AA gairės

nuo Generalinės Tarnybos Biuro (G.T.B.), Box 459, Grand Central Station, Niujorkas, NY 10163

AA gairės sukurtos dalinantis bendra AA narių tarnavimo įvairiose srityse patirtimi. Jose taip pat atsispindi Dvylikos Tradicijų ir Generalinės Tarnybos Konferencijos (JAV ir Kanada) nuostatos. Išlaikant mūsų savarankiškumo tradiciją, daugelį sprendimų priima pati grupė, išskyrus tuo atvejus kai tai susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla, priklausomai nuo bendros tos grupės narių sąmonės. Gairių tikslas yra padėti suformuoti informuotą grupės sąmonę.

Šios gairės skirtos AA nariams, atsakingiems už klubų ir kitų priemonių, suteikiančių AA grupei ar kelioms grupėms galimybę susirinkti.

Svarbu, kad klubo nariai ir AA grupės atsižvelgtų į AA Dvylika tradicijų ir platesnį Trečiosios Tradicijos išaiškinimą, kur AA grupė apibrėžiama: „Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti“. Todėl mes negalime atstumti nei vieno, kuris nori sveikti. AA narystė niekada neturėtų priklausyti nuo turto ar pažiūrų. Bet kurie du ar trys alkoholikai susirinkę draugėn siekti blaivumo, gali vadintis AA grupe, su sąlyga, kad kaip grupė jie neturi kitų tikslų."

Klubo ir AA grupės bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas, kai visi dalyvaujantys atsižvelgia į grupės savarankiškumą. Grupės nariai taip pat gali būti ir „klubo nariai" bei mokėti klubo nario mokestį. Tačiau AA grupėje nėra jokio nario mokesčio ir kiekviena grupė išsilaiko savarankiškai tiek, kiek tai susiję su patalpų nuoma, kavos pertraukėlėmis ir literatūra.

NUO PAT PRADŽIŲ...

Visada buvo AA narių, kurie ieškojo vietos, kur galėtų išgerti kavos ir padiskutuoti; vietos, kur nariai galėtų papietauti kartu; vietos, kur jie galėtų kartu praleisti laiką švenčių metu ar savaitgaliais.

1947 m. Bill’as W. leidinyje „Grapevine” parašė straipsnį apie klubus, kuris tapo mūsų brošiūros „AA Tradicijos—Kaip tai vystėsi” dalimi. Straipsnyje buvo iškeltas klausimas: „Klubai AA—ar jie turi likti su mumis?” Šiandien atsakymas į šį klausimą gali būti „taip.” Klubų idėjos sėkmei ir ilgalaikiškumui pasitarnavo Bill’o straipsnyje pateikta išmintis ir nuorodos bei klubų šalininkų noras ir pastangos jas įgyvendinti. Šis anoniminių alkoholikų darbas suteikė galimybę klubams efektyviai funkcionuoti neatitrūkstant nuo anoniminių alkoholikų sveikimo šaltinio — AA grupės. Patirtis rodo, kad klubas gali gyvuoti harmoningai su AA draugija ir labai sėkmingai tarnauti tiems, kurie  klubus  mano  esant  reikalingais.

ĮKŪRIMAS

Nors klubas nėra „AA”, daug kas manys, kad tai AA — ypatingai ne AA nariai jūsų bendruomenėje. Nors ir rekomenduojama, kad klubo pavadinime nebūtų minima AA, klubo nariai griežtai laikosi AA Dvylikos tradicijų ir koncepcijų ir lėšas priima tik iš klubo narių. Bet koks su viešumu susijęs finansavimas nepriimtinas. Klubo veikla finansuojama iš klubo narių įnašų ir pinigų už patalpų nuomą, gaunamų iš AA grupių, kurių susirinkimai vyksta klubo patalpose.

Dažnai klubams kyla pagunda priimti medžiagas remontui, baldus, virtuvės įrangą ir kt. iš gera linkinčių, palankiai nusiteikusių asmenų, ne AA narių. Tačiau kiekvienas klube turi gerbti Septintąją tradiciją ir savęs pačių išsilaikymo principą, kurio pagalba AA  tapo visiškai nepriklausoma ir finansiškai skaidri.

Apibrėžkite klubo tikslą ir ieškokite patalpų, kurios atitiktų klubo poreikius. Nustatykite, kokios pinigų sumos reikia tokiai veiklai, ir sudarykite biudžetą, apimantį veiklos, pradžią, nuomą, komunalinius mokesčius, pastato priežiūrą ir kitas galimas išlaidas.

Sušaukite visų susidomėjusių AA narių susirinkimą — atskirai nuo AA grupės susirinkimo. Aptarkite planus, finansinius poreikius, ir nustatykite, koks pradžioje bus nario mokesčio mokėtojų skaičius. Taip pat paklauskite vietinės AA grupės ar grupių, ar juos domina galimybė nuomotis patalpas iš klubo susirinkimams ir, jeigu taip, kokia nuomos kaina jiems atrodo priimtina.

Kartais  pradžioje klubo įkūrimo iniciatoriai nori  mokėti  šiek  tiek  daugiau, kad klubas galėtų atsistoti ant kojų. Tačiau geriau paprašyti, kad visi prisidėtų prie finansavimo, negu vienam ar dviem žmonėms prisiimti visą atsakomybę. Tegu prisideda kiekvienas norintis dalyvauti AA narys, kad klubas turėtų daugumos paramą.

Šio susirinkimo metu jūs taip pat galite nustatyti reikalavimus klubo narystei. Daugelyje klubų reikalaujama 30 dienų  anoniminio alkoholiko blaivybės, o kai kur reikalavimas yra 90 dienų. Naujieji  AA nariai gali naudotis klubo patalpomis tik kaip svečiai, kol jie atitiks klubo narystei keliamus reikalavimus.  Visi nario mokestį mokantys nariai gali būti renkami atsakingais ir gali balsuoti susirinkimų metu.

KAS VADOVAUJA?

Pirmojo susirinkimo metu, paprašykite suinteresuotų asmenų apsvarstyti dar du klausimus: „Kas vadovaus klubui?“ ir „Kokia turi būti vadovo kvalifikacija?“ Vadovai tvarko klubo verslo reikalus, yra atsakingi už nuomą, sąskaitų apmokėjimą ir kt. Daugelyje klubų vadovams keliamas 3 metų blaivybės reikalavimas. Daugelis sutinka, kad AA nariai, kurie yra ir klubo vadovai, nebūtų klubo patalpų, kuriose vyksta AA grupių susirinkimai, savininkai. Ši praktika padeda išvengti interesų konflikto.

VERSLO SPRENDIMAI

Jeigu pakankamai AA narių yra susidomėję ir finansavimas galimas, pats laikas pasitarti su teisininku ir klubą įregistruoti kaip ne pelno organizaciją, pagal tos vietos, kurioje klubas funkcionuos, įstatymus. Pakartosime, kad registruojamo klubo pavadinime neturi būti minima „AA”. Tai neturėtų būti labai brangus ar komplikuotas projektas. Įregistruojant laikomasi Šeštosios Tradicijos, kuri teigia, kad anoniminių alkoholikų naudojamas turtas turi būti registruojamas ir valdomas atskirai,  „kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo“. Jeigu reikalingos banko paskolos, jas turi paimti įmonės vadovai, o mokėjimai turi būti vykdomi iš klubo lėšų. Geriau pradėti nuo mažiau ir po to plėstis, turint garantuotą finansavimą.

Kai klubas įregistruotas, gali būti reikalingas klubo vadovų susirinkimas, kuriame apsvarstoma konkreti klubo veikla. Po to galimas bendras visų nario mokesčio  mokėtojų susirinkimas, kuriame būtų patvirtinti bendri planai ir klubo taisyklės.

Lošimas: Jau esančiuose klubuose daug sunkumų kilo dėl lošimo; ir kai kuriais atvejais tai baigėsi paviešinta bloga reputacija. Kadangi didžioji dauguma klubo narių yra ir AA nariai, tokio pobūdžio dalykai gali pakenkti AA.

Žaidimas kortomis, bilijardas, stalo tenisas, televizijos žiūrėjimas - tai veiklos, kuriomis klubo nariai gali mėgautis, tačiau žaidžiama turi būti ne iš pinigų (ne lošimas, lažybos ir pan.).

Patirtis parodė, kad inter grupės, centriniai biurai, skambučių centrai, tarnybų komitetai turi būti atskirai nuo klubų—atskirti fiziškai ir administraciniu požiūriu. Kai kuriais atvejais  naujai susiformavusiai  inter grupei  ar centriniam biurui leidžiama naudotis klubo patalpomis. Tokiu atveju AA nariai turi griežtai laikytis Devintosios tradicijos ir atsiminti, kad tarnaujantis padalinys atsiskaito visoms AA grupėms ir nariams, tuo tarpu klubas atsiskaito  tik  tiems, kas moka nario mokestį ir tik toms grupėms, kurios nuomoja iš klubo patalpas.

AA GRUPĖS SUSIRINKIMAI KLUBUOSE

AA grupė: kiekviena grupė turi išlaikyti savo savarankiškumą ir turi būti identifikuojama atskirai nuo klubo, kuriame susirinkimams neskiriamas didelis dėmesys. Grupės pagrindinis tikslas yra padėti kenčiančiam alkoholikui ir būti visos AA bendruomenės, o ne klubo, dalimi. Kad šis pagrindinis tikslas būtų pasiektas:

Grupės pavadinimas turi skirtis nuo klubo pavadinimo.

Kiekviena grupė turi išsilaikyti pati. Tai apima ir pagrįsto dydžio patalpų nuomos mokesčio mokėjimą, atskiro iždo turėjimą, savo indėlio į  centrinį biurą ar regioną tiesioginį mokėjimą.

Atminkite, AA grupė yra prieinama kiekvienam alkoholikui, nes vienintelė sąlyga tapti grupės nariu - noras mesti gerti.

Ir nors grupės susirinkimai vyksta klube, kurio nariai yra išimtinai AA nariai, o daugelis grupės narių yra taip pat ir klubo nariai, pačios AA grupės ryšiai su klubu turi būti tokie patys kaip ir su bažnyčia, ligonine, mokykla ar kita įstaiga, kurioje yra nuomojamos patalpos susirinkimams.

KONFERENCIJOS REKOMENDACIJOS

Diskutuodama klubų klausimą 1967 m. Generalinės tarnybos konferencija pažymėjo, kad nors ir nėra tokio darinio kaip „AA klubas,” daugelis klubų yra identifikuojami kaip AA, nes dažniausiai juos organizuoja ir jiems vadovauja AA nariai, o narystė juose galima tik anoniminiams alkoholikams. Klubuose, kuriuose vyksta susirinkimai ir kurie skirti ne tik socialiniams tikslams bet Dvylikai žingsnių, sunkumų galima išvengti laikantis AA Tradicijų. Konferencijos nariai  sutarė, kad nors klubai negali vadintis AA vardu ir turi būti organizuojami atskirai nuo AA, jie neturėtų priimti lėšų iš išorinių šaltinių, o turi išsilaikyti iš nario mokesčių ir individualių AA narių įnašų. Diskusijų dėl mokamos narystės AA nekils, nes klubuose vykstantys  AA susirinkimai yra ir liks atviri visiems.

Tolimesnes gaires apibrėžė 1972 m. Generalinės tarnybos konferencija, kuri nusprendė, kad G.S.O. iš klubų įnašų nebepriima. Šis sprendimas buvo paremtas visų klubo narių apklausos rezultatais. Atsakymai rodė, kad klubų veiklos ypatumai yra per daug skirtingi, kad G.S.O. galėtų nuspręsti, ar iš tam tikro klubo gautos lėšos yra tik AA narių  įnašai. (Žinoma, G.S.O. priima įnašus iš AA grupių, kurių susirinkimai vyksta klubų patalpose).

1989 m. Generalinės tarnybos konferencija rekomendavo nebespausdinti klubų sąrašų AA žinynuose. Žinoma, grupių, kurios vyksta klubų patalpose, spausdinimas žinynuose tęsiamas.

Versta iš
A.A.® Guidelines Relationship Between A.A.and Clubs
from G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

https://www.aa.org/pages/en_US/aa-literature

Atsisiųsti šį tekstą pdf

APTARNAUJAMOS SRITYS

Dauguma telefoninių paslaugų yra teikiamos vienoje bendruomenėje arba vienoje apskrityje. Kai kuriose vietovėse, bendrųjų paslaugų apylinkės nustatomos pagal geografines ribas.

ATSILIEPIMAS

Kartais atsiliepimo paslauga gali būti teikiama vienos A.A. grupės arba vieno/dviejų jos narių iniciatyva. Kai pradedami tenkinti žmonių poreikiai arba plečiantis A.A. gretoms, kitos netoliese įsikūrusios grupės gali prisidėti prie atsiliepimo paslaugų teikimo. Vyriausioji rajonų komisija kartais būna atsakinga už atsiliepimo paslaugų teikimą. Pagal galimybes, prieš nusprendžiant kas teiks atsiliepimo paslaugas, savanoriai bei suinteresuoti grupių nariai turi būti konsultuojami bei užtikrinamas Dvylikos žingsnių telefoninių skambučių finansavimas.

KELETAS PATARIMŲ

Pradžia
 1. Pasitikrinti ir įsitikinti, kad šios paslaugos teikimas nedubliuojamas, neteikiamas A.A. grupėje.
 2. Neskubėti ir atminti, kad paslaugas visada lengviau praplėsti.
 3. Tvirtai laikytis susitarimo grupėje, kreipti dėmesį į visų narių nuomonę.
A.A. savanorių pagalba
 1. Nuspręskite kiek A.A. narių teiks Dvylikos žingsnių atsiliepimo paslaugas.
 2. Nuspręskite ar reikalingas tam atsakingas, veiklą koordinuojantis asmuo.
 3. Dvylikos žingsnių savanoris privalo būti mažiausiai šešis mėnesius blaivus bei konkrečiai žinoti, kuriuo metu galės teikti paslaugas.
 4. Privalote būti tikri, kad dabartinis A.A. narių sąrašas tikslus.
 5. Jeigu negalite ar nesirenkate komercinių paslaugų, pradėkite teikti paslaugas turėdami du A.A. narius – vyrą ir moterį, kurie jau kuris laikas puoselėja blaivybę bei gali atsileipti į skambučius.
 6. Regionuose, kur paslaugas teikia ne komerciniai darbuotojai, o savanoriai yra daug pasirinkimo galimybių: skambučio peradresavimas, balso pašto paslauga, pranešimo gaviklių bei autoatsakiklių galimybės.

 

KAIP FINANSUOJAMOS ATSILIEPIMO PASLAUGOS

Kai apsijungia kelios grupės ir nusprendžia įsigyti komercines skambučių atsiliepimo paslaugas, remiantis patirtimi, dauguma grupių mokestį grindžia laisva valia, sąžine. Kai kuriais atvejais, grupės nariai renka nustatytą nario mokestį, kitais – mokestis priklauso nuo grupės dydžio. Yra atvejų, kai priklausomai nuo paslaugų poreikio ir jeigu už A.A. yra atsakinga rajono komisija – ji finansuoja ir apmoka skambučių išlaidas.

Finansavimas
 1. Įvertinkite kiek turite ir kiek reikės lėšų.
 2. Būkite tikri, kad grupės finansavimas yra rizikingas.
 3. Paraginkite, kad grupės laiduotų pastovius mokesčius kas mėnesį.
 4. Skirstydami mokesčius būtinai atidėkite nedidelę dalį nenumatytiems atvejams bei paslaugų augimui.

KAS YRA ATSAKINGAS UŽ SKAMBUČIŲ ATSILIEPIMĄ

Atsakymas į šį klausimą gali būti įvairus: vienas arba du paskirtieji grupės nariai; atsiliepimo paslaugas teikianti komisija; arba už atsiliepimą atsakinga Vyriausioji rajonų komisija. Nesvarbu kas neša atsakomybę už atsiliepimą į skambučius, patartina, kad vienas paskirtas asmuo (grupės ar komisijos) tvarkytų kontraktus ir apmokėtų išlaidas. Tai padės išvengti nesusipratimų į skambučius atsakinėjantiems darbuotojams.

KAS ATSILIEPIA Į TELEFONINIUS SKAMBUČIUS – A.A. NARIAI AR KOMERCINIAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJAI?

Daugelis užsisako komercines paslaugas, tačiau kai kurie paslaugų gavėjai pasitiki tik A.A. nariais. Pateikiamas Dvylikos žingsnių metodikos sąrašas:

 1. Komerciniai paslaugų tiekėjai turi Dvylikos žingsnių narių sąrašą. Atsiliepus į skambutį yra užrašomas asmens vardas bei telefono numeris. Tada paslaugos teikėjas susisiekia su vietos A.A. nariu, kuris perskambina alkoholikui, kuris kreipėsi pagalbos.
 2. Dvylikos žingsnių sąrašas yra sudarytas pagal geografines ribas arba pašto indeksą. Kai žinomas tikslus kliento adresas paslaugų tiekėjas susisiekia su toje vietoje gyvenančiu A.A. nariu. Patartina, kad egzistuotų atskiri Dvylikoje žingsnių dalyvaujančių vyrų ir moterų sąrašai.
 3. Kai kurie A.A. nariai dirba kintančiu grafiku. Komerciniai paslaugų tiekėjai gali peradresuoti skambučius, tada A.A. nariai nukreipia asmenį Dvylikos žingsnių programos sąraše esantiems nariams.
 4. Atskirais atvejais, skambučiai gali būti nukreipti artimiausiai grupei, o ne pavieniam nariui.
 5. Kai kur Dvylikos žingsnių programos dalyviai yra atsakingi už savaitinį atsiliepimą į skambučius (nariai paskiriami atsiliepinėti į skambučius kas savaitė).
 6. Kai kurie telefoninių paslaugų teikėjai atsiliepę į skambutį iš karto jį peradresuoja A.A. savanoriui.
 7. Atrankos komisija kaskart paskiria asmenį, kuriam autoatsakiklis peradresuoja skambučius nakties metu. Tas asmuo po to nukreipia telefoninį pokalbį A.A. savanoriui.

Šia informacija pasidalino viena telefoninių pokalbių aptarnavimo tarnyba. Informacija naudinga tiems, kurie ketina samdyti komercinę tarnybą ir teikti paslaugas.

Kai alkoholikas skambina prašydamas pagalbos...
 1. Atsiliepkite sakydami „A.A. paslaugos“.
 2. Išsiaiškinkite ko nori skambinantysis.
 3. Jeigu paskambinęs asmuo nenori sakyti savo vardo ar kitos informacijos, peradresuokite jo skambutį A.A. nariui.
 4. Jeigu skambinantysis atsisako prisistatyti – nereikalaukite.
 5. Niekada nesiginčykite su skambinančiu asmeniu. Paaiškinkite, kad esate tik atsiliepiantis asmuo ir netrukus sujungsite jį/ją su A.A. nariu.
 6. Paaiškinkite skambinančiajam, kad dauguma A.A. narių vakarais būna susirinkimuose (dažniausiai iki 10.30 ar 11.00), todėl su jais bus ne iškart susiekta.
 7. Atminkite, kad alkoholikai ar jų šeimos nariai yra sergantys žmonės; bendravimas su tokiais žmonėmis gali sukelti nusivylimą, erzinti.
 8. Jeigu skambinantysis jus įžeidinėja, paaiškinkite jam, kad elgiatės pagal atsiliepimo į skambučius nuostatas.
 9. Fiksuokite kiekvieną telefoninį skambutį bei pasižymėkite skambintojo vardą (jei įmanoma), laiką, telefono numerį ir skambučio priežastis. Operatoriai perduos signalus A.A. nariams, todėl bus galima nustatyti kam nukreipiamas problemos sprendimas.

Problemos arba klausimai turi būti perteikiami Komisijai, kuri informuos komercinius paslaugų teikėjus apie susirinkimų laiką, ypatingus renginius bei kt. A.A. nariams svarbius įvykius.

FINANSAVIMO PROBLEMOS IR ADMINISTRAVIMAS

Grupės paprastai supranta, kad paslaugų teikimas yra svarbus poreikių tenkinimui ir noriai remia finansiškai. Geranoriškumas ir parama grindžia atsiliepimo į skambučius paslaugas bei suteikia galimybę įvertinti jų teikiamą naudą. Dvylikos žingsnių savanorių kaita bei jų duomenų atnaujinimas neturi būti pernelyg sureikšminami.

KELETAS PAVYZDŽIŲ PASIDALINUS PATIRTIMI

Vieno susirinkimo metu paprašius pakelti rankas, septyni žmonės nurodė, kad jie prisijungė prie A.A. dėka paslaugų telefonu. Ar jos reikalingos? Turime pripažinti, kad taip.

„Mes džiaugiamės atsiliepimo į skambučius paslaugomis. Mes turime dvylikos-žingsnių operatorius, kurie yra labai gailestingi ir užjaučiantys. Jaučiame, kad mums pasisekė ir esame dėkingi.“

„Nuo tada, kai buvo pradėtos teikti paslaugos telefonu, mūsų narių skaičius susirinkimuose ženkliai išaugo. Mes turime keletą savanorių, kurie pradėjo teikti telefonines paslaugas prieš septynis metus ir vis dar sėkmingai darbuojasi pamainomis.“

 

Versta iš:
A.A.® Guidelines A.A. Answering Services
from G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

https://www.aa.org/pages/en_US/aa-literature 

Atsisiųsti šį tekstą pdf

AA ŽINIATINKLIO SVETAINĖ.

 

VIETINĖS SVETAINĖS ĮKŪRIMAS

Paprastai Anoniminių alkoholikų draugijoje sprendimus priima informuota grupės sąmonė, ir sprendimas sukurti interneto svetainę yra ne naujiena. Regionų, rajonų ar centro biurų ir grupių AA patirtis siūlo suformuoti komitetą, kuris aptartų visus projekto aspektus, apimančius galimas problemas, susijusias su Tradicijomis.

Iš anksto svarbu sutarti dėl metodo, kad apibrėžtume grupės sąmonę, kuri atstovauja vietos AA bendruomenei, ir kad informuotume vietos grupes, rajonus ir centrinį biurą ar intergrupės, regiono biurą (jei juos liečia), apie komiteto veiklą. Kai komitetas pasiekia sutarimą dėl savo veiklos ir pareigų, o taip pat dėl žiniatinklio svetainės apimties, jo rezultatais pasidalijama su visa draugija (rajonu, regionu ir t.t.), ir informuotos grupės dauguma (grupės sąmonė) priima sprendimą, ar tęsti žiniatinklio svetainės kūrimą. Komitetai gali kelti klausimus, susijusius su technine tokio proceso dalimi, šios sferos ekspertams.

DVASINIS APSISPRENDIMAS

Pagrįstas AA patirties ir asmeninio, intymaus dalijimosi dvasinės prigimties "vieno girtuoklio kalbėjimas su kitu" išsaugojimas yra aktualus rūpestis, aptariant naujas technologijas kaip galimus AA informacijos šaltinius. Netgi daugelis suprantančių interneto svarbą AA narių sako, kad jie nenori, jog naujų technologijų prieinamumas menkintų pokalbio akis į akį svarbą, kuris visada buvo toks būtinas mūsų draugijai ir mūsų sveikimui nuo alkoholizmo. Naudinga turėti galvoje, kad nėra jokios būtinybės leisti technologijų vystymosi spartai diktuoti mūsų veiksmų greitį.

Naudodamiesi iki šiol turima patirtimi, interneto svetainės komitetai aptaria ne tik techninius aspektus, kaip tobulinti interneto puslapį, bet taip pat atkreipia dėmesį į klausimus, susijusius su dvasinio ryšio, sukurto vieno alkoholiko kalbančio su kitu, išsaugojimu. Kai kurie komitetai praneša apie "asmeninio sąlyčio praradimą" pernelyg pasitikint technologijomis, tuo pat metu kiti praneša, kad surado pusiausvyrą, kurios pagrindu jie dirba toliau. Taip bus tol, kol komitetai remdamiesi informuota grupės sąmone nustatys, koks AA svetainės turinys yra naudingiausias ir tinkamiausias. Gera žinia yra ta, kad šiandieniai sprendimai gali būti naujai peržiūrėti ir palikti, kokie buvę, arba pakeisti. Komitetas visada gali tam tikrą laiką ką nors bandyti, o paskui grįžti ir įvertinti, ar gerai dirbo. Tai ir yra AA kelias!

INTERNETO SVETAINĖS VAIDMUO IR ATSAKOMYBĖS

Informuota grupės sąmonė apsisprendžia dėl turinio, bendros politikos ir kitų klausimų, susijusių su AA interneto svetainės įkūrimu ir priežiūra. Manoma, kad tinklo administratorius turėtų būti paskirtas ar išrinktas. Jis yra atskaitingas komitetui arba aptarnaujamoms grupėms.

Vienas rajonas turi tokią patirtį: jų interneto svetainės komitetas yra sudarytas iš šešių AA narių, kurį sudaro: svetainės pirmininkaujantis, rajono viešosios informacijos pirmininkaujantis, regiono komiteto narys, buvęs delegatas, biuro atstovas ir specialusis narys. Pastaruosius tris išsirenka svetainę administruojantis asmuo, jų darbo tose pareigose trukmė - dveji metai.

Be to, svetainės administratorius, jo pavaduotojas ar redaktorius ir kiti specialieji nariai yra atsakingi už kasdienę tinklalapio priežiūrą. (Patirtis rodo, kad ši veikla reikalauja itin daug darbo, ypač jei svetainės administratorius yra atsakingas ir už vietos grupių susirinkimų informacijos atnaujinimą).

Kai kurie komitetai pasirenka susikurti savas interneto svetainės nuorodas, įskaitant svetainės tikslo aprašymą, turinio detales, medžiagos talpinimo ar pašalinimo procedūras, paties komiteto narių rotaciją. Nubrėžia ribą tarp interneto svetainės komiteto ir svetainės palaikymo komandos (pavyzdžiui, svetainės administratorius ir alternatyva jam). Parengia nurodymus interneto svetainės komitetui, ir  jei reikia, nurodymus tinklalapio komandai, bendrais bruožais apibūdinančius jos sudėtį bei pareigas.

PAVADINIMO PASIRINKIMAS

Pavadinimo, kaip kitų svarbių dalykų, parinkimas turi būti grupės  sąmonės reikalas. Kad apsaugotų AA draugijos prekių ir paslaugų ženklus, interneto svetainių komitetai prašo vengti žiniatinklio pavadinime naudoti žymas "АА", “Anoniminiai alkoholikai”,  "Didžioji knyga". Turime geros patirties: daugelis prijungė mažąsias "аа" raides prie jų sričių pavadinimų (pvz., www.aacentraloffice.org arba www.area999aa.org) - priėmė teisingą sprendimą, palaikydami AA prekyženklius bei paslaugų ženklus.

ŽINIATINKLIO SVETAINĖS TURINYS

Medžiagą, rodomą žiniatinklio svetainėje, kaip ir išleistos AA literatūros autorystę, saugo autorystės teisių įstatymai. Prieš naudojant medžiagą iš AA Pasaulinės Tarnybos ar АА Grapevine ir La Vina, leidimas turi būti gautas iš G.T.B. Ir АА informaciniuose leidiniuose, ir interneto puslapiuose, sukurtose АА rajonų,   regionų ar centrinių biurų, galima naudoti frazes, santraukas, раragrafus - bet kurias pasirinktas АА literatūros ištraukas – iš knygų “Anoniminiai alkoholikai”, “Dvylika Žingsnių ir Dvylika Tradicijų”, “АА Tarnavimo Žinyno” ir konferencijoms paruoštų bukletų be išankstinio prašymo raštu. Tačiau kai tai daroma, turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys, kad  įsitikintume, jog АА literatūros autorystės teisės yra apsaugotos. Po kiekviena citata iš knygos ar bukleto turi būti nuoroda:
“Perspausdinta iš
 (kūrinio pavadinimas, puslapio nr.)
АА World Services, Inс. leidus”.

AA Preambulė yra saugoma AA Grapevine autorinių teisių. Šie žodžiai turėtų būti parašyti po Preambule ar bet kokiu straipsniu, perspausdintu iš Grapevine šaltinio:
“Iš (data) Grapevine.
Perspausdintas А.А. Grapevine, Inс. leidus’’.

Mes prašome nekartoti tos medžiagos, kuri šiuo metu yra prieinama G.T.B. ar АА Grapevine interneto svetainėse. Vietoj to įdėkite nuorodas į atitinkamus svetainių puslapius:
www.aa.org  ir www.aagrapevine.org.

AA TRADICIJOS

Interneto puslapiuose mes laikomės visų AA principų ir Tradicijų.

Anonimiškumas — Anonimiškumas yra "visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas”, todėl visuose АА interneto puslapiuose mes visada laikomės anonimiškumo. Neapsaugotas slaptažodžiu АА interneto puslapis tampa viešas, todėl reikalauja tokios pat apsaugos, kokią mes turime žiniasklaidoje. Paprastai tai reiškia, kad AA nariai nesusitapatina su Anoniminiais alkoholikais, jei naudoja savo pilnus vardus ar savo nuotraukas. Daugiau informacijos apie anonimiškumą žr. šių Gairių skyriuje "Anonimiškumo apsauga tinkle".

Patrauklumas, o ne įtikinėjimas — Vienas iš mūsų įkūrėjų Billas W. rašė: "Vieša informacija turi daug formų: paprastas ženklas lauke - susitikimo vieta, o tai reiškia, kad šįvakar АА susirinkimas; sąrašas vietinėje telefonų knygoje; AA literatūros platinimas; radijo ir televizijos laidos; pažengusios žiniasklaidos technikos naudojimas - visa tai - vis kita žinutės forma, kurią vienas girtuoklis siunčia kitam, nesvarbu, ar asmeniškai, ar per kitus asmenis ir žiniasklaidą”.

Išlaikome iš savo pačių įnašų — Pagal mūsų Septintąją Tradiciją АА patys apmoka savo išlaidas. Tai taikoma ir naudojant virtualiąją erdvę. Kad išvengtume painiavos ir apsisaugotume nuo pašalinių prisijungimo ar duomenų paskleidimo, turi būti apdairiai pasirinktas tinkamas interneto puslapio šeimininkas. Interneto puslapių komitetai išvengė svetainių šeimininkų, kurie būtų reikalavę privalomai  suteikti plotą reklamai ar nurodyti sąsajas su komercinėmis svetainėmis.

Nesusisaistymas, neprisijungimas — Nuorodos į svetainę kituose AA interneto puslapiuose, kaip juntamas svetainės apimties padidėjimas, dažnai turės teigiamų pasekmių, tačiau jungiantis prie kito АА puslapio,  didėja tam tikras rūpestis, nes kiekvienas АА objektas yra autonominis, paremtas savo grupės sąmone, ir bet kokia atskleista informacija kitos АА grupės sąmonei gali pasirodyti nepageidaujama. Nėra jokio būdo sužinoti, kada tai galėtų įvykti.

Patirtis rodo, kad prisijungimas prie ne АА svetainių yra dar problemiškesnis. Ne tik dėl to, o tai labiau tikėtina, kad jie gali paviešinti abejotiną ar ne AA medžiagą, bet ir dėl to, kad tokios nuorodos galėtų reikšti pritarimą, o gal net susisaistymą. Naujausios patirties analizė aiškiai rodo, kad susisaisčius su kitais puslapiais, reikėtų elgtis atsargiai.

Toks pats perspėjimas patartinas pasirenkant tinklo svetainės paslaugų teikėją. Dauguma "nemokamų" tinklo paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto puslapyje būtų talpinami privalomi reklaminiai skelbimai ar privalomos nuorodos į kitus puslapius. Beveik visi АА interneto puslapių komitetų supranta grėsmę prisijungti ar susisaistyti, kai keliami tokie reikalavimai. Jie to išvengia, apdairiai sukurdami interneto puslapį per paslaugą, kuri neprimeta privalomų reklaminių skelbimų ar nuorodų.

G.T.B. savajame puslapyje tai pat mėgina išvengti kai kurių šių spąstų, nurodydamas tik savo sąsajas su kitų AA tarnybų padaliniais;  prisijungiant, kai kas nors nori aktyvuoti išorinę svetainės nuorodą, yra privalomas išėjimo tvirtinimas. (Ši sąlyga taip pat saugo prieigą prie taikomosios programinės įrangos, tokios kaip Adobe reader, kuri yra pateikta, kad padėtų lankytojams skaityti Portatyvaus Dokumento Formato medžiagą (pdf failus).

“PRIVATŪS” SKYRIAI

G.T.B. turi duomenų apie kai kuriuos rajonus ir regionus, kurie tam tikras savo interneto puslapių dalis pažymėjo: "Privatūs", kurioms atidaryti reikalingi vartotojo vardai ir slaptažodžiai. Kai kur vienintelis reikalavimas tokį vardą ir slaptažodį gauti yra patvirtinti svetainės administratoriui ar kitam patikėtiniui, kad jūs esate АА narys. Kitu atveju, prieiga yra leidžiama tik tiems, kurie turi tam tikrų tarnavimo pareigybių.

Interneto puslapių komitetai, kurie svarsto apie slaptažodžiais apsaugotų skyrių kūrimą, turėtų apgalvoti, kokio pobūdžio informacija yra privati, o  kokio yra vieša. Kuriems vartotojams ir kaip suteikti prieigą prie privačios informacijos? Kaip bus pranešti, kaupiami ar aptarnaujami vartotojo vardai ir slaptažodžiai?

Kai kurios interneto svetainės šiuos privačius skyrius naudoja, kad pakeistų arba atnaujintų  informaciją apie susirinkimus ir patikėtinių asmeninius kontaktus. Kai darbuotojui suteikiama galimybė keisti interneto puslapio turinį ar duomenų bazę, komitetai turėtų vėl imtis atsargumo priemonių. Narius, kurie galės keisti turinį, reikėtų apmokyti naudotis tokiomis programomis, be to, komitetas turėtų paskirti asmenį duomenų tikslumo priežiūrai.

Kol kas G.T.B. dar nėra gavęs informacijos apie kokias nors problemas, susijusias su konfidencialios АА informacijos, patalpintos privačiuose skyriuose, nutekėjimu, tačiau interneto svetainės komitetai turėtų aptarti, kaip jie apsaugos tokią АА informaciją ir kaip išvengs galimų pažeidimų.

Sukaupta AA patirtis rodo, kad kai kurie АА nariai jaučiasi saugūs, kai slaptažodžiu apsaugotoje АА interneto svetainėje naudojami jų pilni vardai ir pateikiami asmeniniai kontaktai, tačiau kiti nariai tokios informacijos saugumu net slaptažodžiu apsaugotoje svetainėje mažiau pasitiki.

Komitetai paprastai rūpinasi narių apmokymu dirbti naujomis komunikacijos priemonėmis, ir jei nariai to nori, siūlo jiems pasirinkti AA korespondenciją gauti elektroniniu paštu.

G.T.B. turi darbo su privačiomis, slaptažodžiu apsaugotomis АА svetainėmis patirties. Iš pradžių  AA Pasaulinės Tarnybos (AAWS) vadovybė, o paskui ir Generalinės Tarnybos Patikėtinių Taryba sutiko, kad jiems skirta bendroji informacija būtų atsiųsta naudojant slaptažodžiais apsaugotas ryšių priemones. 2008 m. Generalinės Tarnybos Konferencijos nariai taip pat pirmą kartą visą informaciją gavo interneto privačiuose puslapiuose. (Visiems Konferencijos nariams irgi buvo leista pasirinkti, ar gauti medžiagą, įrašytą СD, ar spausdintą).

ANONIMIŠKUMO APSAUGA TINKLE

Moderni komunikacija AA draugijoje plinta nuo vieno alkoholiko kitam aukštos technologijos būdais, ir tai labai sparčiai plečiasi. Vis augant interneto vartotojų srautui pagrindiniu narių rūpesčiu tampa anonimiškumo apsauga.

G.T.B. paruošė leidinį tarnautojams „Dažniausiai užduodami klausimi apie АА internetines svetaines“ (“Frequently Asked Questions About A.A. Web Sites”).

Vienas iš klausimų yra apie anonimiškumą:
Savo žiniatinkliuose mes laikomės visų AA principų ir Tradicijų. Visose АА interneto svetainėse mes visada esame anonimiški, kadangi anonimiškumas yra "visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas”. АА žiniatinklis yra viešas mūsų su visuomene tarpininkas, pasiekiantis plačiausią auditoriją, ir todėl reikalauja tos pačios apsaugos, kurią mes naudojame žiniasklaidoje (spaudoje, radijuje ir  televizijoje ar kine).

VIEŠOSIOS INTERNETO SVETAINĖS

MySpace, Facebook ir kitos tokios interneto svetainės yra viešos savo esme. Net ir naudojantis vartotojo vardais bei slaptažodžiais, vis gi vieša svetainė yra ta terpė, kur susimaišo АА nariai ir ne nariai.

Kol asmenys savęs nesutapatina su АА, nėra jokio interesų konflikto, tačiau kas nors panaudojęs savo pilną vardą, nuotrauką ar panašiai pažeistų Vienuoliktąją Tradiciją, pačią jos esmę, kur smulkiai išaiškinama, kad "... mūsų, kaip АА narių, pilni vardai ir nuotraukos neturi būti transliuojami, filmuojami, ar viešai spausdinami ".

Patirtis rodo, kad Vienuoliktoji Tradicija saugo, jog neatskleistume АА narystės viešose interneto svetainėse taip pat, kaip bet kokiuose kituose interneto puslapiuose, „bloguose“, elektroninėse skelbimų lentose ir t.t., kurios nėra sudarytos tik АА nariams, nėra apsaugotos slaptažodžiais ir plačiajai visuomenei yra laisvai prieinamos.

TARNYBOS PROTOKOLAI IR PRANEŠIMAI

Apsisprendžiant, kas gali būti skelbiama viešuose interneto puslapiuose, reikia gerai pagalvoti. Interneto svetainėse skelbti protokolus, pranešimus, dalykinę informaciją yra naudinga, tačiau svarbu turėti galvoje, jog šie dokumentai skelbiami būtent viešame puslapyje. Kiekvienas dokumentas turi būti peržiūrėtas ir suredaguotas, kad užsitikrintume, jog jame nėra pilnų АА narių vardų.

Kai kurie komitetai turi vieną susirinkimų versiją, skirtą tik АА nariams, kai įrašomi pilni vardai, asmeniniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai, ir kitą pranešimo versiją, kur praleisti vardai ir asmeniniai kontaktai, kad protokolas galėtų būti paskelbtas viešame interneto puslapyje.

Kitų asmenų, taip pat АА narių, pilni vardai ir nuotraukos neturi būti skelbiami viešuose pranešimuose ar lankstinukuose - В klasės (alkoholikų): G.T.B. patikėtinių, AA Pasaulinės Tarnybos ir Grapevine vadovybės, G.T.B. darbuotojų, Grapevine ir La Vina tarnautojų. Jei kyla abejonių dėl asmens pilno vardo skelbimo, geriausia būtų iš pradžių atsiklausti leidimo.

Kai kurie komitetai mano, kad yra visiškai priimtina skelbti pilnus vardus ir asmeninius kontaktus slaptažodžiais apsaugotame interneto puslapyje, skirtame tik АА nariams. Tai paliekame spręsti grupės sąmonei.

PRANEŠĖJO KALBA INTERNETE

Nariai praneša, kad vis dažniau internete girdima susirinkime įrašyta pranešėjo kalba. Jei narys prieštarauja, kad jo ar jos АА istorija būtų viešinama, jis ar ji, susisiekęs su svetainės administratoriumi, gali paprašyti tai pašalinti.

Daug narių pasiekia gerų rezultatų, naudodami pasiūlymus kalbėtojams АА renginiuose iš G.T.B. leidinio “AA Gairės: konvencijos, suvažiavimai, stovyklos”. Patirtis rodo, kad geriausia skatinti pranešėjus nenaudoti pilnų vardų ir neįvardyti trečiųjų asmenų pavardžių. Mūsų Anonimiškumo Tradicijos jėga yra saugoma tų pranešėjų, kurie savo pasisakymuose nenaudoja pavardžių; taip pat tų įrašų studijų, kurios savo etiketėse nenurodo nei pavardžių, nei tarnavimo pareigybių.

Be to, kai kurie АА nariai, žinantys, kad yra įrašinėjami, gali pasirinkti tokias savo gyvenimo detales, kurios neleis atpažinti nei jų pačių, nei jų šeimų.

ASMENINIAI TELEFONO NUMERIAI ANT АA INFORMACINIŲ SKRAJUČIŲ

Dar palyginti neseniai АА nariai neturėjo jokių rūpesčių dėl savo vardų, inicialų ar asmeninių telefono numerių skelbimo lankstinukuose apie naujausius ar planuojamus АА renginius, nes paprastai šitie lankstinukai būdavo dalinami tiktai АА susirinkimuose, dedami ant stalų kituose AA renginiuose ar kitaip platinami nariams. Šiandien tokie lankstinukai yra lengvai persiunčiami ir gali būti paviešinti interneto puslapiuose, gali tapti prieinami plačiajai visuomenei.

Naudojantis interneto paslaugomis, paieškos metu, turint telefono numerius, šiandien įmanoma, atskleisti asmens tapatybę, įskaitant ir pilnus vardus, ir galbūt kitus asmeninius duomenis. Jei АА nariai dėl asmeninių telefono numerių, nurodomų lankstinukuose, tampa vis labiau ir labiau pažeidžiami, peršasi mintis, kad aprūpinant narius informacija apie galimus kontaktus reikia naudotis kitais būdais - galbūt teikti tik numatomo renginio elektroninio pašto adresą.

ANONIMIŠKUMAS IR ELEKTRONINIS PAŠTAS

Elektroninis paštas yra plačiai naudojamas ir priimtinas komunikacijos metodas. Kaip AA paslaugos priemonė dabar jis nuolat naudojamas, tačiau kaip ir naudodamiesi bet kokia paslauga, mes turime užtikrinti, kad gaudami maksimalią naudą, teikiamą šios komunikacijos formos, draugijos Tradicijas išsaugosime.

Reikia apsvarstyti žinučių, siunčiamų elektroniniu paštu, autorių anonimiškumą. Siųsdami žinutes įvairiausiems gavėjams, kurios atskleidžia elektroninio pašto adresą, kiekvieno adresato sąraše yra galimybė tokį anonimiškumą pažeisti. Todėl prieš naudojimąsi jo ar jos elektroninio pašto adresu, gera mintis gauti pašto dėžutės šeimininko  leidimą АА susirašinėjimui, ypač jei tai yra darbovietės elektroninio pašto adresas. Siųsdami АА paštą įvairiems gavėjams ir norėdami likti anoniminiais, galime naudotis aklo mandagumo ВСС (Blind Courtesy Сору) nustatymu, prieinamu daugumai kompiuterių.

PILNŲ VARDŲ NAUDOJIMAS LAIŠKUOSE   SPECIALISTAMS

Manoma, kad elektroninio pašto siuntimas specialistams turėtų būti panašus į siunčiamą įprastą elektroninį laišką, su dviem įspėjimais:

1) elektroninis laiškas gali būti lengvai peradresuotas;

2) elektroninio pašto turinys gali būti lengvai nukopijuotas ar pakeistas ir išsiuntinėtas į kitus interneto puslapius.

Specialistai, АА draugai, pasidalijo šia patirtimi, norėdami bendradarbiauti su profesine bendruomene ar viešosios informacijos priemonėmis. Tai suteikia pasitikėjimą elektroniniu laišku, kuriame yra panaudotas pilnas vardas ir laiškas atrodo profesionaliai. Generalinės tarnybos biuro viešosios informacijos koordinatorius atsako į elektroninį laišką ir žiniasklaidos užklausas pasirašydamas taip:

Nuoširdžiai,
Vardenis Pavardenis (vardas nepublikuojamas)
Viešosios informacijos koordinatorius.

ANONIMIŠKUMAS PERSONALINIUOSE KOMPIUTERIUOSE

Kai kurie AA nariai galvoja: "Aš turiu nuosavą kompiuterį, tad savo adresų knygoje neturiu rūpintis AA anonimiškumu”. Tačiau tikrai įmanoma, jog suinteresuotas asmuo gali sužinoti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad gautų prieigą prie kito asmens elektroninio pašto pranešimų. Viliamės, kad toks įsibrovimas neįvyks, bet privalome būti apdairūs pasirinkdami slaptažodį, kuris turėtų būti kuo unikalesnis, ir laikyti jį paslaptyje.

Vis gi net į labiausiai apsaugotą elektroninį paštą kompiuterių ekspertai gali "įsilaužti", bet visi sutinkame, kad dauguma АА narių ir komitetų prisiima šiokią tokią riziką, nors ir elgiasi apdairiai, vadovaujasi sveiku protu.

Mes turime taip pat žinoti, kad elektroninio pašto adresų sąrašas asmeniniame kompiuteryje ir kituose išmaniuose įrenginiuose naudojamas АА susirašinėjimui, gali būti prieinamas draugams ir šeimai, jei daugiau nei vienas asmuo naudojasi tuo kompiuteriu.

ELEKTRONINIS PAŠTAS, АА PRIEIGA, ADRESAI IR ROTACIJA

Nereikia turėti personalinio kompiuterio, kad galėtume naudotis elektroniniu paštu. Dauguma tarnaujančių, tačiau neturinčių savo kompiuterių AA narių,  naudojasi laisvo elektroninio pašto prieiga, kad gautų pranešimus ir specialiai pasižymi juos kaip АА elektroninį paštą. AA nariai gali tikrinti savo elektroninį paštą viešosiose bibliotekose, interneto svetainėse ir visur, kur interneto paslauga yra prieinama.

АА bendro elektroninio pašto adresus vienas patikėtinis, baigęs kadenciją, gali perduoti kitam. Pavyzdžiui, tipinis elektroninio pašto adresas pichaird10a7@area999.com gali būti perduotas aptarnauti kitam patikėtiniui.

“NEPRAŠYTOS” REKLAMOS (spam) PAVOJAI

Tik komiteto informuotos grupės sąmonės rūpestis nuspręsti, kaip geriausiai pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis, ypač bendradarbiaujant su specialistais ar Viešosios Informacijos projektais.

Griežtai reikalaujama, kad naudodamiesi АА paštu nariai nesiuntinėtų “neprašytų” elektroninio pašto žinučių. Taip elgdamiesi jie gali sudaryti neigiamą įspūdį viešuomenei apie AA, gadinti AA reputaciją. Tai gali būti pripažinta neteisėta veikla -  pasidomėkite įstatymais, reglamentuojančiais elektroninio pašto veiklą.

Todėl komitetas aptarė galimybę siųsti АА korespondenciją ribotam gavėjų skaičiui ir ar siųsti vienkartinius asmeninius skelbimus. Elektroninis laiškas gavėjo pašte gali būti perkeltas į šiukšles, bet tuomet reikia nuspręst, kaip elgtis, kai atsakymas negaunamas. G.T.B. AА interneto puslapis ir buvo įkurtas AA nariams, tęsiantiems asmenines pažintis norint  turiningai bendrauti su specialistais bei viešuomene.

AA SUSIRINKIMAI INTERNETE

Ir nuolatiniai АА susirinkimai, ir АА susirinkimai internete yra autonominiai. Tačiau geografiškai neapibrėžti AA susirinkimai internete nėra tiesioginė JAV ir Kanados Tarnybos struktūros dalis. АА nariai yra tikinami tarnauti tose vietovėse, kur jie  gyvena, ir dalyvauti vietinės grupės sprendimuose. Be to, kai kurie АА susirinkimai internete yra dalykiniai ir renkamos Septintosios Tradicijos aukos.

INTERNEТAS IR KONFERENCIJOS TINKLE

Kompiuterio, elektroninio pašto ir interneto naudojimo srityje АА nariai turi skirtingą patirtį. Svarbu neužmiršti, kad ne visi AА nariai turi kompiuterius ir ne visi, net turintys prieigą, jaučiasi jaukiai jais naudodamiesi. Kai kurie tik dabar susikūrė savo pirmąjį elektroninį paštą, kai tuo metu kiti laisvai operuoja sąvokomis "interneto srautas", “telekonferencijų technologija” ir "internetinė konferencija."

Šia, sąlyginai nauja tema, G.T.B. patirtį vis dar kaupia. Vienas rajonas pasidalijo savo apmąstymais, kaip suvaldyti interneto srautus ir telekonferencijų tinklo technologijas, kad Generalinės Tarnybos atstovai galėtų dalyvauti vietiniuose susirinkimuose nevykdami į susitikimo vietą. Jie svarsto kelias galimybes: pilna vaizdo ir garso konferencija; tik garso konferencija; vienpusis vaizdo ir garso siuntimas transliuojant atsakomąjį tekstą.

Daugumos technologijų pasirinkimas yra galimas ir kiekvieną dieną vis labiau vystosi. Kaip išdėstyta anksčiau, svarbu nepasiduoti technologijų tobulinimo spaudimui, nepriiminėti skubotų sprendimų – priešingai: tęsti gerai apsvarstytų AA sprendimų tradiciją. Žinoma, jie turi apimti visas tas situacijas, kai АА nario anonimiškumui viešame lygmenyje gali grėsti pavojus.

DALYTIS PATIRTIMI

Vietiniai AA poreikiai ir patirtis nustatys, kaip АА komunikacija vystysis šiame besiplėtojančios elektronikos amžiuje. Jei jūs turite klausimų ar norėtumėte pasidalyti savo interneto svetainės komiteto patirtimi, prašytume susisiekti su Generalinės Tarnybos Biuru:

General Service оffiсе Р.О. Вох 459
Grand Central Station NewYork, NY 10163
Tel: (212) 870-3400

Versta iš
A.A.® Guidelines Internet
from G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

Kaip anoniminiams alkoholikams pavyksta savo susibūrimus  organizuoti
patrauklius ir tuo pat metu efektyviai perduodančius AA sveikimo žinią?

 

KAM RENGTI AA SUVAŽIAVIMĄ

Akivaizdu, kad AA susibūrimai už grupės ribų tapo nusistovėjusia AA gyvenimo dalimi. Žurnalo „Grapevine“ ir „Box 4-5-9” kalendorius rodo, kiek visame pasaulyje vyksta AA  suvažiavimų, konvencijų  ir pobūvių.

Kas daro  AA suvažiavimą  jo nariams tokį patrauklų? Tai greičiau ne stilius ir vedimo būdas,  o dvasia ir jausmas, liekantis jam pasibaigus. Vienas narių jį apibūdindamas sako, kad geriausias AA suvažiavimas yra  “daug kartų padidintas AA susirinkimo gėris.”  Tik pažiūrėkite į entuziastingus AA narius bet kuriame suvažiavime ir jūs suprasite, ką jis norėjo pasakyti. Vien  tik  atmosfera yra  verta  kelionės. Čia  jūs  rasite “sukaupto, išlaisvinto  ir  besiliejančio per kraštus” draugiškumo, juoko, šilumos ir supratimo.

ĮVAIRIŲ FORMŲ IR DYDŽIŲ SUVAŽIAVIMAI

AA suvažiavimu galime vadinti  vos ne kiekvieną  AA susibūrimą,  viršijantį  grupės  susirinkimo lygį. Jie gali būti vieno vakaro specialūs susirinkimai, taip  pat ir ilgesni  srities, rajono, valstijų ar regionų savaitgalio  renginiai. Žemiau išvardinti galimi variantai:

 1. Specialus atviras susirinkimas.

Ši atvira susibūrimo rūšis gali pasitarnauti įgyvendinant svarbius tikslus. Kaip yra žinoma, jis gali suburti viso miesto ar apskrities AA narius, o taip pat suteikia puikią galimybę pasikviesti į susirinkimą visus besidominčius AA draugus. Tokiomis progomis turėtume išsiuntinėti kvietimus dvasininkijos nariams, gydytojams,  teisininkams, socialiniams darbuotojams ir kitiems, kurie galėtų domėtis AA.

 1. Vienos dienos sesija.

Ji gali apimti keletą visuotinių (atvirų) susirinkimų per dieną. Pradžioje, ryte, būna  „pa(si)sveikinimo“ susirinkimas, po kurio seka kiti užsiėmimai. Po pietų gali būti kitas atviras susirinkimas. Pagrindnis atviras susirinkimas su svarbesniu pranešėju gali būt paliktas vakarui. Jeigu suvažiavimas vyksta mokyklos patalpose, halėje ar kitame pastate, kuriame yra daugiau patalpų, manoma, kad programoje gali būti ir AA seminarai, diskusijos, tarnavimo susirinkimai, asamblėjos ir uždari susirinkimai.

 1. Pokylis.

Dauguma grupių, intergrupių ar centrinių biurų dabar finansuoja metinius pokylius - dažnai  tam,  kad  paremtų  savo  biuro  veiklą.  Kai  kurios  grupės taip  pat  organizuoja pokylius (neoficialius pietus ar suneštines vaišes): jubiliejus, sukaktis ar padėkos šventes. Tokie pokyliai yra daromi šeštadienio vakarais arba sekmadienio popietę, kartais prijungiami prie didesnio suvažiavimo. Paprastai  po pietų pokylyje  būna įdomus pasisakymas ar kita AA nariams įdomi programa.

 1. Savaitgalio suvažiavimas.

Tai ideali visos valstijos, provincijos ar regiono suvažiavimo forma. Paprastai penktadienio dalyviai vakarą atvyksta į sesijos atidarymo  arba „ kavos ir pokalbių“ susirinkimą. Savaitgalio suvažiavime gali būti organizuojami ir kiti pokyliai, oficialūs ar specialūs pusryčiai, šeštadienio vakaro šokiai, pasilinksminimai ir galbūt dvasinis susirinkimas sekmadienio ryte.

SUVAŽIAVIMAS PRASIDEDA NUO ORGANIZACINIO    KOMITETO

Jeigu susibūrimas tvarkaraštyje yra numatytas, jam parengti reikalingas organizacinis komi-tetas. Tam, kad suorganizuotume suvažiavimą, vieno žmogaus nepakanka - jam turi talkinti tuzinas, dažnai ir daugiau padėjėjų.

Vienas iš metodų, kaip suformuoti komitetą, yra paskirti pirmininkaujantį, kuris tarp savanorių pasirinks likusius komiteto narius.

Kitas populiarus metodas, kai tam tikras grupių skaičius į komitetą atsiunčia po atstovą. Per sesiją šie atstovai gali išrinkti pirmininką ir gauti bei perduoti  užduotis specialioms komisijoms.

Kai kuriais atvejais suvažiavimas būna tam tikros vietovės Generalinės tarnybos komiteto atsakomybė. Kitais atvejais suvažiavimo komitetas gali būti suorganizuotas atskirai. Bet kuris iš metodų yra geras, jeigu jis atspindi  vietos AA grupių pageidavimus.

Kai kur veikia nuolatinis suvažiavimų komitetas, sudarytas, kad išliktų vertinga suvažiavimo planavimo patirtis ir būtų panaudota kitais metais. Narystė tokiame komitete yra organizuojama rotacijos pagrindu, kad  kasmet būtų papildoma naujais  nariais, bet tuo pačiu kurį laiką proporcingai  išlaikomi patyrę suva-žiavimo planuotojai.

Išrinktasis komitetas paprastai atlieka tam tikras funkcijas, kur kiekvienas pirmininkaujantis yra atsakingas už tam tikrą planavimo fazę. Štai kaip gali būti pasiskirstęs tipinis komitetas:

 1. Pirmininkaujantis (padedant vienam ar dviems pirmininko pavaduotojams) prižiūri visą suvažiavimą; koordinuoja pakomitečių pirmininkus, yra informuojamas apie planų vykdymą; kai reikia, sušaukia komiteto susirinkimus.
 1. Sekretorius turi visus įrašytus ar užrašytus įrašus, įskaitant komiteto posėdžių protokolus, komiteto nariams išsiuntinėja žinutes apie komiteto susirinkimus ar kitus pranešimus.
 1. Iždininkas, žinoma, atsakingas už visus pinigus, įskaitant registracijos mokestį ir bilietus į pokylį; apmoka visas sąskaitas, informuoja pirmininką apie grynųjų pinigų įnašus, kitas pajamų įplaukas ir išlaidas.
  Patirtis rodo, kad geriausia, kai iždininko blaivybė yra 4 ir daugiau metų ir kai jis turi ne menką verslo patirtį. Kiekvienam čekiui paprastai reikalingi du parašai. Dauguma suvažiavimų komitetų reikalauja pilnos iždininko ataskaitos po mėnesio ar dviejų renginiui pasibaigus. Kai kurie komitetai rengia auditą, kad būtų papildomai apsaugotos suvažiavimo lėšos.
 1. Programos pirmininkas dažniausiai dirba labai sudėtingą darbą, kurio tikslas iškelti ir išdiskutuoti „kas  sukurs gerą suvažiavimo programą?“ Šis žmogus paprastai siunčia kvietimus kalbėtojams (pranešėjams) ir įvairių susirinkimų vedantiesiems.
 1. Registracijos pirmininkas atsakingas už bilietų ir kitų spaudinių leidybą bei platinimą, ypatingą dėmesį atkreipiant į  jų pristatymą rinkliavai rinkti.
 1. Visuomenės informavimo pirmininkas turi ganėtinai subtilią užduotį paskatinti  dalyvavimą, neužmirštant  AA principo “labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu”. Visuomenės informavimas turi atitikti AA orumą ir dvasią, pasitelkiant sekančias priemones:

       a. Suvažiavimo medžiagos apie programą, pranešėjus, vietą ir laiką paruošimas ir pristatymas (jei reikia, pridedamas vietovės žemėlapis). Suvažiavimo komitetui patartina išsinuomoti pašto dėžutę ir naudoti ją visai korespondencijai.Suvažiavimo reklaminė medžiaga taip pat galėtų būti nusiųsta artimiausios vietovės spaudos ir radijo atstovams bei TV kanalams (naudingų patarimų, kaip pasiekti visuomenės informavimo priemones, duoda Viešosios informacijos  biuras prie GTB). Jeigu viešosios informacijos priemonių atstovai  ar plačioji visuomenė pakviesti, turi būti  atkreiptas dėmesys į detales, užtikrintas jų sutikimas ar paruošti jiems specialūs susirinkimai bei susitikimai. Skrajutės apie suvažiavimą yra reguliariai pristatomos paštu į visas vietos grupes. Skrajučių pristatymas paprastai prasideda  prieš  šešis mėnesius iki  suvažiavimo.

      b. Suvažiavimo data ir vieta su pašto korespondencijos adresu informacijai ir registracijai turi būti išsiųsta prieš tris mėnesius į “Grapevine” arba  “Box 4-5-9”,  kad  būtų pažymėta jų kalendoriuose.

       c. GV sudaro tik daugiau nei vienos dienos trukmės vietos, regioninių, valstijų ar provincijų renginių sąrašą. Pranešimus GV siųsti adresu : Box 1980, New York, NY 10163. Dėžutei 4-5-9 pranešimus  siųsti adresu: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

 1. Pramogų, pasilinksminimų ir reprezentacijų pirmininkas organizuoja šokių vakarą ar kokią parodomąją programą. Jis nusamdo muzikos grupę ar kitus atlikėjus (arba organizuoja, kad skambėtų muzikos įrašai). Kai kuriuose suvažiavimuose vietiniai AA suvaidina spektaklį apie Dvylika tradicijų (dėl scenarijaus parašyti GTB) arba surengia choro ir įvairius kitus pasirodymus.
  Pirmininkas suvažiavimo dalyviams gali suorganizuoti ekskursijas apžiūrėti  tos vietos įžymybes.
 1. Svetingumo pirmininkas rūpinasi svečių priėmimu. Jis organizuoja komitetą, kuris rūpinasi tinkamu svečių sutikimu, jų transportu, jei jo reikia, taip pat visomis kitomis svečių reikmėmis, kol jie dalyvauja suvažiavime. Paprastai svetingumo komiteto nariai dėvi specialius skiriamuosius ženkliukus ir yra pasiruošę atsakyti į klausimus ar kitaip padėti suvažiavimo dalyviams.
 1. Eksponavimo ir literatūros pirmininkas atsakingas už eksponuojamą (rodomą ekrane) medžiagą, plakatus ir visą AA literatūrą, kad ji būtų visiems prieinama ir norint įsigyjama. GTB suteikia literatūros pristatymą visoms konvencijoms ir suvažiavimams (žr. Vaizdinė medžiaga ekrane, psl. 6).
 1. Įrašų pirmininkas atsakingas už derybas su asmeniu ar firma, kurie darys suvažiavimo įrašus. Tas asmuo bus tiesiogiai pavaldus suvažiavimo pirmininkui (žr. Įrašų rekomendacijos).

SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS

 Kaip konvencijos kaštai yra padengiami ir kokių priemonių imtis, kad išvengtume rizikos įbristi į didelius įsiskolinimus? Kai kurių suvažiavimų metu gali būti numatyta išleisti keletą tūkstančių dolerių, taigi gerokai prieš prasidedant konvencijai komitetas turi turėti aiškų finansinių operacijų vaizdą. Komitetas turi vadovautis dalykišku požiūriu į lėšas ir  išlaidas išlaikyti tokias, kokios jos pagal numatytas pajamas suplanuotos sąmatoje. Visuotinai naudojami keli patikimi suvažiavimo finansavimo metodai:

 1. Pasirašymo metodas

Per savo atstovus konvencijos komitete rajono grupės įsipareigoja visiškai padengti renginio kaštus. Kadangi registracijos mokesčiai gali būti nustatyti tokio dydžio, kad padengtų visus kaštus, grupėms neturėtų susidaryti papildomų mokesčių “iš savo kišenės”. Gera idėja yra pradėti pardavinėti bilietus gerokai prieš konvenciją ir sužinoti, kur yra nenuostolingumo taškas. Registracijos mokesčiai padengia ir specialių renginių kaštus.

 1. Suvažiavimo fondas

Kai kur  grupės į suvažiavimo fondą daro įnašus ištisus metus. Tuomet nėra jokio registracijos mokesčio, išskyrus galbūt svečiams iš kitų valstijų.

Vienas metodas padengti susidariusias deficitines išlaidas, tai suorganizuoti specialią rinkliavą suvažiavimo metu. Bet jeigu grupės jau yra informuotos ir yra sutikusios padengtisuvažiavimo kaštus, tai deficitinės išlaidos yra jų atsakomybė.

Tačiau dauguma suvažiavimų netgi turi pelną. Ką daryti su likusiais pinigais? Dažniausiai dalis jų paliekama kitų metų suvažiavimui. Po to komitetas gali panaudoti dalį vietos Tarnybos biurui ar Generaliniam tarnybos biurui paremti. Remiantis mūsų Septintąja tradicija, tiktai lankantieji renginį nariai gali prisidėti paremiant AA veiklą.

 1. Išsilaikome patys

Remdamiesi AA patirtimi, pasidalinta su GTB, komitetai nusprendė, kad geriausia nesistengti gauti jokių aukų iš kitur. Tai ir yra mūsų AA savarankiškumo principo laikymasis. (Tai nėra susiję su eilinėmis verslo derybomis renginio vietoje).

+370 685 05191

Pagalbos telefonas

vyksta antradieniais, penktadieniais ir sekmadieniais 21 val. naudojantis pokalbių programa SKYPE.

TOP