Laiškas moteriai alkoholikei

Margaret Lee Runbeck

2001 m. versta iš "Letter to a Woman Alcoholic" (publikuojama gavus specialų žurnalo "Good Housekeeping" leidimą)
--
Puslapių skaičius: 16
Moteriai, kuri geria ir yra linkusi manyti, jog turi problemą

Jeigu aš būčiau tavo kaimynė ir matyčiau, kaip tu narsiai ir beviltiškai kovoji su savo negalia, ir kreipčiausi į tave tuo kart, kai mes neišvengiamai susitinkame, aš nedrįsčiau tau pasakyti to, ką dabar pasakysiu. Tu ir neleistum man kalbėti – bijotum manęs. Tu pamanytum, kad aš esu iš tų, susimokiusių prieš tave kartu su visu pasauliu, ir nekęstum manęs, kad aš nutuokiu apie tavo slepiamą baisią kančią.

Jeigu mes pažiūrėtume viena kitai į akis, aš nežinočiau kaip tau parodyti, kad jaučiu tau simpatiją. Aš negalėčiau pasakyti, kad nerandu tavyje nieko, ką turėčiau smerkti, pajuokti ar niekinti; tu neleistum man kalbėti apie tavo pražūtingą negalią. Mes abi apsimestume, kad ji neegzistuoja.

Todėl aš turiu tau parašyti. Aš rašau tau laišką, kurį tu rasi saugiai padėtą ir paslėpsi, kad jo nepamatytų tavo šeima, ir tik vėliau jį perskaitysi.

Mane su tavimi sieja vienas bendras dalykas: mes abi žinome kaip giliai tu nerimauji dėl savo žudančio girtavimo.

Nesvarbu kokio tu amžiaus – gal studentė, o gal jauna mama, gerbiama specialistė, garsiausio jūsų mieste vyro žmona ar garbaus amžiaus močiutė. Tu gali būti labai veikli, tiesiog kompanijos siela, arba turinti nepilnavertiškumo jausmą nežymi moteriškė, kuri imdamasi kiekvieno paprasčiausio reikalo, kitiems visai nesudėtingo, būtinai “padaro dėl drąsos”. Gali būti, kad tu geri keletą mėnesių ar kelerius metus. Tu įsiskaudini ir karštai neigi, jeigu tave kas nors pavadina alkoholike, bet slapčia klausi savęs, ar taip nėra iš tikrųjų. Tai aš tau nedelsdama atsakysiu: jeigu tu negali kontroliuoti savo gėrimo, jeigu tu šiuo metu geri daugiau, negu sutinki pripažinti, gali būti, kad tu esi alkoholikė. Kai taip sakau, aš turiu galvoje, kad tave ištiko liga. Ji sparčiai progresuoja, apimdama vis didesnę tavo pasaulio dalį, – kol tau visiškai nieko daugiau nesinori ir niekas nesvarbu, išskyrus alkoholį…

skaityti visą tekstą

Kaina: o,50 €
Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:

AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

Anoniminių alkoholikų literatūrą jau galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje knygos.lt, kai kurių knygynų internetinėse parduotuvėse*
knygų ir brošiūrų kainas internetinėse parduotuvėse nustato pardavėjai

www.webmeistrai.lt