Atsakymai į tipiškiausius klausimus, rūpimus naujiems nariams, tokius, kurie rūpėjo ir mums, kai mes atėjome į AA draugiją.

 • Ar aš alkoholikas?
  Jeigu jūs nuolat išgeriate daugiau, negu buvote ketinęs; jeigu pradėjęs gerti jūs negalite sustoti; jeigu dėl šios priežasties jūs esate turėjęs nemalonumų, arba prarasdavote atmintį – gali būti, kad jūs alkoholikas. Nustatyti galite tik jūs pats. Niekas iš AA nedarys to už jus.
 • Ką turiu daryti, jeigu mane kankina potraukis alkoholiui?
  Ieškokite pagalbos. AA gali jums padėti.
 • Kas tai yra AA?
  Į AA kreipiasi vyrai ir moterys, kurie prarado sugebėjimą valdyti savo potraukį spiritiniams gėrimams ir kuriems dėl girtuokliavimo atsirado įvairiausių komplikacijų. Mes stengiamės gyventi visavertį gyvenimą be alkoholio, ir daugumai iš mūsų tai pavyksta. Tačiau mes įsitikinome, jog mums būtina kitų alkoholikų – AA narių – parama ir pagalba.
 • Jeigu aš ateičiau į AA susirinkimą, ar dėl to būčiau priverstas vykdyti kokius nors įsipareigojimus?
  Jokių įsipareigojimų dėl to jūs neturėsite vykdyti. Mes neturime narių sąrašų ir nestebime lankomumo. Jūs neturėsite prisistatyti arba pasakoti apie save. Jeigu nutarsite nebeiti į susirinkimus, niekas jūsų neagituos ir jums neįkyrės.
 • O jeigu aš susitiksiu tarp AA savo pažįstamų?
  Jeigu taip atsitiktų, tai dėl tos pačios priežasties kaip ir jūs jie niekam nepasakotų, kad jus ten matė. Tapęs AA draugijos nariu, jūs galite išlikti anonimiškas. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių mes vadinamės anoniminiai alkoholikai (AA).
 • Kas vyksta AA susirinkimuose?
  AA susirinkimuose, kurie gali būti vedami įvairiausiomis formomis, alkoholikai pasakoja, į ką jie pavirto girtuokliaudami, ką jie darė, kad atsikratytų šio įpročio, ir kaip jie dabar gyvena.
 • Kaip tai padėtų man mesti gerti?
  AA draugijos nariai – ne terapeutai ir ne narkologai. Tačiau mes visi žinome, ką reiškia aistra alkoholiui, pažadai sau ir kitiems, kad mesi gerti, ir nesugebėjimas ištesėti tuos pažadus. Vienintelis būdas, kaip mes galime padėti kitiems gydytis nuo alkoholizmo, – tai mūsų asmeninis pavyzdys. Žmonės, kenčiantys nuo alkoholizmo, ateina pas mus ir matydami, kad mes jau metėme gerti, supranta, kad sveikti nuo alkoholizmo įmanoma.
 • Kodėl gi ateina į susirinkimus tie, kurie jau išsigydė nuo alkoholizmo?
  Mes manome, kad visiškai išsigydyti nuo alkoholizmo neįmanoma. Mes jau niekada negalėsime gerti šiaip, dėl kompanijos, ar kokia nors proga. O kiek mes sugebėsime išsilaikyti negerdami svaigalų, priklauso nuo mūsų fizinės, psichinės ir dvasinės sveikatos. Dėl to, kad galėtume nuolat gyventi sveiką gyvenimą, mes ir einame į susirinkimus, įgyjame ten naujų žinių ir jomis naudojamės.
  Be to, iš savo patirties žinome, kad kuo daugiau mes padedame kitiems alkoholikams, tuo mažiau mus pačius traukia svaigalai.
 • Kaip galima įstoti į AA draugiją?
  Nėra jokios oficialios AA narystės. Vienintelis dalykas, kurio iš mūsų reikalaujama, – tai tvirtai nuspręsti mesti gerti, bet būtent tvirtumo daugeliui iš mūsų pradžioje ir trūko.
 • Kiek reikia mokėti AA nario įnašų per metus?
  Jokių AA nario įnašų nėra. Paprastai susirinkimuose renkamos aukos, ir kiekvienas duoda kiek nori. Surinkti pinigai naudojami patalpų nuomai, kavai ir t.t.
 • Ar AA yra religinė organizacija?
  AA nėra religinė organizacija ir su jokia religine organizacija nėra susijusi.
 • Ar tiesa, kad AA susirinkimuose daug kalbama apie Dievą?
  Daugelis AA narių mano, jog sugebėjo liautis gėrę dėka daug galingesnės jėgos negu jų pačių valia. Tačiau kiekvienas šią jėgą įsivaizduoja savaip. Vieni mano, kad jiems padėjo Dievas, kiti – kad grupės susirinkimai, dar kiti apskritai nieko panašaus nepripažįsta. Tikėti į ką nors ar netikėti yra kiekvieno AA nario asmeninis reikalas.
 •  Ar galima ateiti į susirinkimus su savo šeima?
  Ir šeimos narius, ir artimus draugus galima pasikviesti tik į atvirus susirinkimus. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu jums galėtų suteikti vietinės AA grupės nariai.
 • Ką jūs galėtumėte patarti naujiems AA nariams?
  Mes įsitikinome, kad su AA pagalba sveiksta nuo alkoholizmo tie, kurie:
  ……a) visiškai negeria, net pirmos taurelės;
  ……b) reguliariai lankosi AA susirinkimuose;
  ……c) perima patirtį iš tų AA narių, kurie jau kurį laiką nebegeria;
  ……d) laikosi gydymo nuo alkoholizmo principų, pateikiamų AA programoje.
 • Kaip man susisiekti su AA?
  Bendras Lietuvos Anoniminių alkoholikų informacijos telefono numeris +370 685 05191. Prie telefono budės kas nors iš AA narių ir jums maloniai atsakys į klausimus arba padės surasti žmogų, kuris gali į juos atsakyti. Jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje nėra telefono tarnybos, parašykite:
  AA TARNYBOS BIURAS
  Vytauto g. 33, Prienai 59124
  El. paštas: info@aalietuvoje.org

Atsisiųsti lankstinuką AA naujų narių klausimai

Kol išmokome gyventi blaiviai, mums reikėjo priimti vieną itin svarbų sprendimą: pažiūrėti į save ir savo alkoholizmą sąžiningai ir be išankstinio nusistatymo; prisipažinti, kad alkoholizmas stipresnis už mus. Kai kuriems iš mūsų tai pasirodė be galo sunku. Mes nežinojome, ką reiškia pati „alkoholizmo“ sąvoka, o alkoholikai mums asocijavosi su prasilakėliais ir degradavusiais, t.y. su silpnais žmonėmis. Todėl kai kurie iš mūsų niekaip negalėjo prisipažinti, kad jie alkoholikai, arba prisipažindavo nenorom.
Tačiau didžiumai buvo didelis palengvėjimas sužinoti, kad alkoholizmas – tai liga. Ši liga grasė mus sunaikinti, ir mes supratome, kad su ja būtina kovoti. Mes nustojome apgaudinėti save ir kitus galvodami, kad galime alkoholizmą įveikti pavieniui, nors faktai rodo priešingai.
Pačioje pradžioje mums pasakė, kad niekas neturėtų mūsų įtikinėti, jog esame alkoholikai – nei mūsų vyrai, žmonos, kunigai ar gydytojai.  Įsitikinti savo alkoholizmu turėjome mes patys. Mums pasiūlė išanalizuoti asmeninio gyvenimo faktus. Mūsų draugai ir giminės galėjo suprasti mūsų ligos prigimtį, tačiau tik mes patys galėjome nustatyti, ar dar galime kontroliuoti savo potraukį alkoholiui. Mes dažnai klausdavome, kaip galima nuspręsti, ar mes esame tikri alkoholikai, bet mums atsakydavo, kad jokių tikslių būdų nustatyti nėra. Tačiau tam tikri simptomai vis dėlto yra. Tai, kad mes prisigerdavome, kai visiškai nenorėdavom, arba gerdavom vis daugiau, o malonumą jausdavom vis mažesnį, veikiausiai ir buvo alkoholizmo simptomai. O kada prisimindavome įvairius įvykius iš savo gyvenimo, įsitikinome, kad buvo ir daugiau alkoholizmo simptomų ir požymių, kurių negalima buvo neatpažinti.
Visai natūralu, kad gyvenimo be alkoholio perspektyva atrodė nemaloni. Mes bijojome, kad AA nariai – arba fanatikai, arba nuobodybės. Pasirodė, kad jie tokie pat žmonės kaip ir mes, be to, turintys ypatingą dovaną žiūrėti į mūsų problemas ne smerkiamai, o suprasdami. Mus domino, ką reikės daryti, kad nustotume gerti, kiek kainuos narystė AA draugijoje ir kas vadovauja organizacijai. Pasirodė, kad narystei AA draugijoje nereikalingi jokie įsipareigojimai, nėra nei oficialių titulų, nei nustatyto gyvenimo būdo.

AA nariai – tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą.

Jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame AA susirinkimuose.

Pagal brošiūrą „Susipažinkite AA“