Laiškas moteriai alkoholikei

Moteriai, kuri geria ir yra
linkusi manyti, jog turi problemą

Margaret Lee Runbeck

…..Jei aš būčiau tavo kaimynė ir matyčiau, kaip tu narsiai ir beviltiškai kovoji su savo negalia, ir kreipčiausi į tave tuokart, kai mes neišvengiamai susitinkame, aš neišdrįsčiau tau pasakyti to, ką dabar noriu pasakyti. Tu ir neleistum kalbėti – bijotum manęs. Tu pamanytum, kad aš esu iš tų, susimokiusiųjų prieš tave kartu su visu pasauliu, ir nekęstum manęs, kad aš nutuokiu apie tavo slepiamą baisą kančią.
…..Jeigu mes pažiūrėtume viena kitai į akis, aš nežinočiau kaip tau parodyti, kad jaučiu tau simpatiją. Aš negalėčiau pasakyti, kad nerandu tavyje nieko, ką turėčiau smerkti, pajuokti ar niekinti; tu neleistum man kalbėti apie tavo pražūtingą negalią. Mes abi apsimestume, kad ji neegzistuoja.

…..Todėl aš turiu tau parašyti. Aš rašau tau laišką, kurį tu rasi saugiai padėtą ir paslėpsi, kad jo nepamatytų tavo šeima, ir tik vėliau jį perskaitysi…

skaityti visą tekstą pdf

© 2013 Autorinės teisės priklauso Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
Perspausdinta su leidimu. Spausdinama gavus specialų žurnalo Good Housekeeping leidimą, 1954
© 2001 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Visos teisės priklauso autoriui.
Versta iš anglų kalbos Anoniminių Alkoholikų Pasaulinei tarnybai (AAPT) leidus.
Teksto anglų k. autoriaus teisės priklauso AAPT, Niujorkas, N.Y. Jokia šio darbo dalis jokia forma, jokia kalba negali būti dauginama be AAPT leidimo raštu.

Kaina 0,50 €.

Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:
AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt