Sausio 6 d.

.

PASIDUODANČIOJO PERGALĖ

Mes suvokiame, kad tik patyrę visišką pralaimėjimą, galime atgauti jėgas, kad įstengtume sustiprėti ir išsilaisvinti. Visiško bejėgiškumo pripažinimas galų gale pasidaro esąs tvirtas pamatas, ant kurio galime kurti laimingą ir prasmingą gyvenimą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 21
Kai alkoholis paveikė visas mano gyvenimo sritis, kai buteliai tapo nuolaidžiavimo sau ir visko leidžiamumo simboliais, kai suvokiau, jog pats nebegaliu įveikti alkoholio galios, supratau, kad neturiu kitos išeities, kaip tik pasiduoti. Pasidavęs laimėjau – aš nugalėjau savanaudišką nuolaidžiavimą sau, atkaklų priešinimąsi pasipriešinimą tokiam gyvenimui, koks buvo man skirtas. Nustojęs kovoti su visais ir su viskuo, pradėjau eiti blaivybės, ramybės ir taikos keliu.
www.webmeistrai.lt