Knygos

.

Kaina 6.00 €

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI

Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų
ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo

Ši knyga yra Anoniminių alkoholikų draugijos pagrindinis tekstas. Pirmą kartą išleista 1939 metais angliškai, vėliau išversta į daugelį kalbų milijoniniais tiražais išplito po pasaulį.

.

Kaina 6.00 €.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI SUBRĘSTA

Trumpa AA istorija

Ši knyga skirta Anoniminių alkoholikų draugijos nariams ir jų draugams. Ji skirta visiems, kurie nori sužinoti kaip susikūrė AA draugija, kaip atsirado jos trys pagrindiniai priesakai – Sveikimas, Vienybė ir Tarnavimas, kaip ši draugija augo ir skleidėsi žinia pasaulyje.
Anoniminių alkoholikų veikla nušviečiama plačiai ir iš vidaus.

.
12&12-25pr.

Kaina 4,50 €.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ ir DVYLIKA TRADICIJŲ

Vienas Anoniminių alkoholikų draugijos
steigėjas aiškina apie narių gijimą ir draugijos veiklą

Ši knyga yra apie Anoniminių alkoholikų Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų. Joje nuodugniai supažindinama su principais, kurių laikydamiesi AA nariai pasveiksta, taip pat ir su principais, kuriais AA draugija grindžia savo veiklą.
Dvylika žingsnių – tai visuma iš esmės dvasinių principų, kurie, taikomi kasdieniniame AA gyvenime, padeda ligoniui atsikratyti potraukio gerti ir tapti laimingu, naudingu žmogumi.
Dvylika tradicijų sudaro pačos AA draugijos gyvenimo pamatą. Šios tradicijos rodo, kaip išlaikyti AA vienybę, palaikyti santykius su aplinkiniais, padeda draugijai gyvuoti ir tvirtėti.

.

Kaina 4,50 €.

 GYVENTI BLAIVIAI

Kai kurie blaivios gyvensenos
metodai naudojami AA narių

Netgi žodžiai „būti blaiviems“ – ne „gyventi blaiviai“ – užgaudavo daugelį mūsų, kai pirmąsyk išgirsdavome tokį patarimą. Nors ir smarkiai gėrėm, mes beveik niekuomet nesijautėme girti ir buvom tikri, jog iš mūsų kalbos ir elgesio tai beveik nežymu (…)
Mes pažinojom daugybę žmonių, kurie gėrė daugiau už mus, ir tuos, kurie negalėdavo susilaikyti negėrę. Mes buvome ne tokie. Tad patarimas, jog galbūt mums nederėtų gerti, mus beveik žeisdavo (…)
Tačiau išgirdus kai kuriuos faktus apie ligą, vadinamą alkoholizmu, mūsų požiūris pasikeitė (…)
…blaivus gyvenimas toli gražu nėra niūrus, nuobodus ir nejaukus, kaip kad anksčiau mes baiminomės. Greičiau tai tokia būsena, kuria pamažu pradedame mėgautis ir kuri sukelia mums kur kas daugiau jaudulio nei anos alkoholio užnuodytos dienos. Mes jums parodysime, kaip šito siekti.

.

Kaina 4,50 €.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Anoniminių alkoholikų
apmąstymų knyga kitems AA nariams

Šis leidinys pradėtas rengti rekomendavus 1987 m. Visuotinės tarnybos konferencijai, siekiant patenkinti Draugijos seniai subrendusį poreikį turėti apmąstymų rinkinį „šiai dienai“ apimantį visus kalendorius metus.
Kiekvieno datuoto puslapio viršuje peteikiama citata iš kurio nors šaltinio: Bilo V. mintys iš knygų „Anoniminiai alkoholikai“, „Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų“, „AA subręsta“, „Kaip tai mato Bilas“, „Geriausios Bilo mintys“; daktaro Bobo – iš „Daktaras Bobas ir gerieji senbuviai“, taip pat iš kitos AA konferencijos aprobuotos literatūros.
Po kiekviena citata yra asmeninis kurio nors AA nario apmąstymas citatos tema.

.

Kaina 4,50 €.

KAIP TAI MATO BILAS

A.A. gyvenimo būdas
(vieno iš A.A. įkūrėjų rinktiniai raštai)

Šią knygą sudaro keli šimtai ištraukų iš mūsų leidinių; jos apima beveik visus anoniminių alkoholikų gyvenimo būdo aspektus.
Manoma, kad ši medžiaga galėtų padėti nariams apmąstyti, skatinti grupes diskutuoti, visus daugiau skaityti mūsų literatūrą

.

Kaina 4,50 €.

ĮSITIKINOME

Dvasinė AA narių patirtis

Kai kuriuos naujokus sutrikdo AA programos apibūdinimas, ypač tuos kurie tapatina “dvasingumą” su “religija”. Tačiau, kaip sakė vienas mūsų draugijos įkūrėjų daktaras Bobas: “Mūsų nesieja jokia teologinė doktrina. Mes – tai gausybė įsitikinimų vienoje organizacijoje”.
ĮSITIKINOME – tai knyga, kurioje atsiskleidžia nuomonių įvairovė apie dievą, “kaip mes Jį suprantame”. Dauguma pasakojimų buvo parašyti specialiai šiam leidiniui, atsiliepiant į AA Generalinės tarnybos (GSO) pasiūlymą.

.

12_koncepciju-virs-30Kaina 5,00 €.

DVYLIKA PASAULINĖS TARNYBOS KONCEPCIJŲ

1962 metų balandžio 26 dieną patvirtino 12-oji kasmetinė
Anoniminių alkoholikų Generalinės tarnybos konferencija

“Dvylika pasaulinės tarnybos koncepcijų”, aprašomų šiame vadove, aiškina AA pasaulinės tarnybos struktūrą. Jos atskleidžia, kaip ši struktūra vystėsi, kol tapo tokia, kokią turime šiandien, jose smulkiai aptarima patirtis ir argumentacija, kuriomis remiasi mūsų dabartinė veikla. Tad šių “Koncepcijų” tikslas – išdėstyti, kodėl mūsų tarnyba yra tokios struktūros, kad labai vertinga praeities patirtis ir iš šios patirties išmoktos pamokos niekada nebūtų pamirštos ar prarastos.

.

Tarnavimo zinynas-30-colorKaina 3,00 €.

TARNAVIMO ŽINYNAS

Aš esu atsakingas…
Kuomet kas nors ieškos pagalbos,
noriu, kad AA visuomet paduotų ranką.
Ir aš esu už tai atsakingas.

Sveikimas, Vienybė, Tarnavimas – tai Trys priesakai, kuriuos draugijos įkūrėjai ir senbuviai perdavė visiems AA nariams.Kai šis palikimas buvo paskelbtas 1955 m. Sent Luiso suvažiavime, surengtame AA 20-ųjų metinių proga, daktaro Bobo jau nebebuvo tarp gyvųjų. Tačiau kalbėdamas jo, kitų senbuvių ir savo vardu, Bilas V. mums visiems perdavė AA tęstinumo ir plėtotės atsakomybę.
“AA Tarnavimo Žinynas”- parankinė knyga skirta Anoniminių alkoholikų draugijos nariams tarnaujantiems ar norintiems tarnauti įvairiuose draugijos Tarnybų lygmenyse.

Šias knygas ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:
AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt