AA pataisos įstaigose

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Antrasis leidimas 2o14 m. versta iš "A.A. in Correctional Facilities" . (AAWS.Inc © leidus)
--
Puslapių skaičius: 16
Ir kalėjime ir laisvėje AA grupė turi tik vieną tikslą – perduoti žinią kenčiantiems alkoholikams

Steigiame grupę pataisos įstaigoje

Anoniminių alkoholikų grupės steigimas kalėjime yra pagrįstas šios įstaigos administracijos ir žmonių iš AA bendradarbiavimu ir tarpusavio supratimu. Naujos grupės laikosi taisyklių ir nuostatų, kurios apibrėžia kalėjimo vadovybė duodama leidimą AA grupei veikti.

Labai svarbu kiekvienam aiškiai suprasti, ką anoniminiai alkoholikai gali ir ko negali daryti, padėdami alkoholikams pataisos įstaigoje, taip pat kai jie bus paleisti į laisvę.

Kaina:  1,00 €
Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt