Penktas kampas

5-as_Kampas_2018-vasara

Nr. 2 (61) 2018 m. vasara

PENKTAS KAMPAS

AA draugijos Lietuvoje dalijimosi
sveikimo patirtimi biuletenis

Naujas numeris jau AA Tarnybos biure;
greitai ir pas regionų literatūros platintojus.
Kaina 1,30 €.

Šiame numeryje siūlome savo skaitytojams pažvelgti į praeitį – „kaip visa tai prasidėjo“.
Juk niekas iš anksto nesuplanavo ir dirbtinai nesukūrė, niekas nesuplanavo ir „nesukalė“ „Penkto kampo“. Kaip AA istorijoje iki Bilo ir Bobo susitikimo buvo priešistorija su Rolandu ir Tedu, taip iki dabartinio „Penkto kampo“ buvo leidžiamas tik puslapis tokiu pačiu pavadinimu viename šalies dienraštyje…

www.webmeistrai.lt