KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Alcoholics Anonymous World Services Inc. (AAWS.Inc)

Antrasis pataisytas leidimas 2008. Versta iš "Daily Reflections". (AAWS.Inc © leidus)
ISBN 978-9955-9889-2-2
Puslapių skaičius: 383
Anoniminių alkoholikų apmąstymų knyga kitems AA nariams

P R A T A R M Ė

Šis leidinys pradėtas rengti rekondavus 1987 m. Visuotinės tarnybos konferencijai, siekiant patenkinti Draugijos seniai subrendusį poreikį turėti apmąstymų rinkinį “šiai dienai” apimantį visus kalendorius metus.
Kiekvieno datuoto puslapio viršuje peteikiama citata iš kurio nors šaltinio: Bilo W. mintys iš Anoniminių alkoholikų, Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų, AA subręsta, Kaip tai mato Bilas, Geriausios Bilo mintys; daktaro Bobo – iš Daktaras Bobas ir gerieji senbuviai, taip pat iš kitos AA konferencijos aprobuotos literatūros.
Po kiekviena citata yra asmeninis kurio nors AA nario apmąstymas citatos tema. Kreipusis į visą AA draugią gauta daugiau nei 1300 tekstų. AA nariai, kurių mintys įtrauktos į knygą, nėra profesionalūs rašytojai ir kalba, žinoma, ne Draugijos, bet savo vardu – tiesiog vienas AA narys kalba kitam AA nariui.

Šio bendradarbiavimo rezultatas – knyga, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Trims priesakams: Sveikimas, Vienybė, Tarnavimas; tai atliepia mūsų Preambulę, kurioje sakomas, kad “AA draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis”.

Knygos Kaip tai mato Bilas pratarmėje Bilas W. sako, kad šie rašiniai “galėtų padėti AA nariams apmąstyti, skatinti grupes diskutuoti, visus daugiau skaityti mūsų literatūrą”. Neradome tinkamesnių žodžių leidinio Kasdieniniai apmąstymai įžangai.

Kaina:  4,50 €
Šią knygą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt