Informacija šeimai ir draugams

Daugumoje grupių į atvirus susirinkimus kviečiami visi norintieji, nepriklausomai ar jie yra AA nariai, ar ne (tačiau geriau pirmą kartą šiuo reikalu kreiptis į grupę, kurioje jūs ruošiatės lankytis). Naujiems nariams patariama ateiti su žmonomis, vyrais ir draugais, kadangi suvokę gydymosi nuo alkoholizmo programą, jie tikrai galės padėti alkoholikui mesti gerti. Daug yra alkoholikų, kurie visada eina į susirinkimus su savo vyrais ar žmonomis ir aktyviai dalyvauja vietinės grupės visuomeninėje veikloje. (Tačiau primename, jog į uždarus susirinkimus gali ateiti tik alkoholikai.)

Taip pat siūlome susipažinti su knygoje "Anoniminiai alkoholikai", skyriuje "Žmonoms" pateikiama žmonių, susijusių su alkoholikais artimais ryšiais (sutuoktinių, motinų ir tėvų, draugų ir pan.), patirtimi. Jums taip pat gali būti naudinga informacija pateikiama kitame šios knygos skyriuje "Šeima keičiasi".

Šis skyrius buvo parašytas 1939 m., kai AA draugijoje buvo nedaug moterų. Tuomet manyta, kad dažniausiai alkoholizmu šeimoje serga vyrai. Tačiau dauguma čia duodamų patarimų tinka ir žmonėms, gyvenantiems su alkoholike – nesvarbu, ar ji dar geria, ar sveiksta AA draugijoje.

IKI šiol savo knygoje, išskyrus keletą vietų, kalbėjome apie vyrus. Tačiau daugelis teiginių tinka ir moterims. Vis dažniau teikiame pagalbą ir geriančioms moterims. Visiškai akivaizdu – moterys gali susigrąžinti sveikatą lygiai taip pat, kaip vyrai, jei priima mūsų pasiūlymus.
Kiekvieno vyro girtavimas liečia ir kitus asmenis – žmoną, kuri dreba iš baimės dėl jo galimo siautėjimo, motiną ir tėvą, kurie mato, kaip žūsta jų sūnus.
Vienų mūsiškių žmonos, giminaičiai ir draugai jau nebeturi rūpesčių dėl gėrimo problemos, kitų – dar nerado laimingos išeities. Mes norime, kad anoniminių alkoholikų žmonos kreiptųsi į žmonas tų vyrų, kurie be saiko geria. Jų pasakyti žodžiai tiks beveik kiekvienam, susijusiam su alkoholiku kraujo ar meilės ryšiais.
Mes, anoniminių alkoholikų žmonos, norėtume, kad žinotum, jog suprantame tave kaip galbūt nedaug kas gali suprasti. Mes stengiamės analizuoti savo padarytas klaidas. Norime tave patikinti: nėra tokios sudėtingos situacijos ir tokios didelės nelaimės, kurios negalima pataisyti.
Mūsų kelias buvo labai duobėtas, tai tiesa. Gerai žinome, kas yra paminta savigarba, bejėgiškumas, savigaila, nesupratimas ir baimė. Tai ne patys maloniausi mūsų palydovai. Mus apimdavo tai sentimentali užuojauta, tai kartus apmaudas. Kai kurios puldavome nuo vieno kraštutinumo prie kito, vis tikėdamos, kad vieną dieną mylimi žmonės vėl taps savimi.
Mūsų pakantumas ir troškimas matyti savo vyrus aukštai pakeltomis galvomis, tokius, kaip kiti, sukėlė visokiausių keblumų. Mes aukojomės, buvome nesavanaudiškos. Daugybę kartų melavome, kad apsaugotume savo garbę ir vyrų reputaciją. Mes meldėmės, maldavome, buvome kantrios. Kartais juos užsipuldavome, kartais bėgdavome šalin, būdavome isteriškos, palūžusios nuo teroro. Mes ieškojome užuojautos, iš keršto turėjome meilės ryšių su kitais vyrais....

MŪSŲ moterys pasiūlė keletą dalykų, kurių derėtų prisilaikyti sveikstančio vyro žmonai. Galbūt susidaro įspūdis, kad vyriškis turėtų būti įvyniotas į vatą ir užkeltas ant pjedestalo. Iš tikrųjų derėtų elgtis visai atvirkščiai. Visi šeimos nariai bendrauja pakantumo, supratimo ir meilės dvasia. Tai pamažu tirpdo egoizmą. Alkoholikas, jo žmona, vaikai, giminaičiai veikiausiai nutuokia, koks šeimos požiūris į jį ar ją. Visi suinteresuoti, kad jų norai būtų gerbiami. Įsitikinome: kuo primygtiniau kas nors iš šeimos narių reikalauja, kad kiti jam nusileistų, tuo šie didesnį apmaudą jaučia. Visa tai sukelia nesantaiką ir nepasitenkinimą.
Kodėl? Ar ne todėl, kad visi nori vadovauti? Ar ne todėl, kad kiekvienas stengiasi šokdinti šeimyną pagal savo dūdelę? Ar ne todėl, kad nesąmoningai ieškoma būdų imti iš šeimyninio gyvenimo, užuot jam ką nors davus?
Paliaubos tarp šeimos ir girtuoklio yra tik pirmasis žingsnis tolstant nuo įtemptos ir nenormalios padėties. Gydytojas mums sakė: „Metai, išgyventi su alkoholiku, beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa visa šeima“. Pradėjus naująją kelionę, leisk suvokti šeimyniškiams, kad ne viskas keisis sklandžiai kaip iš pypkės. Kiekvienas savo ruožtu gali pavargti ir atsilikti. Bus įvairių viliojančių takelių ir šunkelių, kuriais jie gali nuklysti ir pasukti iš kelio.
Nusakysime kai kurias kliūtis, su kuriomis susidurs šeima, ir patarsime, kaip galima jų išvengti ar net jomis pasinaudoti. Alkoholiko šeima ilgisi ir laukia sugrįžtant laimės ir saugumo. Ji prisimena tėvą buvus romantišką, dėmesingą, sėkmės lydimą. Šiandienis gyvenimas lyginamas su buvusiuoju. Šeima gali jaustis nelaiminga, jei dabartinis gyvenimas neprilygsta andainykščiam.
Šeimos pasitikėjimas tėvu sparčiai auga. Senos geros dienelės greitai sugrįš – tikisi šeimyniškiai. Kartais jie reikalauja, kad tėtis tučtuojau grąžintų senus laikus! Jie įsitikinę – Dievas vos ne privalo atlyginti už ilgą laukimo kančią. O šeimos galva metų metus griovė savo verslą, naikino gražius jausmus, draugystę, sveikatą. Iš vienų dalykų liko tik griuvėsiai, kiti apgadinti. Nuolaužoms išvalyti reikia laiko. Senus statinius ilgainiui pakeis kiti, gražesni, tačiau tam prireiks ne vienerių metų.
Tėvas suvokia savo kaltę. Jam gali tekti daug metų sunkiai dirbti, kad atsigautų finansiškai, – dėl to jo nereikėtų kaltinti. Galbūt jis niekuomet neturės tiek pinigų, kiek turėjo anksčiau. Tačiau išmintinga šeima juo didžiuosis – dėl to, koks jis siekia būti, o ne dėl to, ką stengiasi įgyti.

Kas yra Al-Anon?

Al-Anono šeimų grupių draugija buvo įsteigta maždaug 13 metų po to, kai parašytas šis skyrius. Nors tai savarankiška organizacija, veikianti atskirai nuo AA, ji naudoja bendruosius AA programinius principus. Jais vadovaujasi vyrai, žmonos, giminaičiai, draugai ir kiti alkoholikų artimieji.

Daugiau apie Al-Anon draugijos veiklą žiūrėkite šios draugijos tinklapyje.

Apie tai kaip Anoniminiai alkoholikai bendradarbiauja su Al-Anon skaitykite AA GTB Gaires.

Taip pat gal Jums gali būti naudinga Suaugusių alkoholikų vaikų (SAV) patirtis.

TOP