KAIP TAI MATO BILAS

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Antrasis leidimas 2008 m. Versta iš "As Bill Sees It". (AAWS.Inc © leidus)
ISBN 978-9955-9889-3-9
Puslapių skaičius: 350
A.A. gyvenimo būdas (vieno iš A.A. įkūrėjų rinktiniai raštai)

P R A T A R M Ė

Šią knygą sudaro keli šimtai ištraukų iš mūsų leidinių; jos apima beveik visus anoniminių alkoholikų gyvenimo būdo aspektus. Manoma, kad ši medžiaga galėtų padėti nariams apmąstyti, skatinti grupes diskutuoti, visus daugiau skaityti mūsų literatūrą.
Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus apie anoniminius alkoholikus esu parašęs šias knygas: Anoniminiai alkoholikai, Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų, Anoniminiai alkoholikai subręsta, Dvylika Pasaulinės tarnybos koncepcijų (Tvelwe Concepts for World Service) ir Trečiojo palikimo vadovo (Third Legacy Manual) paskutinę dalį. Nemažai esu rašęs į mūsų mėnraštį A.A. Grapevine ir visuomet gausiai susirašinėjau.
Tai pagrindiniai šiai knygai parinktų ištraukų šaltiniai. Nemažai iš originalo konteksto paimtų ištraukų teko redaguoti, o kartais tiesiog perrašyti. Žinoma, visa ši medžiaga atspindi mano asmeninį požiūrį į anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą. Todėl ji, be abejo, bus ribota ir netobula. Vis dėlto tikimasi, kad šis naujas leidinys patenkins skaitytojų reikmes.

1967, balandis
Visuomet Jūsų,

Bill…….

Kaina:  4,50 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt