Ką daro ir ko nedaro AA?

Ką daro AA?

Penktoji Tradicija – Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.

Šiam tikslui pasiekti Anoniminiai alkoholikai rengia uždarus ir atvirus susirinkimus.

Kas yra uždari susirinkimai ?

Uždaruose susirinkimuose dalyvauja tik vietinės AA grupės nariai arba šioje vietovėje esantys kitų grupių nariai. Uždarų susirinkimų tikslas – suteikti AA nariams galimybę aptarti konkrečiai jų alkoholizmo stadiją, kitaip tariant, tai, ką iš tikrųjų galėtų suprasti tik alkoholikai.
Šie susirinkimai vyksta kuo laisvesnėje atmosferoje, ir kiekvienas grupės narys gali nesivaržydamas dalyvauti pokalbyje. Uždari susirinkimai ypač svarbūs naujiems AA nariams, kadangi būtent tokiuose susirinkimuose jie gali užduoti pačius skaudžiausius klausimus ir pasimokyti iš patirties tų alkoholikų, kurie jau turi sveikimo nuo alkoholizmo patirties.

Kas yra atviri susirinkimai?

Atviras AA susirinkimas yra toks susirinkimas, kur gali dalyvauti kiekvienas pageidaujantis (nesvarbu ar jis alkoholikas, ar ne). Vienintelė jo priedermė – neskelbti už susirinkimo durų dalyvavusiųjų AA narių vardų.

Paprastai kiekviename susirinkime būna vedėjas ir keli pranešėjai. Vedėjas pradeda ir užbaigia susirinkimą ir suteikia žodį norintiems kalbėti. Kalba paprastai tik AA nariai. Jie pasakoja apie savo girtavimo patirtį ir apie tai, kas juos atvedė pas AA, kartais pasakoja, kaip jie suvokia sveikimo programą, arba apie tai, ką jiems duoda blaivus gyvenimo būdas. Kiekvienas pasisakantis AA narys reiškia tiktai savo nuomonę ir kalba savo vardu.

Ko nedaro AA?

  • AA neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų;
  • neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja;
  • nenustato medicininių diagnozių;
  • neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais;
  • neužsiima išblaivinimu ar slauga; nelaiko nakvynės namų;
  • nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe (tačiau AA nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja);
  • nerengia religinių apeigų;
  • nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų;
  • nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų;
  • nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialinėms tarnyboms.
www.webmeistrai.lt