ĮSITIKINOME

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Antrasis leidimas 2010 m. Versta iš "Came to Believe" (AAWS.Inc © leidus)
978-9955-9889-4-6
Puslapių skaičius: 192
Dvasinė AA narių patirtis

Į Ž A N G A

Praėjo penkeri metai rengiant šį leidinį nuo tos dienos, kai AA narys pirmą kartą pareiškė, jog jam reikia tokios knygos. Kai kuriuos naujokus sutrikdo AA programos apibūdinimas, ypač tuos kurie tapatina “dvasingumą” su “religija”. Tačiau, kaip sakė vienas mūsų draugijos įkūrėjų daktaras Bobas: “Mūsų nesieja jokia teologinė doktrina. Mes – tai gausybė įsitikinimų vienoje organizacijoje”.

ĮSITIKINOME – tai knyga, kurioe atsiskleidžia nuomonių įvairovė apie dievą, “kaip mes Jį suprantame”. Dauguma pasakojimų buvo parašyti specialiai šiam leidiniui, atsiliepiant į AA Generalinės tarnybos (GSO) pasiūlymą. Po kiekviena istorija nurodytas adresas ar trumpas komentaras liudija, kaip plačiai į jį buvo atsiliepta. Draugija dėkinga visiems, kas ėmėsi aprašyti savo dvasios keliones, nesvarbu, ar tie pasakojimai pateko į knygą, ar ne. Be šios nuomonių daugybės kažin ar būtų pavykę sudaryti tikrovę atspindintį leidinį.

Iš pradžių vienas įkūrėjų, Bilas W., rengėsi parašyti šiai knygai įžangą. Vietoj jos prieš kiekvieną skyrių nutarta pradėti knygos Kaip tai mato Bilas citatomis, kurios ir atspindi autoriaus požiūrį.

Kaina:  4,50 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt