AA: 44 klausimai

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Trečiasis leidimas 2o14 m. versta iš "AA: 44 Questions" . (AAWS.Inc © leidus)
--
Puslapių skaičius: 28
44 klausimai ir atsakymai susiję su AA gydymosi nuo alkoholizmo programa

Anoniminių alkoholikų (AA) bendrija buvo įkurta 1935 metais, ir nuo to laiko apie ją girdėjo arba skaitė milijonai žmonių. Vieni turi gana aiškų supratimą apie AA programą, kuri padėjo daugiau kaip 2 milijonams žmonių, dėl gėrimo turintiems problemų. Kiti paprasčiausiai yra girdėję, kad AA – neva tokia organizacija, kuri kažkaip padeda girtuokliams liautis gėrus.
Ši brošiūra skiriama tiems, kurie domisi AA veikla dėl savęs, savo artimųjų ar paprasčiausiai norėtų suprasti, kuo ypatinga ši neįprasta bendrija. Šioje brošiūroje mes pateikiame daugelį dažnai pasitaikančių konkrečių klausimų ir mūsų atsakymus į juos. Tai padės geriau perteikti žinias apie savanoriškos, neturinčios griežtos organizacinės struktūros draugijos veiklą. Į šią draugiją įeina vyrai ir moterys, kuriuos sieja bendras tikslas: blaiviai gyventi patiems ir padėti kitiems alkoholikams, prašantiems pagalbos, mesti gerti.
Tūkstančiai vyrų ir moterų, atėjusių į AA draugiją pastaraisiais metais, nėra geranoriški altruistai. Jų noras ir pasiryžimas padėti kitiems alkoholikams veikiau yra “švietėjiškas egoizmas”, nes būdami AA nariais jie supranta, kad jų pačių blaivumas labai stipriai priklauso nuo jų nuolatinio bendravimo su kitais alkoholikais.
Visiškai suprantama, kad ši nedidelė brošiūra, ko gero, negalės visai išsamiai atsakyti į visus jūsų klausimus. AA grupės daugelyje stambesnių vietovių turi savo centrinius biurus, arba intergrupes (tarpgrupinius biurus), kurių telefonų numeriai nurodomi telefonų knygose pavadinimu “Anoniminiai alkoholikai”. Mažesniuose miestuose gali būti tik viena grupė, bet jos telefonas taip pat turi būti pateiktas to miesto telefonų informacijos. Paskambinkite, ir jums padės surasti arčiausiai vykstantį AA susirinkimą, o grupės nariai mielai suteiks jums papildomos informacijos.

Kaina:  1,00 €
Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt