Kaip suprasti anonimiškumą?

      Dvyliktoji Tradicija - Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

Koks yra Anoniminių Alkoholikų anonimiškumo tikslas? Kodėl jis dažnai minimas – kaip didžiausias, visuotinis Draugijos saugumas, užtikrinantis jos tolesnį gyvavimą ir augimą?

Jei pažvelgsime į AA draugijos istoriją, nuo jos atsiradimo 1935 metais iki dabar, taps aišku, kad anonimiškumas turi dvi skirtingas, tačiau vienodai svarbias funkcijas:

  • Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai, šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams.
  • Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi Draugijos nariai yra lygūs, jis yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausymą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.

Nuo pirmųjų gyvavimo dienų AA pažadėjo asmens anonimiškumą visiems, kurie dalyvauja jų susirinkimuose. Kadangi Draugijos įkūrėjai ir pirmieji nariai patys buvo sveikstantys alkoholikai, jie žinojo iš savo patirties, kad dauguma alkoholikų jaučia gėda dėl savo gėrimo, ir kaip baugu jiems atsiskleisti viešumoje. Socialinė alkoholizmo gėda buvo didžiulė, ir pirmieji AA nariai suprato, kad tvirta slaptumo garantija yra būtinybė, jei jie nori patraukti ir padėti kitiems alkoholikams tapti blaiviems.

Laikui einant pasitvirtino, kad anonimiškumas yra didžiausia dovana, kurią AA siūlo kenčiančiam alkoholikui. Be to daugelis niekada nebūtų atėję į savo pirmąjį susirinkimą. Nors gėda šiek tiek sumažėjo, daugumai naujokų pripažinti savo alkoholizmą yra labai skausminga, tai įmanoma padaryti tik saugioje aplinkoje. Anonimiškumas yra esminis dalykas kuriant pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą.

Privatumas yra svarbus ir naujiems nariams, bet dauguma jų trokšta pasidalyti gera naujiena, kad priklauso AA, su savo šeimos nariais. Toks atskleidimas tačiau visada yra jų valia: Anoniminiai Alkoholikai stengiasi užtikrinti, kad individualių narių priklausimas Draugijai liktų konfidencialus ir apsaugotas tiek, kiek jie nori, ar viešas dalykas tiek, kiek jie nori, tačiau visada suprantant, kad anonimiškumas spaudoje, radijuje, televizijoje ir kine yra būtini mūsų nuolatiniam blaivumui ir tobulėjimui – tiek asmenims, tiek grupėms.

Praėjus keletui pirmųjų sėkmingų metų Draugija sulaukė itin palankaus spaudos dėmesio. AA liaupsinantys straipsniai pasirodė visos šalies žurnaluose ir laikraščiuose. Ir po kiekvieno naujo straipsnio AA gretos augo. Vis dėlto tomis dienomis kiekvienas baiminosi dėl viešo atsiskleidimo padarinių; todėl pirmosiose spaudos publikacijose buvo saugomas narių anonimiškumas – jų saugumo labui.

Visuomenė ėmė geriau suprasti alkoholizmą, mažėjo gėdijimosi, ir greitai kai kurie AA nariai ėmė viešai prisipažinti spaudoje, kad jie priklauso Draugijai. Vienas iš pirmųjų taip pasielgė žinomas beisbolininkas; jo pakilimas buvo toks efektingas, kad laikraščiai dosniai skyrė dėmesio jo sėkmingoms grumtynėms su alkoholiu. Tikėdamas, kad gali padėti AA atskleisdamas savo narystę, jis atvirai apie tai kalbėjo. AA pirmeiviai netgi pritarė jo veiksmams – tiesiog dėl to, kad dar neturėjo patirties, kiek kainuos toks viešumas.

Vėliau ir kiti nariai nutarė pažeisti savo anonimiškumą spaudoje: kai kurie tai motyvavo gera valia, kiti – asmenine nauda. Kažkurie nariai išrado būdus, kaip galima susieti jų priklausymą AA su į vairiais verslo planais – draudimo pardavimais, detoksikacijos centrais, net abstinentų laikraščiui leisti, – tai tik keletas pavyzdžių.

Neilgai truko AA centre suvokti, kad toks sulaužiusiųjų anonimiškumą per didelis uolumas ir savanaudiškumas gali kelti pavojų Draugijos sunkiai įgytam geram vardui. Taip pat jie suprato, kad jei vienas asmuo padarė išimtį, toliau bus daroma ir daugiau išimčių. Kad būtų užtikrinta AA santarvė, veiksmingumas ir gerovė, anonimiškumas turi būti visuotinis. Jis sergėja visa, kas AA yra svarbiausia.

Kai kalbame apie visų AA narių lygybę ir vieningą visų atsakomybę sveikstant nuo alkoholizmo, anonimiškumas yra Draugijos dvasinis pamatas. Dar 1946 m. Bilas, vienas iš mūsų pirmeivių, rašė: „Žodis `anoniminis` turi mums begalinę dvasinę reikšmę. Švelniai, bet galingai jis teigia, kad mes visada turime principus laikyti svarbesniais už asmenybes; kad mes atsisakėme savęs garsinimo viešumoje; kad mūsų judėjimas ne tik deklaruoja, bet ir įgyvendina tikrą nuolankumą.”

AA nariai, kaip ir daugelis žmonių, nesančių programoje, kartais painiojasi, kaip anonimiškumo nuostatą reikia taikyti praktikoje. Štai keletas dažniausiai užduodamų klausimų apie asmeninį anonimiškumą ir anonimiškumą žiniasklaidoje:

Asmeninis anonimiškumas

 • Kl. Kai aš pasakau savo artimiesiems apie savo narystę AA, ar turėčiau jų prašyti neskleisti šios informacijos?

Ats. Tai yra išimtinai asmeniškas reikalas, bet dažniausiai geriausia yra leisti nuspręsti AA nariui, kam galima pasakoti ir kada.

 • Kl. Jeigu giminės, draugai ir bendradarbiai komentuoja, kad aš geriau atrodau ir geriau atlieku savo pareigas nuo tada, kai išblaivėjau, ar aš turėčiau jiems pasakyti, kad aš esu AA?

Ats. Artimiausi giminės ir geri draugai paprastai yra patenkinti sužinoję, kad alkoholikas yra AA narys. O dėl bendradarbių – būtų geriausia jiems tiesiog pasakyti, kad jūs nustojote gerti ir atidėti kalbą apie jūsų narystė, kol pabūsite Draugijoje keletą mėnesių.

 • Kl. Ką turėčiau daryti sutikęs senų pažįstamų AA susirinkimuose?

Ats.  Jums nereikia prašyti jų saugoti jūsų anonimiškumą; jie yra čia dėl tokių pačių ar panašių priežasčių. Jie, matyt, gerbs jūsų paslaptį, o jūs savo ruožtu turėtumėte gerbti jų.

 • Kl. Kas bus, jei aš pamatysiu susirinkime žymų visuomenės veikėją?

Ats. Kaip ir kiti, įžymūs asmenys turėtų būti anonimiškai apsaugoti tiek, kiek jie nori.

 • Kl. Aš manau, kad neatskleisiu vardų narių, kuriuos sutikau AA susirinkimuose. O kaip dėl kitų privačių dalykų?

Ats.  AA nariai suprato, kad asmeniški atsivėrimai per AA susirinkimus turi būti laikomi paslaptyje. Pavyzdžiui, jei bičiuliai, nesantys programoje, yra pažįstami su kuo nors iš jūsų draugų AA ir žino apie jų narystę, jūs turite pasirūpinti neperduoti privačių dalykų, apie kuriuos kalbėta susirinkimų metų, kad ir kokie nekalti jie atrodytų.

 • Kl. Ar turėčiau pasakyti, kad priklausau AA, žmonėms, kurie, atrodo, turi problemų dėl gėrimo?

Ats.  Tai jūsų asmeninis reikalas. Tačiau laikantis programos dvasios reikėtų pasidalyti; naujausi AA narių stebėjimai rodo, kad didelė jų dalis atėjo į draugiją per kitus narius. Daugelis narių sako, kad kol dėl šito apsispręsite, naudinga apie tai pasikalbėti su globėjais arba draugais AA.

 • Kl. Ar turėčiau atskleisti savo anonimiškumą darbdaviui, kad visada laiku galėčiau eiti į AA susirinkimus?

Ats. Prašyti išimtinių nuolaidų dėl to, kad esate AA narys, nėra anonimiškumo Tradicijų dvasioje.

Anonimiškumas žiniasklaidoje

 • Kl. Jei aš, kaip AA narys, rodausi televizijoje, kine, arba leidžiu spausdinti mano nuotrauką laikraštyje ar žurnale, bet nesakau savo pavardės, – ar tai laikoma anonimiškumo pažeidimu?

Ats. Taip. Jeigu spausdinamos arba rodomos transliacijos metu AA narių (kurie pristatomi kaip AA nariai) fotografijos, kur yra veidai, arba kitaip galimi atpažinti atvaizdai, jei nepranešamos jų pavardės, tai yra laikoma anonimiškumo pažeidimu.

 • Kl. Esu girdėjęs, kad kai kurie asmenys, AA draugijos viduje ar už jos, sako, kad pasigarsinus esant AA nariais, tai gali paskatinti ir padėti Draugijos vystimuisi. Kodėl AA toliau laikosi anonimiškumo Tradicijos įžymių žmonių ir kitų narių atžvilgiu?

Ats.  Šios Tradicijos susiformavo iš ankstyvųjų narių patirties. Pirma, jie taip pat jautė, kad įžymūs asmenys – AA nariai gali padėti Draugijai, atskleidė savo anonimiškumą. Bet greitai tapo aišku, kad jei kas nors pažeidžia anonimiškumą, kiti seka jo pavyzdžiu; ir jei nariai siekia būti pripažinti ar išgarsėti visuomenėje, dvasinė vienybė, tokia svarbi dirbant su kenčiančiais alkoholikais, greitai bus prarasta.

 • Kl. Kaip dėl nufilmuotų kieno nors pasisakymų susirinkimuose? Ar tai laikoma anonimiškumo pažeidimu, nes matomas asmens veidas ir jis aiškiai atpažįstamas kaip AA narys?

Ats. 1980 m. Generalinės tarnybos konferencija rekomendavo, kad „…AA nariai, kurie prašo, kad juos nufilmuotų pasisakančius ar per susirinkimus, turi laikytis anonimiškumo spaudos, radijo, televizijos, kino ar video juostų lygmenyje, suprasdami, kad anonimiškumas yra visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas”. Ji taip pat rekomendavo, kad AA narių pasisakymai būtų pateikti „geriau asmeniškai, negu per filmuotą medžiagą, turint omenyje, kad filmavimas iškelia asmenis aukščiau už principus” ir taip skatina AA sistemoje atsirasti „žvaigždes”.

 • Ne žiniasklaida atsakinga už mūsų Tradicijų laikymąsi; tai yra kiekvieno iš mūsų asmeninė atsakomybė.
 • AA nariai mano, kad neprotinga atskleisti nario anonimiškumą netgi po jo ar jos mirties, bet kiekvienu atveju galutinai dėl to sprendžia šeima.
 • AA nariai gali atidengti savo tapatybę ir kalbėti kaip sveikstantys alkoholikai radijo ar televizijos interviu, nepažeisdami Tradicijų, – kol neprisistato kaip AA nariai.
 • AA nariai AA nario vardu gali kalbėti tik jei nėra rodomi jų veidai ir skelbiami vardai. Jie kalba ne AA, bet savo – individualaus nario – vardu.

Patirtis AA nariams siūlo:

 • Gerbti kitų narių teisę išlaikyti jų asmeninį anonimiškumą tokiu mastu, kokiu jie nori.
 • Kalbant AA nario vardu ne AA susirinkimuose prisistatyti tik vardu.
 • Išsaugoti asmens anonimiškumą straipsniuose ir autobiografijose.
 • Vengti tokių pavadinimų kaip „AA patarėjas”, kai profesionaliai dirbama alkoholizmo srityje (pavadinimas „patarėjas alkoholizmo klausimais” skambėtų geriau).
 • Vartoti pavardes Draugijos viduje, ypač kai renkami grupių ir kiti tarnautojai.

Šios brošiūros ir kita medžiaga anonimiškumo tematika gali suteikti daugiau informacijos ir jums padėti:
The Twelve Traditions Illustrated” (Iliustruotos Dvylika tradicijų)
A.A. Tradition – How It Developed” (Kaip kūrėsi Dvylika tradicijų)
Speaking at Non-A.A. Meetings” (Pasisakymai ne AA susirinkimuose)
A.A. Guidelines on Public Information (Rekomendacijos dėl AA viešosios informacijos)

Galite parašyti:

General Service Office
Box 459
Grand Central Station
New York NY 10163

TOP