by A.A. Word Services, Inc.
© AA Tarnybos biuras, adaptuotas vertimas į lietuvių kalbą, 2009

Atsisiųsti  lankstinuką pdf

www.webmeistrai.lt