ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

2006 m. versta iš "Alcoholics Anonymous". (AAWS.Inc © leidus)
ISBN 9955-9889-0-8
Puslapių skaičius: 260
Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo

KNYGOS RENGĖJŲ ŽODIS

Ši knyga yra Anoniminių alkoholikų draugijos pagrindinis tekstas. Pirmą kartą išleista 1939 metais angliškai, vėliau išversta į daugelį kalbų milijoniniais tiražais išplito po pasaulį.
Pirmoji AA grupė Lietuvoe įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. Tuometinių AA narių rūpesčiu knyga buvo išversta į lietuvių kalbą ir bendradarbiaujant su AA pasauline tarnyba parengta spaudai. 1991 metų pavasarį pasirodė pirmasis lietuviškas leidimas ir knygos pasklido po šalį. Nuo to laiko praėjo 15 metų. AA grupės susibūrė beveik visuose Lietuvos miestuose, tūkstančiai žmonių susipažino su Anoniminių alkoholikų programos principais ir žengia sveikimo keliu. 2006 m. baigtas redaguoti nauas, patikslintas ir naujomis draugijos pirmeivių istorijomis papildytas leidimas. Naujai parengtoje knygoje rasime ir lietuvių AA narių istorias. Viliamės, kad šis antrasis leidimas ir toliau sėkmingai skleis AA žinią; vis nauji žmonės ras šioje knygoje atsakymą bei viltį.

Lietuvos AA Tarnyba

PRATARMĖ ANTRAJAM LEIDIMUI LIETUVIŲ KALBA

Knyga, kurią Jūs laikote rankose, pirmą kartą buvo išleista 1939 m., kai AA tebuvo apie 100 narių. Nuo tada ji išversta į daugiau nei 50 kalbų. 2006 m. Anoniminių alkoholikų draugijoje 180 pasaulio šalių veikia daugiau nei 106 000 grupių, kuriose buriasi apie 2 milijonai narių. Šiame leidinyje pateikiamas pagrindinis tekstas apie AA sveikimo nuo alkoholizmo programą. Jos perduodama žinia nekinta jau daugiau nei septynis dešimtmečius. Nors kai kurie šiame tekste aprašytieji reiškiniai atspindi daugiau nei pusės amžiaus senumo Jungtinių Valstijų istorines ir socialines realijas, AA programos esmė išlieka nepakitusi. Jos svarbiausias nuostatas, nepaisant to, kuria kalba jos išdėstytos, sėkmingai taiko abiejų lyčių, skirtingo amžiaus ir įvairių tautybių asmenys visame pasaulyje. Kalbiniai, socialiniai, profesiniai skirtumai, klasinės lytinės orientacijos ar rasės skirtybės, dažnai komplikuojančios kitas žmonių veiklos sferas, nedaro jokių kliūčių paveikiai perduoti AA žinią. Grindžiama asmeninės patirties perdavimu, ji skleidžiasi meilės bendrijoje, kur peržengiamos prigimties kaprizų ir aplinkybių ribos.

Paspaudę šią nuorodą, knygą galite skaityti pdf formate

Kaina:  6,00 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt