Penktas kampas

5-as_Kampas_2018-pavasaris

2018 m. Nr. 1 (60)

PENKTAS KAMPAS

AA draugijos Lietuvoje dalijimosi
sveikimo patirtimi biuletenis

Naujas numeris jau AA Tarnybos biure;
greitai ir pas regionų literatūros platintojus.
Kaina 1,30 €.

Šiame numeryje skaitykite:

  • Tada kai Lietuvoje AA dar nebuvo…
  • AA Draugija be valstybės sienų
  • Blaivybės stebuklai
  • Atėjau, patikėjau… tikiu ir tikėsiu
  • Kelias į dvasios pažinimą
  • „Kaifo“ kaina – gyvenimas
  • Ką duoda tarnavimas
  • Bėgimas nuo savęs
www.webmeistrai.lt