Atvirų AA susirinkimų įrašai

Besikeičiančioje kasdienybėje daug AA veiklos persikėlė į skaitmeninę erdvę. Ieškant papildomų galimybių ir naujų formų patirties perdavimui, blaivybės išsaugojimui ir vienybės puoselėjimui, siūlome perklausai kelis atvirų kalbėtojų susirinkimų įrašus iš kasmetinių AA stovyklų Šventojoje ir kitų AA renginių audioarchyvo.

Galbūt šie įrašai pravers tiek asmeniškai, tiek kalbantis su dar kenčiančiu žmogumi. Galbūt klausant jų nutiks tai, ką viename iš pirmųjų susitikimų su Bilu V. liudijo daktaras Bobas: „…jis kalbėjo mano kalba“ („Anoniminiai alkoholikai“, p. 151).

Ramybės malda
Įrašyta 2014 06 23  (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“)

Atsakomybės deklaracija
Įrašyta 2014 06 23 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“)

Esu alkoholikas – kas toliau? (I–III žingsniai)
Įrašyta 2014 06 23 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Justas

Esu alkoholikas – kas toliau? (I–III žingsniai)
Įrašyta 2014 06 23 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtoja: Dalia

Įvertinau praeitį (IV–V žingsniai)
Įrašyta 2014 06 24 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Gediminas

Pažinau save. Panorau keistis (VI–VII žingsniai)
Įrašyta 2014 06 25 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Eugenijus

Pažinau save. Panorau keistis (VI–VII žingsniai)
Įrašyta 2014 06 25 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“)
. Kalbėtojas: Renatas

Sutvarkiau santykius (VIII–IX žingsniai)
Įrašyta 2014 06 26 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Algis

Sutvarkiau santykius (VIII–IX žingsniai)
Įrašyta 2014 06 26 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Egidijus

Praktikuoju kasdien (X–XI žingsniai)
Įrašyta 2014 06 27 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojas: Mindaugas

Taikėme šias nuostatas visame savo gyvenime (XII žingsnis)
Įrašyta 2014 06 28 (AA vasaros stovykla Šventojoje „Gyvenimas nėra aklavietė“).
Kalbėtojai: Antanas, Aleksandras, Aelita, Eglė, Algida, Eugenijus, Algis, Petras.