Dvasininkų klausimai apie AA

Nepaisant to, kokia sunki ir stipri būtų mūsų priklausomybė nuo alkoholio, įsitikinome, kad, mūsų laimei, dar galime padaryti kitų gyvybiškai svarbių pasirinkimų. Galime, pavyzdžiui, pasirinkti prisipažinti esą bejėgiai prieš alkoholį. Galime pripažinti priklausomumą nuo Aukštesniosios Jėgos, nors tai ir būtų paprastas priklausomumas nuo anoniminių alkoholikų grupės. Galime pasirinkti gyventi sąžiningai bei nuolankiai, nesavanaudiškai tarnauti žmonėms ir “Dievui, kaip mes Jį suprantame”.

Bill W., vienas iš AA draugijos įkūrėjų, 1966

Įžanga

Anoniminiai alkoholikai nėra religinė organizacija. Tačiau AA yra labai dėkinga daugelio tikybų atstovams, kurie bičiuliškai palaikė draugiją nuo pat jos įkūrimo 1935 metais.

Šios draugijos šerdis yra supratimas ir pakantumas – supratimas, ką AA, kaip draugija gali, ir ko ne, pakantumas silpnumui tų draugijos vyrų ir moterų, kurių dvasinės viltys galbūt pranoksta jų žmogiškąsias galias.

Neatitiktų tikrovės mitas, kad visi AA nariai yra dvasiškai pabudę. Taip pat yra daug neišpažįstančių religinių doktrinų. Tačiau nesuskaičiuojama daugybė AA narių – įskaitant ir tuos, kurie nepaklūsta doktrinoms, – teigia pajutę dalyvavimo, globos, pasitikėjimo, meilės galią perkeisti.

Kaip jau sakėme, AA viliasi, kad ir ateityje visi dvasininkai padės kuo galės, kartu rūpinantis alkoholiko sveikimu.

Šio leidinio tikslas

Daugelis dvasininkų gerai žino apie AA nesektantišką, nereliginę sąjungą, ir jos pastangas padėti alkoholikams liautis gerti ir gyventi sveiką bei produktyvų gyvenimą. Jie žino, kad pagrindinių religijų vadovai išreiškė savo paramą AA programai; jiems žinoma, kad ir tarp jų yra tokių, kurie rado atsakymą atėję pas AA dėl savo asmeninio girtuokliavimo problemų.

Šiame laidinyje pateikiami dažniausiai dvasininkų užduodami klausimai apie AA. Jo tikslas yra trejopas:

  1. AA pripažįsta esanti skolinga daugeliui davasininkų, kurie padėjo ir toliau padeda alkoholikams;
  2. tikimasi, kad medžiaga, pateikta toliau, taps naudingu įvadu į AA draugiją tiems, kurie dar neturėjo progos susipažinti;
  3. atsakydami į dažniausiai dvasininkų užduodamus klausimus, mes išreiškiame apibendrintą AA asmeninę patirtį, stiprybę ir viltį.

 

Šią brošiūrą ir kitą Anoniminių alkoholikų literatūrą galite įsigyti:  AA Tarnybos biure.
Taip pat galite teirautis artimiausioje AA grupėje arba susisiekti su Jūsų regiono AA tarnyba

TOP