DVYLIKA ŽINGSNIŲ ir DVYLIKA TRADICIJŲ

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

2007 m. versta iš "Twelve Steps and Twelve Traditions". (AAWS.Inc © leidus)
978-9955-9889-1-5
Puslapių skaičius: 190
Vienas Anoniminių alkoholikų draugijos steigėjas aiškina apie narių gijimą ir draugijos veiklą

P R A T A R M Ė

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI (AA) – tai pasaulinė draugija viejanti daugiau negu milijoną narių*, vyrų ir moterų, siekiančių drauge spręsti savo problemas ir padėti tiems, kurie stengiasi pagyti nuo seniai žinomos paslaptingos ligos, vadinamos alkoholizmu.
Ši knyga yra apie Anoniminių alkoholikų Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų. Joje nuodugniai supažindinama su principais, kurių laikydamiesi AA nariai pasveiksta, taip pat ir su principais, kuriais AA draugija grindžia savo veiklą.

Dvylika žingsnių – tai visuma iš esmės dvasinių principų, kurie, taikomi kasdieniniame AA gyvenime, padeda ligoniui atsikratyti potraukio gerti ir tapti laimingu, naudingu žmogumi.

Dvylika tradicijų sudaro pačos AA draugijos gyvenimo pamatą. Šios tradicijos rodo, kaip išlaikyti AA vienybę, palaikyti santykius su aplinkiniais, padeda draugijai gyvuoti ir tvirtėti.

Nors siūlomos apybraižos parašytos AA nariams, daugelis draugijos bičiulių mano, kad jos galėtų sudominti kur kas daugiau skaitytojų ir būti taikomos plačiau.
Nemažai žmonių, kurie nėra alkoholikai, sako, jog, vadovaudamiesi Dvylika žingsnių, jie sugebėjo išspręsti daugelį rimtų gyvenimo problemų. Jų nuomone, Dvylika žingsnių – tai ne šiaip programa alkoholikui grįžti į blaivų gyvenimą, bet ir laimingo, produktyvaus gyvenimo kelias daugeliui žmonių, nepaisant geria jie ar ne.

Vis didėja susidomėjimas Dvylika AA tradicijų. Žmonių tarpusavio santykių specialistai svarsto, kaip ir kodėl AA pavyksta išlikti veiklia bendrija. Jie klausinėja, kodėl nė vienas AA draugijos narys nėra viršesnis už kitą; kodėl šioje bendrijoe nėra nieko, kas būtų bent kiek panašu į valdantį centrą? Kaip gali visuma tradicinių principų, neturinčių jokios teisinės galios, garantuoti Anoniminių alkoholikų bendrijos vienybę ir vaisingą veiklą? Antroji šios knygos dalis, nors ir skiriama tik AA draugijos nariams leis žvilgtelėti į jos vidaus gyvenimą visiems besidomintiems…

* 2010 m. konstatuota, jog AA padedami pasveiko daugiau negu du milijonai alkoholikų.

Kaina:  4,50 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt