SPECIALISTAMS

Anoniminiai alkoholikai nori dirbti kartu

Bendradarbiauti su specialistais yra ir nuo pat pradžių buvo AA siekis. Mes nuolatos stengiamės stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Jumis, ir mielai priimame Jūsų patarimus. Jie padeda mums veikti kartu siekiant bendro tikslo – padėti dar kenčiantiems alkoholikams.

Specialisto būdai padėti

Specialistai, kurie dirba su alkoholikais, turi tokį pat tikslą kaip ir Anoniminiai alkoholikai – padėti alkoholikui nustoti gerti ir gyventi sveiką, produktyvų gyvenimą.
Anoniminiai alkoholikai – tai ne pelno, pati save išlaikanti, visiškai savarankiška draugija, „nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis“. Tačiau AA veikla gali būti Jūsų veiklos šaltinis, kai laikomasi „bendradarbiavimo, bet ne prisijungimo“ prie specialistų kolektyvo pozicijos.
Mes galime būti asmeninės alkoholizmo patirties pavyzdžiais, nuolat veikiančia sveikstančių alkoholikų paramos sistema. Daugiau  skaitykite brošiūroje  Jeigu Jūs specialistas“

Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti mūsų rengiamuose Atviruose AA susirinkimuose

www.webmeistrai.lt