Šventoji 2018, penktadienis-atvykimo diena

birželio 22 d. penktadienis

nuo 10 val.

atvykimas, registracija

19:00..21:00

Uždaras AA susirinkimas
„Šiandien aš laisvas.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 180/

Stovyklos metu pagal poreikį vyks AA susirinkimai užsienio
(anglų, lenkų ir kt.) kalbomis, taip pat Al-anon, SAV susirinkimai

Šventoji 2018, šeštadienis- stovyklos atidarymas

birželio 23 d. šeštadienis

08:00..18:00

registracija

17:00..

Stovyklos atidarymas

22:00 – …

Uždaras AA susirinkimas
„Pasitikiu kitais.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 181/

Šventoji 2018, sekmadienis

birželio 24 d. sekmadienis

Aš AA Draugijoje: sveikstu

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„Mes valdome tik dvasinį vaikų darželį, kuriame žmonės gauna galimybę sveikti nuo alkoholizmo ir rasti malonę toliau gyventi visavertį gyvenimą.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 182/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA Draugijoje: sveikstu“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA Draugijoje: sveikstu“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas 
„Kaip tai veikia?“ /Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 51/

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų – atsakymų) susirinkimas

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas „Kaip tai veikia?“

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas 
„Malonė gyventi visavertį gyvenimą“

Šventoji 2018, pirmadienis

birželio 25 d. pirmadienis

Aš AA Draugijoje: keičiuosi, pažįstu save

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„Dievas, be abejo, atleis mūsų nusidėjimus, jei prašysime, bet jis niekada nepadarys mūsų nekaltų kaip kūdikių ir neišsaugos mūsų nekaltybės, jei patys nesistengsime.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 183/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA draugijoje: keičiuosi, pažįstu save“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA draugijoje: keičiuosi, pažįstu save“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas
Išeitis yra.
/Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 23–25/

15:00..17:00

Uždaras AA susirinkimas rusų kalba

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų-atsakymų) susirinkimas

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas
„Pasikeitęs požiūris“

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„Kasdieninės pastangos gyventi kitaip“

Šventoji 2018, antradienis

birželio 26 d. antradienis

Aš AA Draugijoje: globoju ir aukoju

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„Daugeliui normalių žmonių gėrimas siejasi su šventiška nuotaika, kompanija ir vaizduotės šėlsmu. Jis atpalaiduoja nuo rūpesčių, monotonijos ir nerimo, suartina su draugais. Išgėrus apima jausmas, kad gyventi puiku.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 184/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA draugijoje: globoju ir aukoju“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA draugijoje: globoju ir aukoju“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas
„Vienintelis tikslas – padeti.“
/Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 78–80/

15:00..17:00

Uždaras AA susirinkimas rusų kalba

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų-atsakymų) susirinkimas

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas
„Atsakomybe, anonimiškumas, pasiaukojimas“

21:00

Uždaras AA susirinkimas internete
SKYPE tiesioginė transliacija

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„AA draugija ir Dievas moko mane rupintis kitais“

Šventoji 2018, trečiadienis

birželio 27 d. trečiadienis

Aš AA Draugijoje: laikausi tradicijų

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„ jei būčiau galėjęs kabintis tik į savo viltį ir norą negerti, tačiau kur benuėjęs jautęsis atstumtas ir ieškojęs lengvesnių, paprastesnių išeičių, būčiau grįžęs prie ankstesnio gyvenimo.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 183/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA draugijoje: laikausi tradicijų“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA draugijoje: laikausi tradicijų“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas
„AA patirtis mus išmokė“
/Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 218, 220–223/

15:00..17:00

Uždaras AA susirinkimas rusų kalba

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų-atsakymų) susirinkimas

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas
„Musu tradicijos yra geresnes veiksenos ir gyvensenos vadovas“ / „Anonimiškumas – tradiciju dvasinis
pagrindas“

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„Nuostatos svarbiau už asmenybes.“ / „Anonimiškumas“

Šventoji 2018, ketvirtadienis

birželio 28 d. ketvirtadienis

Aš AA Draugijoje: tarnauju, bet nevaldau

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„ jei būčiau galėjęs kabintis tik į savo viltį ir norą negerti, tačiau kur benuėjęs jautęsis atstumtas ir ieškojęs lengvesnių, paprastesnių išeičių, būčiau grįžęs prie ankstesnio gyvenimo.“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 186/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA draugijoje: tarnauju, bet nevaldau“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA draugijoje: tarnauju, bet nevaldau“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas
„Dievas daro mūsų labui tai, ko patys nepajėgiame“
/Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 73/

15:00..17:00

Uždaras AA susirinkimas rusų kalba

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų-atsakymų) susirinkimas

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas
„Aš ir grupės sąžinė“

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„Iniciatyva ir nuolankumas, atsakomybė ir dėkingumas“

Šventoji 2018, penktadienis

birželio 29 d. penktadienis

Aš AA Draugijoje: siekiu vienybės ir bendros gerovės

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„ Patys išmokę laimingai gyventi, išmokytume šito ir kitus. … Taip svajojome mes, AA draugijos nariai. Tai buvo natūralu, nes dauguma alkoholikų – žlugę idealistai…“
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 187/

10:00..11:00

Atviras AA pranešėjų susirinkimas
„Aš AA draugijoje: siekiu vienybės ir bendros gerovės“

11:30..13:00

Atviras AA susirinkimas
„Aš AA draugijoje: siekiu vienybės ir bendros gerovės“

14:30..15:30

Uždaras AA susirinkimas
„Bendra išeitis“
/Anoniminiai alkoholikai, 2006, p. 16/

15:00..17:00

Uždaras AA susirinkimas rusų kalba

16:00..17:00

Uždaras AA naujokų (klausimų-atsakymų) susirinkimas

17:00..19:00

AA narių istorijų įrašymo „Penktam kampui“ dirbtuvės (workshop)

17:30..18:30

Uždaras AA susirinkimas
„Aukojimasis, vienybė, išlikimas“

21:00

Uždaras AA susirinkimas internete
SKYPE tiesioginė transliacija

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„Santaikoje su savimi, išoriniu pasauliu ir su Tuo, kuris mums visiems vadovauja“

Šventoji 2018, šeštadienis

birželio 30 d. šeštadienis

AA LIETUVOJE GIMTADIENIS

08:00..09:00

Uždaras AA susirinkimas
„„Anoniminių alkoholikų vienybė, paveikumas, netgi likimas visuomet priklausys nuo mūsų nuolatinio pasiryžimo bendro saugumo ir gerovės labui atsikratyti kai kurių asmeninių siekių bei norų. Kaip pasiaukojimas bet kuriam alkoholikui užtikrina išlikimą, taip grupei bei visai Anoniminių alkoholikų draugijai užtikrina vienybę ir išlikimą.““
/Kasdieniniai apmąstymai, p. 188/

AA LIETUVOJE 30- mečio šventiniai renginiai vyks Palangos sporto centre, Sporto g. 3, Palanga

08:00..

Sporto centro durys atsidaro
registracija

10:00..

Didysis šventinis AA susirinkimas
Tarptautinio AA suvažiavimo atidarymas

apie 20:00

Grįžtame į stovyklą

22:00

Naktinis uždaras AA susirinkimas
„Gyvenimo džiaugsmas“

Šventoji 2018, sekmadienis- stovyklos uždarymas

liepos 1 d. sekmadienis

Pagrindinė  salė

10:00..

Stovyklos uždarymas

www.webmeistrai.lt