Dvasininkų klausimai apie AA

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Antrasis leidimas 2o14 m. versta iš "Members of the Clergy Ask About Alcoholics Anonymous" . (AAWS.Inc © leidus)
--
Puslapių skaičius: 16
Daugelis dvasininkų gerai žino apie AA kaip nesektantišką, nereliginę sąjungą ir jos pastangas padėti alkoholikams liautis gerti ir gyventi sveiką bei produktyvų gyvenimą. Jie žino, kad pagrindinių religijų vadovai išreiškė savo paramą AA programai; jiems žinoma, kad ir tarp jų yra tokių, kurie rado atsakymą atėję pas AA dėl savo asmeninių girtuokliavimo problemų.
Šiame leidinyje pateikiami dažniausiai dvasininkų užduodami klausimai apie AA. Jo tikslas yra trejopas:
Pirma, AA pripažįsta esanti skolinga daugeliui dvasininkų, kurie padėjo ir toliau padeda alkoholikams.
Antra, tikimasi, kad medžiaga, pateikta toliau, taps naudingu įvadu į AA draugiją tiems, kurie dar neturėjo progos su ja susipažinti.
Galiausiai atsakydami į dažniausiai dvasininkų užduodamus klausimus, mes išreiškiame apibendrintą AA asmeninę patirtį, stiprybę ir viltį.

plačiau

Kaina:  1,00 €
Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt