12 PASAULINĖS TARNYBOS CONCEPCIJŲ

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Pirmasis leidimas 2015, versta iš "TWELVE CONCEPTS FOR WORLD SERVICE by Bill W." (AAWS.Inc © leidus)
978-9955-9889-7-7
Puslapių skaičius: 136
1962 metų balandžio 26 dieną patvirtino 12-oji kasmetinė
Anoniminių alkoholikų Generalinės tarnybos konferencija

Įžanga

“Dvylika pasaulinės tarnybos koncepcijų”, aprašomų šiame vadove, aiškina AA pasaulinės tarnybos struktūrą. Jos atskleidžia, kaip ši struktūra vystėsi, kol tapo tokia, kokią turime šiandien, jose smulkiai aptarima patirtis ir argumentacija, kuriomis remiasi mūsų dabartinė veikla. Tad šių “Koncepcijų” tikslas – išdėstyti, kodėl mūsų tarnyba yra tokios struktūros, kad labai vertinga praeities patirtis ir iš šios patirties išmoktos pamokos niekada nebūtų pamirštos ar prarastos.

Kiekviena nauja AA pasaulinės tarnybos darbuotojų karta visai teisėtai norės patobulinti Koncepcijų veikimą. Be jokios abejonės, ateityje išaiškės nenumatytų dabartinės struktūros trūkumų. Atsiras naujų tarnybos reikmių ir bėdų, todėl gali būti neišvengiami struktūriniai pokyčiai. Tokie pakeitimai turi būti atliekami, o nenumatytų atvejų turi būti nedelsiant imamasi.

Ir vis dėlto turime suvokti, kad pokyčiai nebūtinai lemia pažangą. Esame tikri, kad kiekviena nauja pasaulinės tarnybos darbuotojų grupė susivilios išbandyti pačias įvairiausias naujoves, kurios dažnai, deja, beveik nieko neduoda, tik priverčia kankintis, kartojant praeities klaidas. Todėl svarbus šių “Koncepcijų”tikslas – aiškiai pateikti praeityje įgytą patirtį ir užbegti už akių panašiems pasikartojimams. O jei vis dėlto atsirastų klaidingų nukrypimų, šios “Koncepcijos” taptų patikima priemone grįžti prie normalios veiklos, išvengiant daugybės metų klaidžiojimo ieškant to, kas jau seniai atrasta…

Kaina:  5,00 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt