AA Gairės

AA gairės sudarytos dalinantis bendra AA narių tarnavimo įvairiose srityse patirtimi. Jose taip pat atsispindi Dvylikos Tradicijų ir Generalinės Tarnybos Konferencijos (JAV ir Kanada) nuostatos. Išlaikant mūsų savarankiškumo tradiciją, daugelį sprendimų priima pati grupė, išskyrus tuo atvejus kai tai susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla, priklausomai nuo bendros tos grupės narių sąmonės.
Šių gairių tikslas yra padėti suformuoti informuotą grupės sąmonę.

  • Atsiliepimo telefonu tarnyba
  • Internetas
  • Konvencijos, suvažiavimai, susibūrimai
  • AA ir klubų ryšys

+370 685 05191

Pagalbos telefonas

vyksta antradieniais, penktadieniais ir sekmadieniais 21 val. naudojantis pokalbių programa SKYPE.

TOP