Archyvai

Šiame puslapyje jau greitai galėsite rasti LAAT Konferencijų nutarimus, Patikėtinių tarybos posėdžių protokolus ir kitą Tarnybos medžiagą.

AA Tarnybos Konferencijų nutarimai

Lietuvos AA Tarnybos Konferencijos

NUTARIMAI

1.  Patvirtinti patikėtiniai: Zoja J. (Aukštaitijos reg.), Saulius J. (Žemaitijos reg.).

2.  ETS ir PTS delegatu išrinktas Marius L. (Aukštaitijos reg.).

3.  „Penkto kampo“ redaktoriumi patvirtintas Antanas Š. (Aukštaitijos reg.)

4.  2019 m. AA Tarnybos Konferencijos pirmininku išrinktas Marius S. (Aukštaitijos reg. delegatas).

5.  2018 m. LAAT Konferencijos klausimų nutarimai:

 • 5.1   Dėl blaivybės atmintukų ir medalių gamybos bei platinimo.

Ar Lietuvos AA Tarnybos Patikėtinių taryba (VšĮ „LAAT Patikėtinių taryba“) turėtų užsiimti blaivybės atmintukų ir medalių gamyba ir platinimu? Ar tokia veikla suderinama su Anoniminių alkoholikų Dvylika tradicijų?
Prašome Konferenciją atkreipti dėmesį, kad JAV ir Kanados Tarnybos Konferencija yra nusprendusi, kad Generalinė tarnyba neturėtų užsiimti blaivybės atmintukų ir medalių gamyba ir platinimu

Lietuvos AA Tarnybos Patikėtinių taryba (VšĮ „LAAT Patikėtinių taryba“) gali užsiimti blaivybės atmintukų ir medalių gamyba bei platinimu. Tokia veikla suderinama su Anoniminių alkoholikų Dvylika tradicijų.

 • 5.2   Dėl delegatų paskirstymo į Konferencijos komisijas.

Siūlome aprašyti ir į „AA Tarnavimo žinyną“ įtraukti tvarką, pagal kurią regionuose išrinkti Konferencijos delegatai paskirstomi į Konferencijos komisijas.

Konferencija įpareigoja „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupę paruošti tvarką, pagal kurią regionuose išrinkti Konferencijos delegatai paskirstomi į Konferencijos komisijas.

 • 5.3   Dėl Septintosios tradicijos atviruose AA susirinkimuose.

Kaip organizuoti Septintosios tradicijos aukų rinkimą atvirame AA susirinkime?

Konferencija siūlo Septintosios tradicijos aukų rinkimo organizavimą palikti AA atvirų susirinkimų rengėjų atsakomybei, nepamirštant nurodyti, jog aukoti gali tik AA nariai.

 • 5.4   Dėl AA literatūros strategijos.

KRG pastebi, kad LAAT Konferencija kasmet gauna klausimų apie AA literatūros vertimus bei leidybą. Atsižvelgdama į tokių klausimų gausą, siūlo LAAT Konferencijai apsvarstyti strateginio literatūros leidybos plano poreikį (3-5 metams).

Strateginis literatūros leidybos planas reikalingas. Konferencija įpareigoja LAAT Patikėtinių tarybą suburti darbo grupę šiam strateginiam planui parengti bei pristatyti jį kitų metų LAAT Konferencijai tvirtinti.

 • 5.5   Dėl komisijų darbo reglamento.

KRG siūlo LAAT Konferencijos komisijoms parengti savo darbo reglamentą.
Konferencija įpareigoja „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupę parengti „AA tarnavimo žinyno“ pakeitimus, susijusius su Konferencijos komisijų darbo reglamentu. Rekomenduojama atsižvelgti į 2018 metų Konferencijos komisijų išreikštą nuomonę šiuo klausimu. Pakeitimus pateikti artimiausiai Konferencijai tvirtinti.

 • 5.6   Dėl „AA tarnavimo žinyno“ pakeitimų.

„AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupė siūlo tokius „AA tarnavimo žinyno“ pakeitimus:

 36 psl. pavadinimą „Regiono tarnybos nariai“ pakeisti į „Regiono tarnautojai“.
 37 psl. pavadinimą „Pavaduojantys regiono tarnybos tarnautojai“ pakeisti į „Pavaduojantys regiono tarnautojai“.
 37 psl. ten pat išbraukti antrą sakinį: „Jie užtikrina veiklos tęstinumą regione, tačiau balso teisę įgyja tik nesant susirinkime pavaduojamajam“.

Konferencija pritaria „AA tarnavimo žinyno“ pakeitimams.

 • 5.7   Dėl AA narių apklausos.

2016 metais atlikta AA Lietuvoje narių apklausa, anketų duomenys suvesti į MS Excel dokumentą. Ar reikia šiuos duomenis apdoroti siekiant pateikti išsamią ataskaitą AA nariams?
Konferencija įpareigoja LAAT Patikėtinių tarybą pateikti AA grupėms apdorotus AA narių apklausos duomenis kartu su 2018 metų Konferencijos protokolu.

 • 5.8  Dėl A lygio patikėtinių.

Konferencija nusprendė, jog atėjo laikas patikėtiniams - ne alkoholikams (A lygio patikėtiniams) Lietuvoje.

Pirmininkė   Gintvilė J.
Sekretorė    Viktorija K.

Lietuvos AA Tarnybos Konferencijos

NUTARIMAI

1. Patvirtintas patikėtinis: Rimantas P. (Suvalkijos reg.)

2. 2018 m. AA Tarnybos Konferencijos pirmininke išrinkta Gintvilė J. (Aukštaitijos regiono delegatė)

3. 2017 m. LAAT Konferencijos klausimų nutarimai:

 • 3.1 Dėl „AA Tarnavimo žinyno“ pakeitimų

KRG siūlo „AA Tarnavimo žinyno“ 35 psl. skyriaus Sudėtis pirmo punkto paskutinį sakinį keisti taip: „Kiekvieno regiono AA tarnyba, pagal savo regiono poreikius, remdamasi „Dvylika Pasaulinės Tarnybos koncepcijų“ IV-ąja koncepcija („Per Konferencijos struktūrą turėtume visuose pareigų lygiuose išlaikyti tradicinę Dalyvavimo teisę, rūpindamiesi, kad viso pasaulio tarnautojų kiekvieno padalinio ar grupės atstovai galėtų balsuoti pagal protingą proporciją-pagal pareigas, kurias turi vykdyti.“) nustato, kurie tarnautojai turi balso teisę.

 LAAT Konferencija nusprendžia pavesti patikėtiniui, atsakingam už „AA tarnavimo žinyno“ keitimą, suformuluoti pakeitimus punktuose 36 psl. „Regiono tarnybos nariai“ ir 35 psl. „Sudėtis“ bei galimai kituose punktuose, susijusiuose su regiono tarnybos sudėtimi.

 • 3.2 Dėl knygos „Anoniminiai Alkoholikai“ studijavimo susirinkimų

Ar tokio formato susirinkimai yra AA susirinkimai ir išaiškinti kokios kliūtys trukdo tokio formato susirinkimus grupėms organizuoti AA Lietuvos renginių metu?

 Žodžių junginys "knygos Anoniminiai Alkoholikai studijavimas" reiškia:

knygos "Anoniminiai Alkoholikai" skaitymą, kruopštų gvildenimą/išsamų nagrinėjimą apie tai, kas yra rašoma šioje knygoje.

Taip pat, tai yra bandymas suprasti AA pirmeivių perduodamą patirtį aprašomą knygoje "Anoniminiai Alkoholikai" bei dalinimasis savo asmenine patirtimi.

Šie susirinkimai vyksta kaip ir visi susirinkimai, kuomet yra paskaitomas skaitinys (knygos/skyriaus dalis, pastraipa ir pan.) iš AA aprobuotos literatūros ir visi AA grupės nariai turi galimybę pasisakyti, pasidalinti savo asmenine patirtimi perskaityto skaitinio tema.

LAAT Konferencija pažymi, kad AA susirinkimų formatai yra aprašyti „AA tarnavimo žinyno“ 19 psl. bei primena, kad pagal 2015 m. LAAT konferencijos priimta nutarimą, „Konferencija rekomenduoja, kad grupės organizuotų renginius grupių mastu, regionų tarnybos – regiono, Patikėtinių taryba – Lietuvos mastu. Renginius į AA vasaros stovyklų programas pasirinkti ir įtraukti rekomenduojama remiantis 12 Tradicijų.“

 • 3.3 Dėl knygos „AA Lietuvoje 30 metų“ spausdinimo

Pristatomas knygos „AA Lietuvoje 30 metų“ projektas. Prašoma finansavimo knygos leidimui ir spausdinimui.

LAAT Konferencija pritaria knygos finansavimui, leidimui ir spausdinimui.

 • 3.4 Dėl grupių pašalinimo iš AA Lietuvoje sąrašo

Prašome LAAT PT konferenciją apsvarstyti galimybes ir numatyti grupės pašalinimo iš Lietuvos AA sąrašo mechanizmą, kai grupė sistemingai pažeidinėja AA tradicijas ir tokiu būdu kenkia AA vienybei.

Vadovaudamasi „Dvylika Pasaulinės Tarnybos Koncepcijų“ 12-ąja koncepcija, LAAT Konferencija nesvarsto ir nenumato AA grupių pašalinimo mechanizmo iš AA draugijos Lietuvoje sąrašo.

 • 3.5 Dėl neaprobuotų tekstų patvirtinimo

LAAT Konferencija pritaria tekstų „Žodis naujokui“ ir „Pabaigos žodis“ patvirtinimui bei įtraukimui į laminuotų tekstų paketą.

Pirmininkas   Rimantas M.
Sekretorius    Balys K.

Lietuvos AA Tarnybos Konferencijos

NUTARIMAI

2016 11 19-21
Birštonas

1. Patvirtinti patikėtiniai: Arnoldas L. (Kauno reg.), Rimas Š. (Šiaulių reg.)

2. 2017 m. AA Tarnybos Konferencijos pirmininku išrinktas Rimas M.(Užsienio grupių atstovas).

3. ETS ir PTS delegatu išrinktas Ainas R. (Šiaulių reg.)

4. 2017 m. LAAT Konferencijos klausimų nutarimai:

 • 4.1 Dėl banko sąskaitų regionams atidarymo.

Ar galima VšĮ „Lietuvos Anoniminių Alkoholikų Tarnybos Patikėtinių taryba“ vardu atidaryti banko sąskaitas AA Lietuvoje regionams, uždedant reikalingus apribojimus (Dėl pinigų skolinimosi, operacijų didelėmis sumomis ir t.t.( ir suteikiant priėjimą prie sąskaitos tvarkymo dviem atsakingiems asmenims – regiono pirmininkui ir iždininkui?

Konferencija rekomenduoja atskirų banko sąskaitų regionams neatidarinėti. Atsižvelgiant į konkretaus regiono situaciją, Konferencija siūlo suteikti įgaliojimą spręsti šį klausimą Patikėtinių tarybai ir patenkinti regionų poreikius, kad regionų iždininkams nereikėtų naudoti asmeninių sąskaitų.

 • 4.2 Dėl „Tarnavimo žinyno“ pakeitimų

Šiuo metu pagal „Tarnavimo žinyną“ balso teisę AA Lietuvoje regiono susirinkimuose turi regiono pirmininkas, iždininkas, sekretorius, konferencijos delegatai, patikėtinis ir po vieną grupių atstovą. Plečiantis regiono tarnybai, kuriantis komitetams (viešųjų, vidaus ryšių ir t.t.), tarnaujantys žmonės neturi balso teisės.
Ar galima pakeisti „Tarnavimo žinyną“ taip, kad Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono viešuosius ryšius), Vidaus ryšių komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono vidaus ryšius), Literatūros komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono literatūrą) ir registratorius, atsakingas už regiono grupių sąrašų tvarkymą ir informacijos sklaidą, turėtų balso teisę regiono susirinkime?

Konferencija rekomenduoja šiuo klausimu „AA Tarnavimo žinyne“ pakeitimų nedaryti.

 • 4.3 Dėl internetinio puslapio www.aalietuvoje.org vystymo.

LAAT prižiūrimas internetinis puslapis adresu aalietuvoje.org labai gerai reprezentuoja AA draugiją Lietuvoje, tačiau nevisai atitinka AA grupių ir AA narių Lietuvoje poreikius, todėl kai kurie regionai visa dar turi savo interneto puslapius. 2008 metų konferencijoje buvo nutarta, kad puslapį reikėtų toliau tobulinti. Siūlome išplėsti puslapio „NARIAMS“ skiltį. Siūlomi papildymai:
AA grupėms ir jų nariams labai reikalingas operatyviai naujinamas renginių kalendorius;
Reikalinga vieta regionams skelbti aktualią informaciją apie tarnavimo galimybes, regiono organizacinius susirinkimus ir t.t.;
Reikalinga vieta skelbti AA tarnybų – LAAT konferencijos, PT protokolus, nutarimus, rekomendacijas ir kitą aktualią informaciją;
Siūlome suteikti vietą AA Lietuvoje regionų tarnyboms archyvuoti savo susirinkimų protokolus ir suteikti galimybę juos peržiūrėti AA nariams;
Reikalingas AA susirinkimų sąrašas anglų kalba;
(Pavyzdžiu galima būtų paimti užsienio AA puslapius. Pvz.: Didžiosios Britanijos http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/Members)

Ar galima suburti tarnautojų grupę puslapio www.aalietuvoje.org vystymui ir skirti tam pinigų, patvirtinant visus aukščiau išvardintus siūlymus arba kai kuriuos iš jų?

Konferencija pritaria internetinio puslapio vystymui ir siūlo patikėtiniams suburti tarnautojų grupę šiuo klausimu. Jei bus poreikis – samdyti specialistus ir skirti tam lėšas.

 • 4.4 Pagal 2014 m. LAAT konferencijos nutarimą Nr. 11: „Jeigu yra kitokių tekstų poreikis – pateikti pavyzdžius Konferencijai patvirtinti“ komisijų prašome aptarti ir atrinkti pateiktus pavyzdžius ir pateikti pastebėjimus.

Prašome LAAT PT konferenciją apsvarstyti galimybes ir numatyti grupės pašalinimo iš Lietuvos AA sąrašo mechanizmą, kai grupė sistemingai pažeidinėja AA tradicijas ir tokiu būdu kenkia AA vienybei.

Konferencija nepatvirtina pasiūlytų neaprobuotų tekstų dėl galimai pažeidžiamų autorinių teisių. Siūloma naudotis „AA Tarnavimo žinyno“ 20 psl. „Siūloma susirinkimų eiga“ ir kitais aprobuotais tekstais.

Pirmininkas   Nijolė Č.
Sekretorius   Nijolė

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

Atsiprašome, puslapis yra pildomas, atnaujintą informaciją galėsite peržiūrėti jau netrukus.

PT posėdžių protokolai

 

LIETUVOS AA TARNYBA

Patikėtinių tarybos posėdis

2018 m. rugsėjo 15 d.
Birštonas

Pirmininkavo PT pirmininkas Renatas, protokolavo TB direktorė Aušra.

Dalyvavo: Kęstutis (PT iždininkas), Vytautas (PT pirm.pavaduotojas), Alvydas (Dzūkijos reg. patikėtinis), Arnoldas (Kauno reg. patikėtinis), Rimas (Šiaulių reg. patikėtinis), Rimantas (Suvalkijos reg. patikėtinis),  Rimas (Žemaitijos reg. patikėtinis),  Linita (Panevėžio reg. patikėtinė), Balys (Aukštaitijos reg. pirmininkas),  Asta (kandidatė į PT Žemaitijos reg.), Aleksas (kandidatas į PT Žemaitijos reg.), Saulius (kandidatas į PT Žemaitijos reg.), Nijolė (Žemaitijos reg.), Zoja (kandidatė į PT Aukštaitijos reg.), Olia (kandidatė į PT Aukštaitijos reg.), Jaunius (kandidatas į PT Aukštaitijos reg.), Algis (kandidatas į PT Aukštaitijos reg.)
9 dalyviai, turintys balso teisę.

Susirinkimas pradėtas ir baigtas Ramybės malda.

Darbotvarkė:

 1. Nuveiktų darbų per praėjusį laikotarpį ir finansinės ataskaitos pristatymas.
 2. Trumpa esminių įvykių apžvalga iš AA Lietuvoje regionų.
 3. Patikėtinio rinkimai. (Aukštaitijos ir Žemaitijos regionai)
 4. Dėl seminaro „AA žinios perdavimas įkalinimo vietose“. (Balys Aukštaitijos reg.)
 5. Dėl AA 2018 m. konferencijos rengimo organizacinių reikalų.
 6. Einamieji reikalai:
 • PT delegavimo į Lenkijos konferenciją ir Latvijos 30-mečio renginį.
 • Dėl VII tradicijos pervedimo į Pasaulio AA tarnybos fondą, Europos AA tarnybos fondą ir Pasaulio literatūros fondą.
 • Dėl knygos „Anoniminiai alkoholikai“ spausdinimo.
 • Dėl medalių-primintinukų gamybos.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

Svarstyta ir nutarta:

1. Pristatyti nuveikti darbai ir finansinė situacija:

Įvyko vasaros stovykla Šventojoje. Joje knygų ir medalių parduota už 5618 Eur.

Nuvežtas knygų papildymas į internetinį knygyną.

Išsiųstas laiškas į Generalinę tarnybą dėl knygų leidimo reikalų.

Įvyko 2 KRG posėdžiai. Konferencijai užsakyta vieta lapkričio 24-25 d. Birštone.

Gauti kvietimai į Lenkijos ir Baltarusijos konferencijas. Taip pat kvietimas į Latvijos 30-mečio jubiliejų.

Atspausdinta:

„AA Lietuvoje“                 1250 vnt,
TB “Aušra” Nr. 20             300 vnt.
“Laiškas moteriai alkoholikei”                 300 vnt.
“Kaip suprasti anonimiškumą”                100 vnt.
“Kitos nei alkoholis problemos”              100 vnt.
„Penktas kampas“                                      1000 vnt.

Užsakyta:

"AA narys: vaistai ir kiti narkotikai"   100 vnt.
"AA: 44 klausimai"                                  300 vnt.
"Jaunimas ir AA"                                     300 vnt.
"Susipažinkite:AA"                                  500 vnt.
"Kaip suprasti anonimiškumą"            100 vnt.

Pinigų yra:

Banke:              10 876,18    Eur
Kasoje:                 5 485,61  Eur
Iš viso:                16 361,79  Eur

Knygų sandėlyje yra:

21 689,20   Eur

Medalių yra:

1 153,00 Eur

2. Išklausyta regionų apžvalga:

Dzūkijos regionas: įvyko regiono vasaros stovykla. Naujų grupių nėra. Daugiausiai atvirų susirinkimų vyksta Alytuje. Stengiasi AA nariai palaikyti mažesnes regiono grupes.

Suvalkijos regionas: regione yra 10 grupių. Įvyko regiono vasaros stovykla. Pervedė į biurą VII tradicijos. Grupėje „Vienybė“ vyks teminis kalbėtojo susirinkimas.

Kauno regionas: įvyko regiono vasaros stovykla. Spalio 13 d. Kulautuvoje vyks seminaras „AA grupė“. Aktyviau vyksta susirinkimai kalėjimuose. Kitam PT posėdžiui bus perduotas pagalbos telefonas.

Panevėžio regionas: įvyko regiono vasaros stovykla. Kalėjime susirinkimai vyksta tik trūksta tarnaujančių. Spalio 7 d. vyks regiono susirinkimas, kuriame pasitvirtins delegatus į Tarnybos konferenciją.

Šiaulių regionas: vyko regiono susirinkimas. Buvo išrinktas regiono sekretorius. Šiluvos grupė nedalyvauja regiono veikloje ir renginį organizuoja savarankiškai nesitardami su regionu.

Žemaitijos regionas:  įvyko regiono vasaros stovykla. Spalio 20 d. organizuojamas seminaras „VII tradicija“. Planuose yra suorganizuoti seminarą su soc.darbuotojais.

Aukštaitijos regionas: Regione susirinkimai vyksta. Įvyko regiono vasaros stovykla. Dalyvavo virš 200 žmonių. Regione vyko AA jaunimo suvažiavimas. Dalyvavo daug užsienio šalių AA narių. Kovo mėnesį Vilniuje vyks kontinentinis Europos tarnybos susirinkimas.

3. Žemaitijos regiono kandidatai į Patikėtinių tarybą:

Saulius
Aleksas
Asta

Balsų dauguma į PT išrinktas Saulius.

Aukštaitijos regiono kandidatai į Patikėtinių tarybą:

Algis
Olia
Jaunius
Zoja

Balsų dauguma į PT išrinkta Zoja.

4. Pristatyta seminaro „AA žinios perdavimas įkalinimo vietose“ informacija.

Seminaras vyks rugsėjo 29 d. Rasų g. 8, Vilnius. Dalyvaus 5 AA nariai iš Lenkijos ir A lygio Lenkijos patikėtinis.
PT deleguoja Arnoldą (Kauno reg. Patikėtinis) vesti seminarą.
Nuspręsta persiųsi skelbimą Kalėjimų departamentui ir kalėjimų vadovybėms.

5. Pristatyta 2018 m. LAAT Konferencijos informacija.

LAAT Konferencijos rengimo grupė prašo finansavimo konferencijos rengimo išlaidom. PT skiria 2500 Eur. Už-8, susilaiko-1.

6. Einamieji reikalai:

 • Į Latvijos AA 30- mečio renginį deleguojamas Arnoldas (Kauno reg.patikėtinis). Bendru sutarimu.
 • Į Lenkijos tarnybos konferenciją deleguojamos Gintvilė (2018 m. KRG pirmininkė) ir Zoja (Aukštaitijos reg.). Bendru sutarimu.
 • Nutarta pervesti į Pasaulio literatūros fondą, į Pasaulio fondą ir į Europos fondą po 500 Eur VII tradicijos įnašų. (Iš viso 1500 Eur)
 • Nutarta pakartotinai atspausdinti knygos “Anoniminiai alkoholikai” 1000 vnt.
 • Nutarta pakartoinai užsakyti pagaminti medalių-primintinukų mėnesinių ir metinių po 500 vnt., ženkliukų “AA Lietuvoje” 100 vnt.

7. Kitas posėdis 2018 m. lapkričio 23 d. 19 val. Birštone.
 

PT pirmininkas                                        Renatas G.

Sekretorė TB direktorė                            Aušra A.

Patikėtinių tarybos posėdis

2018 m. balandžio 8 d.
Birštonas

Pirmininkavo PT pirmininkas Renatas, protokolavo TB direktorė Aušra.

Dalyvavo: Kęstutis (PT iždininkas), Arnoldas (Kauno reg. patikėtinis), Rimas (Šiaulių reg. patikėtinis), Rimantas (Suvalkijos reg. patikėtinis), Alvydas (Dzūkijos reg. patikėtinis), Linita (Panevėžio reg. patikėtinė),  Rimas (Žemaitijos reg. patikėtinis),  Gintaras (Aukštaitijos reg.), Juozas (Kauno reg.), Valdas (Aukštaitijos reg.), Ainas (ETS ir PTS delegatas), Petras (Aukštaitijos reg.)
8 dalyviai, turintys balso teisę.

Susirinkimas pradėtas ir baigtas Ramybės malda.

Darbotvarkė:

 1. Nuveiktų darbų per praėjusį laikotarpį ir finansinės ataskaitos pristatymas.
 2. Dėl knygos “AA Lietuvoje 1988-2018” leidimo.
 3. Dėl pasiruošimo Lietuvos AA 30-mečiui.
 4. Dėl 2018 m. vasaros stovyklos Šventojoje.
 5. Dėl AA Europos jaunimo suvažiavimo.
 6. Dėl AA Lietuvoje internetinio puslapio.
 7. Dėl AA Lietuvoje grupių atstovų suvažiavimo.
 8. Einamieji reikalai:
  Knygų spausdinimas

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

Svarstyta ir nutarta:

1. Pristatyti nuveikti darbai ir finansinė situacija:

 • Išsiųsta informacija apie AA grupių suvažiavimą.
 • Gavome atsakymą iš Generalinės tarnybos apie dviejų žmonių dalyvavimą jubiliejiniame renginyje.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių socialinių paslaugų centru.
 • Nuvežtas knygų papildymas į internetinį knygyną.
 • Gautas laiškas dėl paskaitų Kauno r. Neveronių gimnazijos vaikams ir jaunimui.
 • Išsiųstas Velykinis sveikinimas.
 • Stringa knygų rusų kalba užsakymas.
 • Dirbau prie jubiliejinės knygos iliustracijų.
 • Išsiųsta Šventosios programa.

Atspausdinta:

 • „Penktas kampas“ 1000 vnt.
 • „Susipažinkite:AA“ 500 vnt.
 • „AA narys: vaistai ir kiti narkotikai“ 100 vnt.

Pinigų yra:

 • Banke:              10 061,81   Eur
 • Kasoje:               2 863,23  Eur
 • Iš viso:              12 925,04  Eur

Knygų sandėlyje yra:

 • 17 514,75   Eur

Medalių yra:

 • 735,00  Eur

2. Pristatytas knygos „AA Lietuvoje 1988-2018“ projekto maketas:

 • Pristatyti spaustuvių spaudos pasiūlymai.
 • Pateikta apytikslė savikaina ir pasiūlyta knygos pardavimo kaina.
 • Planuojama knygos tiražas 1250 vnt., bus spausdinama spaustuvėje „Petro ofsetas“.

3. Pristatyta Lietuvos AA 30-mečio jubiliejaus informacija:

Pasiruošimo darbai vyksta. Pristatyti ženkliukų projektai. Suderinta kultūrinė programa.

 • Metaliniai 30-mečio ženkliukai     300 vnt.        Bendru sutarimu.
 • Medaliai jubiliejiniai                        400 vnt.        Bendru sutarimu.
 • Kvietimai į renginį                            200 vnt.        Bendru sutarimu.

4. Juozas (vasaros stovyklos Šventojoje koordinatorius) pateikia informaciją apie vasaros stovyklos Šventojoje organizavimą.

5. Išklausyta AA Europos jaunimo suvažiavimo informacija.

6. Pristatyti internetinio puslapio projektai. Pasirinktas pirminis variantas. Bendru sutarimu.

 

7. Aptarti darbiniai reikalai dėl AA grupių Lietuvoje suvažiavimo Druskininkuose.

8. Pakartotinai atspausdinti knygos “Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų” 500 vnt. Bendru sutarimu.

9. Kitas posėdis 2018 m. lapkričio 23 d. 19 val. Birštone.
 

PT pirmininkas                                        Renatas G.

Sekretorė TB direktorė                            Aušra A.

Lietuvos AA Tarnybos Konferencijos

NUTARIMAI

2016 11 19-21
Birštonas

1. Patvirtinti patikėtiniai: Arnoldas L. (Kauno reg.), Rimas Š. (Šiaulių reg.)

2. 2017 m. AA Tarnybos Konferencijos pirmininku išrinktas Rimas M.(Užsienio grupių atstovas).

3. ETS ir PTS delegatu išrinktas Ainas R. (Šiaulių reg.)

4. 2017 m. LAAT Konferencijos klausimų nutarimai:

 • 4.1 Dėl banko sąskaitų regionams atidarymo.

Ar galima VšĮ „Lietuvos Anoniminių Alkoholikų Tarnybos Patikėtinių taryba“ vardu atidaryti banko sąskaitas AA Lietuvoje regionams, uždedant reikalingus apribojimus (Dėl pinigų skolinimosi, operacijų didelėmis sumomis ir t.t.( ir suteikiant priėjimą prie sąskaitos tvarkymo dviem atsakingiems asmenims – regiono pirmininkui ir iždininkui?

Konferencija rekomenduoja atskirų banko sąskaitų regionams neatidarinėti. Atsižvelgiant į konkretaus regiono situaciją, Konferencija siūlo suteikti įgaliojimą spręsti šį klausimą Patikėtinių tarybai ir patenkinti regionų poreikius, kad regionų iždininkams nereikėtų naudoti asmeninių sąskaitų.

 • 4.2 Dėl „Tarnavimo žinyno“ pakeitimų

Šiuo metu pagal „Tarnavimo žinyną“ balso teisę AA Lietuvoje regiono susirinkimuose turi regiono pirmininkas, iždininkas, sekretorius, konferencijos delegatai, patikėtinis ir po vieną grupių atstovą. Plečiantis regiono tarnybai, kuriantis komitetams (viešųjų, vidaus ryšių ir t.t.), tarnaujantys žmonės neturi balso teisės.
Ar galima pakeisti „Tarnavimo žinyną“ taip, kad Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono viešuosius ryšius), Vidaus ryšių komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono vidaus ryšius), Literatūros komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono literatūrą) ir registratorius, atsakingas už regiono grupių sąrašų tvarkymą ir informacijos sklaidą, turėtų balso teisę regiono susirinkime?

Konferencija rekomenduoja šiuo klausimu „AA Tarnavimo žinyne“ pakeitimų nedaryti.

 • 4.3 Dėl internetinio puslapio www.aalietuvoje.org vystymo.

LAAT prižiūrimas internetinis puslapis adresu aalietuvoje.org labai gerai reprezentuoja AA draugiją Lietuvoje, tačiau nevisai atitinka AA grupių ir AA narių Lietuvoje poreikius, todėl kai kurie regionai visa dar turi savo interneto puslapius. 2008 metų konferencijoje buvo nutarta, kad puslapį reikėtų toliau tobulinti. Siūlome išplėsti puslapio „NARIAMS“ skiltį. Siūlomi papildymai:
AA grupėms ir jų nariams labai reikalingas operatyviai naujinamas renginių kalendorius;
Reikalinga vieta regionams skelbti aktualią informaciją apie tarnavimo galimybes, regiono organizacinius susirinkimus ir t.t.;
Reikalinga vieta skelbti AA tarnybų – LAAT konferencijos, PT protokolus, nutarimus, rekomendacijas ir kitą aktualią informaciją;
Siūlome suteikti vietą AA Lietuvoje regionų tarnyboms archyvuoti savo susirinkimų protokolus ir suteikti galimybę juos peržiūrėti AA nariams;
Reikalingas AA susirinkimų sąrašas anglų kalba;
(Pavyzdžiu galima būtų paimti užsienio AA puslapius. Pvz.: Didžiosios Britanijos http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/Members)

Ar galima suburti tarnautojų grupę puslapio www.aalietuvoje.org vystymui ir skirti tam pinigų, patvirtinant visus aukščiau išvardintus siūlymus arba kai kuriuos iš jų?

Konferencija pritaria internetinio puslapio vystymui ir siūlo patikėtiniams suburti tarnautojų grupę šiuo klausimu. Jei bus poreikis – samdyti specialistus ir skirti tam lėšas.

 • 4.4 Pagal 2014 m. LAAT konferencijos nutarimą Nr. 11: „Jeigu yra kitokių tekstų poreikis – pateikti pavyzdžius Konferencijai patvirtinti“ komisijų prašome aptarti ir atrinkti pateiktus pavyzdžius ir pateikti pastebėjimus.

Prašome LAAT PT konferenciją apsvarstyti galimybes ir numatyti grupės pašalinimo iš Lietuvos AA sąrašo mechanizmą, kai grupė sistemingai pažeidinėja AA tradicijas ir tokiu būdu kenkia AA vienybei.

Konferencija nepatvirtina pasiūlytų neaprobuotų tekstų dėl galimai pažeidžiamų autorinių teisių. Siūloma naudotis „AA Tarnavimo žinyno“ 20 psl. „Siūloma susirinkimų eiga“ ir kitais aprobuotais tekstais.

Pirmininkas   Nijolė Č.
Sekretorius   Nijolė

TOP