Jeigu Jūs specialistas

Anoniminiai alkoholikai
nori dirbti kartu

Bendradarbiauti su specialistais yra ir nuo pat pradžių buvo AA siekis. Mes nuolatos stengiamės stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Jumis, ir mielai priimame Jūsų patarimus. Jie padeda mums veikti kartu siekiant bendro tikslo – padėti dar kenčiantiems alkoholikams.

Specialisto būdai padėti

Specialistai, kurie dirba su alkoholikais, turi tokį pat tikslą kaip ir Anoniminiai alkoholikai – padėti alkoholikui nustoti gerti ir gyventi sveiką, produktyvų gyvenimą.
Anoniminiai alkoholikai – tai ne pelno, pati save išlaikanti, visiškai savarankiška draugija, “nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis”. Tačiau AA veikla gali būti Jūsų veiklos šaltinis, kai laikomasi “bendradarbiavimo, bet ne prisijungimo” prie specialistų kolektyvo pozicijos.
Mes galime būti asmeninės alkoholizmo patirties pavyzdžiais, nuolat veikiančia sveikstančių alkoholikų paramos sistema.

Mūsų Preambulėje sakoma, jog pagrindinis AA tikslas yra “…būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”. Vienintelė AA narystės sąlyga yra noras nustoti gerti. Čia nemokami mokesčiai ar kitos įmokos, mes išsilaikome iš savanoriškų įnašų. AA nariai dalijasi savo sveikimo nuo alkoholizmo asmenine patirtimi ir supažindina naujus atėjusius su AA Dvylika asmeninio sveikimo žingsnių, ir Dvylika tradicijų, kurios palaiko pačią draugiją.

S u s i r i n k i m a i.  Programos pagrindas yra susirinkimai, kuriuos viso pasaulio miestuose ir miesteliuose autonomiškai rengia AA grupės. Atviruose AA susirinkimuose gali lankytis visi kas nori. Juose paprastai kalba vienas ar keli asmenys, jie dalijasi savo ligos periodo potyriais ir dabartinio savo sveikimo proceso AA draugijoje mintimis. Kai kurie atviri susirinkimai, į kuriuos kviečiami teikiantys pagalbą specialistai, žurnalistai ir kiti, turi ypatingą tikslą – informuoti ne alkoholikų (ir galinčių tapti alkoholikais) visuomenę apie AA. Uždari susirinkimai skirti tik alkoholikams. Su AA pagalba sveikstantys alkoholikai paprastai lanko keletą susirinkimų per savaitę.

A n o n i m i š k u m a s.  Anonimiškumas padeda draugijai vadovautis nuostatomis, o ne asmenybėmis; patrauklumu, o ne įtikinėjimu. Mes atvirai dalijamės savo sveikimo programa, bet negarsiname asmenų vardų.

  • AA neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų; neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja;
  • nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais;
  • neužsiima išblaivinimu ar slauga;
  • nelaiko nakvynės namų;
  • nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe (tačiau AA nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja);
  • nerengia religinių apeigų, nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų;
  • nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų;
  • nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialinėms tarnyboms.

Šiandien pas mus ateina daug asmenų iš teismų ir gydymo įstaigų. Kai kurie atvyksta savanoriškai, kiti – ne. AA niekaip neišskiria nė vieno būsimo nario. Mūsų nedomina, kas nukreipiamas į AA. Mūsų rūpestis – girtuoklis, kuris turi problemų.

Susirinkimų lankymo patvirtinimas. Kartais teismas prašo patvirtinimų apie dalyvavimą AA susirinkimuose.

  • Kai kuriose grupėse, būsimajam nariui sutikus, grupės sekretorius pasirašo ar parašo savo inicialus ant lapo, kurį atsiuntė teismas kartu su jam adresuotu voku. Jis patvirtina nario asmens tapatumą ir išsiunčia lapą atgal į teismą, kaip dalyvavimo patvirtinimą.
  • Kitos grupės bendradarbiauja kitais būdais – tam nėra nustatytos procedūros. Kiekviena grupė dalyvauja šitame visiškai individualiu būdu ir mastu.

Daugelyje gydymo įstaigų yra derinama piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais reabilitacija, taikant “piktnaudžiavimo įvairiomis medžiagomis” arba “cheminės priklausomybės” programas. Alkoholikai ir ne alkoholikai supažindinami su AA ir paskatinami lankyti susirinkimus “laisvėje”, kai išeina iš gydymo įstaigų. Tačiau jeigu į atvirą susirinkimą gali ateiti kiekvienas, tai dalyvauti uždaruose susirinkimuose ar tapti AA nariais gali tik asmenys, turintys problemų dėl girtavimo. AA stiprybės šaltinis yra mūsų bendro tikslo siekis. Ir kadangi mes mielai pritariame galimybei dalytis savo nuostatomis ir metodais su kitais, tik jie gali būti esminis mūsų sėkmės veiksnys, – jų bendra su mumis priklausomybė.

Anoniminių alkoholikų telefonas yra daugumoje telefonų abonentų sąrašų. (Kai kurie specialistai skambina į AA, kol asmuo dar yra gydymo įstaigoje, ir taip suteikia žmogui individualią galimybę neatidėliojant kreiptis pagalbos.) Arba Jūs galite susisiekti su Anoniminių alkoholikų Lietuvoje Tarnybos biuru, – kad gautumėte pagalbą ir informaciją.

Rašykite adresu: AA Lietuvoje Tarnybos biuras: J.Basanavičiaus a. 16, Birštonas LT-59211. El. pašto adresu: info@aalietuvoje.org
Arba skambinkite žemiau nurodytais regionų tarnybų telefonų numeriais.

AA pataria skaityti

Daugelis teikiančių pagalbą specialistų suprato, kad jų darbe su alkoholikais padeda AA Pasaulinės tarnybos, Inc. leidiniai. Jei norite jų įsigyti, kreipkitės į AA Generalinės tarnybos biurą arba jūsų vietinį AA biurą.

Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 130 AA grupių suskirstytų į 7 regionus (nesutampa su administraciniu Lietuvos respublikos suskirstymu):

1.  AUKŠTAITIJOS regionas

jungia Vilniaus miesto ir rajono; Elektrėnų miesto; Ignalinos, Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Zarasų rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 679 80399

Viešosios informacijos komiteto telefonas Nr. +370 627 67288

2.  DZŪKIJOS regionas

jungia Birštono miesto; Druskininkų miesto; Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 609 71128

3.  KAUNO regionas

jungia Kauno miesto ir rajono; Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 640 47755

Viešosios informacijos komiteto telefonas Nr. +370 603 68423

4.  PANEVĖŽIO regionas

jungia Panevėžio miesto ir rajono; Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 607 53197

5. SUVALKIJOS regionas

jungia Marijampolės miesto ir rajono; Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 621 19736

6. ŠIAULIŲ regionas

jungia Šiaulių miesto ir rajono; Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 618 81004

7. ŽEMAITIJOS regionas

jungia Klaipėdos miesto ir rajono; Palangos miesto, Akmenės, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 648 45182

TOP