Kaip suprasti anonimiškumą?

      Dvyliktoji Tradicija - Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

Koks yra Anoniminių alkoholikų anonimiškumo tikslas? Kodėl jis dažnai minimas kaip pati didžiausia Draugijos apsauga, užtikrinanti jos tolesnį gyvavimą ir augimą?

Jei pažvelgsime į AA draugijos istoriją nuo jos atsiradimo 1935 metais iki dabar, taps aišku, kad anonimiškumas turi dvi skirtingas, tačiau vienodai svarbias funkcijas:

 • Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia apsaugą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai, ir šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams.
 • Spaudos, radijo, televizijos, kino ir kitų medijų, pavyzdžiui, interneto, lygmeniu anonimiškumas pabrėžia visų Draugijos narių lygybę, jis yra stabdys tiems, kurie išnaudotų savo priklausymą AA pripažinimui, įtakai ar asmeninei naudai įgyti.

Naudodamiesi skaitmeninėmis medijomis AA nariai patys atsako už savo ir kitų narių anonimiškumą. Skelbdami įrašus, žinutes ir rašydami tinklaraščius turime suvokti, kad tai darome viešoje erdvėje. Jei tokiu būdu pažeidžiame savo anonimiškumą, galime netyčia pažeisti ir kitų narių anonimiškumą.

Žodis „anoniminiai“ mūsų pavadinime suteikia asmeniui tiek privatumo, kiek jis pats pageidauja, turint omenyje jo narystę AA.

Nuo pirmųjų gyvavimo dienų AA pažadėjo asmens anonimiškumą visiems, dalyvaujantiems jų susirinkimuose. Kadangi Draugijos įkūrėjai ir pirmieji nariai patys buvo sveikstantys alkoholikai, jie iš savo patirties žinojo, kad dauguma alkoholikų dėl savo gėrimo jaučia gėdą ir kaip jiems baugu atsiskleisti viešumoje. Socialinė alkoholizmo stigma buvo didžiulė, ir pirmieji AA nariai suprato, kad tvirta konfidencialumo garantija buvo būtina, norint patraukti ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Laikas parodė, kad anonimiškumas yra didžiausia dovana, kurią AA siūlo kenčiančiam alkoholikui. Be to daugelis niekada nebūtų atėję į savo pirmąjį susirinkimą. Nors stigma šiek tiek sumažėjo, daugumai naujokų pripažinti savo alkoholizmą yra labai skausminga, tai įmanoma padaryti tik saugioje aplinkoje. Anonimiškumas yra esminis dalykas kuriant pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą.

Slaptumas yra svarbus ir naujiems nariams, tačiau dauguma jų gerąja žinia, kad priklauso AA, trokšta pasidalyti su savo šeimos nariais. Atsiskleisti ar ne, kiekvienas visada pasirenka pats, o AA stengiasi užtikrinti, kad pavienių narių priklausymas Draugijai liktų konfidencialus ir apsaugotas tiek, kiek jie nori, ar viešas dalykas tiek, kiek jie nori, tačiau svarbu suprasti, kad anonimiškumas spaudoje, radijuje, televizijoje, kine ir kitose medijose, pavyzdžiui, internete, yra būtini mūsų nuolatiniam blaivumui ir tobulėjimui – tiek asmenims, tiek grupėms.

Praėjus keletui pirmųjų sėkmingų metų Draugija sulaukė itin palankaus spaudos dėmesio – AA liaupsinantys straipsniai pasirodė visos šalies žurnaluose ir laikraščiuose. Po kiekvieno naujo straipsnio AA gretos augo. Visgi tais laikais kiekvienas baiminosi viešumo pasekmių, todėl pirmosiose spaudos publikacijose buvo ypač paisoma narių anonimiškumo – dėl jų pačių saugumo.

Daugėjant visuomenėje informacijos apie alkoholizmą, stigma mažėjo, ir netrukus kai kurie AA nariai ėmė viešai prisipažinti priklausą Draugijai. Vienas iš pirmųjų taip pasielgė žinomas beisbolininkas – jo sugrįžimas buvo toks efektingas, kad laikraščiai dosniai skyrė dėmesio jo sėkmingai kovai su alkoholiu. Tikėdamas, kad gali padėti AA atskleisdamas savo narystę, jis apie tai kalbėjo atvirai. AA pirmeiviai netgi pritarė jo veiksmams – tiesiog dėl to, kad dar neturėjo patirties, kiek toks viešumas kainuos.

Vėliau ir kiti nariai nutarė pažeisti savo anonimiškumą žiniasklaidoje, vieni motyvuodami gera valia, kiti – asmenine nauda. Kai kurie nariai išrado būdų susieti priklausymą AA su įvairiais verslo planais: draudimo pardavimais, detoksikacijos centrais, net abstinentų laikraščiui leisti, – ir tai tik keletas pavyzdžių.

Tačiau netrukus AA centre suvokta, kad toks anonimiškumą sulaužiusiųjų per didelis uolumas ir savanaudiškumas kelia pavojų sunkiai įgytam geram Draugijos vardui. AA suprato, kad padarius išimtį vienam asmeniui, išimčių neišvengiamai daugės. AA vienybei, efektyvumui ir gerovei užtikrinti anonimiškumas turi būti visuotinis. Jis sergėja visa, kas AA yra svarbiausia.

Pastaruoju metu išpopuliarėjus įvairioms elektroninės komunikacijos formoms, tarp jų ir socialiniams tinklams, atsirado naujų priemonių perduoti AA žinią plačiajai visuomenei. Šiuolaikinis bendravimas vyksta naudojantis greitai besivystančiomis ir sąlyginai beribėmis aukštosiomis technologijomis. Vis daugiau AA narių prisijungia prie interneto, o jų anonimiškumo išsaugojimas tampa pagrindiniu rūpesčiu.”

Sveikstant nuo alkoholizmo labai svarbi visų AA narių lygybė ir vienybė, tačiau Draugijos dvasinis pamatas yra anonimiškumas. Dar 1948 m. vienas iš mūsų įkūrėjų Bill‘as W. rašė: „Galima sakyti, kad anonimiškumas yra dvasinis pamatas, raktas į visas kitas mūsų Tradicijas. Jis kalba apie apdairumą ir, svarbiausia, savo asmens atsisakymą. Šios visa apimančios nuostatos pritaikymas labai platus: nuoširdus atidumas naujokui, kuris nori išlikti bevardis; gyvybiškai svarbi apsauga nuo netinkamo Anoniminių alkoholikų pavadinimo naudojimo viešojoje erdvėje; nuolatinis priminimas mums visiems, kad nuostatos yra svarbesnės už asmeninius interesus. Ši nuostata – kertinis mūsų judėjimo saugumo garantas; gilesniu dvasiniu lygmeniu jis nurodo į dar didesnį savęs atsižadėjimą.“

Kartais AA nariai ir daugelis nesančių programoje žmonių sutrinka, kuomet anonimiškumo nuostatą reikia taikyti praktikoje. Štai keletas dažniausiai užduodamų klausimų apie asmeninį anonimiškumą ir anonimiškumą viešumoje:

Asmeninis anonimiškumas

 • Kl. Ar, pasakęs artimiesiems apie savo narystę AA, turėčiau jų prašyti šios informacijos neskleisti?

Ats. Tai yra išskirtinai asmeniškas reikalas, bet geriausia yra leisti pačiam AA nariui nuspręsti, kam galima pasakoti ir kada.

 • Kl. Ar, giminėms, draugams ir bendradarbiams pakomentavus pagerėjusią mano išvaizdą ir geriau atliekamas pareigas man išblaivėjus, turėčiau jiems pasakyti, kad aš esu AA?

Ats. Artimiausi giminės ir geri draugai paprastai yra patenkinti sužinoję, kad alkoholikas yra AA narys. O dėl bendradarbių – būtų geriausia jiems tiesiog pasakyti, kad jūs nustojote gerti, ir susilaikyti nuo kalbų apie narystę, kol pabūsite Draugijoje keletą mėnesių.

 • Kl. Ką turėčiau daryti sutikęs senų pažįstamų AA susirinkimuose?

Ats.  Neturėtumėte prašyti jų saugoti jūsų anonimiškumą; jie yra čia dėl tokių pačių ar panašių priežasčių. Jie turėtų gerbti jūsų paslaptį, o jūs savo ruožtu turėtumėte gerbti jų.

 • Kl. Ką turėčiau pasakyti savo artimiesiems apie jų pažįstamų AA narių anonimiškumą?

Ats. Paaiškinkite, kad AA nariams anonimiškumas ypatingai svarbus. Kiekvienas AA narys pats nusprendžia, kada ir su kuo dalintis apie savo sveikimą. Taigi tikėtina, kad AA narių šeimos nariai ir draugai saugos savo artimųjų ir kitų pažįstamų AA narių anonimiškumą, įskaitant ir narystės Draugijoje faktą. Perspėkite savo artimuosius, kad mirus AA nariui svarbu nepristatyti jo AA globėjo ar AA draugų nekrologe, spaudoje ir internete.

 • Kl. O kas, jei susirinkime pamatysiu žymų visuomenės veikėją?

Ats.  Kaip ir kitų, įžymių asmenų anonimiškumas turėtų būti apsaugotas tiek, kiek jie nori.

 • Kl. Žinau, kad neturėčiau atskleisti AA susirinkimuose sutiktų narių vardų. O kaip dėl kitos asmeninės informacijos?

Ats.  AA nariai supranta, kad asmeniški atsivėrimai per AA susirinkimus turi būti laikomi paslaptyje. Pavyzdžiui, jei bičiuliai, nesantys programoje, yra pažįstami su kuo nors iš jūsų draugų AA ir žino apie jų narystę, turėtumėte būti atsargūs ir neišduoti asmeninės informacijos, kuria dalintasi susirinkime, kad ir kokia nekalta ji atrodytų.

 • Kl. Ar galiu kam nors papasakoti, jei matau ar patiriu netinkamą elgesį susirinkimo metu arba jam pasibaigus? Ar galiu apie nusikalstamą elgesį pranešti atitinkamoms tarnyboms?

Ats.  Grupės stengiasi sukurti kiek įmanoma saugesnę aplinką, kad jų nariai galėtų sutelkti dėmesį į blaivybę, ir nors anonimiškumas yra svarbiausias to siekiant, jis neturi tapti priedanga netinkamam arba nusikalstamam elgesiui. Kalbėdami apie netinkamą elgesį arba pranešdami apie tai atitinkamoms tarnyboms nepažeistumėte jokių AA Tradicijų – taip padėtumėte užtikrinti visų narių saugumą.

 • Kl. Ar turėčiau pasakyti, kad priklausau AA, žmonėms, kurie, atrodo, turi problemų dėl gėrimo?

Ats.  Tai jūsų asmeninis reikalas. Tačiau laikantis programos dvasios reikėtų pasidalyti – naujausi stebėjimai rodo, kad didelė AA narių dalis į Draugiją atėjo per kitus narius. Visgi prieš apsisprendžiant geriau apie tai pasikalbėti su globėjais arba draugais AA.

 • Kl. Ar turėčiau atskleisti savo anonimiškumą darbdaviui, kad visada galėčiau laiku ateiti į AA susirinkimus?

Ats. Prašymai išimtinių nuolaidų dėl to, kad esate AA narys, neatitinka anonimiškumo Tradicijų dvasios.

Anonimiškumas skaitmeniniame amžiuje

 • Kl. Aš turiu interneto svetainę ir asmeninę paskyrą socialiniame tinkle. Taip pat esu internetinės AA grupės narys. Kokiu mastu turėčiau saugoti savo anonimiškumą internete?

Ats. Viešai prieinamos interneto vietos, tai yra svetainės, kuriose skelbiami tekstai, vaizdai, garso ir vaizdo įrašai, gali būti laikomi tapačiais spaudai ar transliacijoms. Išskyrus tuos atvejus, kai tinklalapis apsaugotas slaptažodžiu, jam taikomi tokie pat saugikliai kaip spaudoje, radijo transliacijose ir filmuose. Paprastai sakant, tai reiškia, kad AA nariai neatskleidžia savo narystės naudodami savo pavardes ir / arba nuotraukas, kuriose matyti jų veidas.

 • Kl. Ar turėčiaus rūpintis anonimiškumu tų, kas lankosi mano svetainėse?

Ats.  Naudodamiesi skaitmeninėmis medijomis esame atsakingi už savo ir kitų anonimiškumą. Skelbdami įrašus, žinutes ir rašydami tinklaraščius, turime suvokti, kad tai darome viešoje erdvėje. Jei tokiu būdu pažeidžiame savo anonimiškumą, galime netyčia pažeisti ir kitų narių anonimiškumą. Daugiau informacijos apie anonimiškumą internete galima rasti adresu www.aa.org ir 2010-ųjų spalio mėnesio „AA Grapevine“ numeryje, skirtame „Anonimiškumo išsaugojimui tinklais apraizgytame pasaulyje“.

 • Kl. Jei aš, kaip AA narys, rodausi televizijoje, kine ar tinklalaidėje arba leidžiu spausdinti mano nuotrauką laikraštyje, žurnale ar internetinėje publikacijoje, bet nesakau savo pavardės, – ar tai laikoma anonimiškumo pažeidimu?

Ats. Taip. Jeigu viešinamos arba transliuojamos AA narių (kurie pristatomi kaip AA nariai) fotografijos, kur yra veidai arba kitaip galimi atpažinti atvaizdai, net jei ir nepranešamos jų pavardės, tai yra laikoma anonimiškumo pažeidimu.

 • Kl. Esu girdėjęs, kad kai kurie asmenys AA draugijos viduje ar už jos ribų sako, kad pasigarsinus esant AA nariais, tai gali paskatinti ir padėti Draugijos vystymuisi. Kodėl AA toliau laikosi anonimiškumo Tradicijos įžymių žmonių ir kitų narių atžvilgiu?

Ats. Šios Tradicijos susiformavo iš ankstyvųjų narių patirties. Iš pradžių jiems taip pat atrodė, kad įžymūs asmenys – AA nariai gali padėti Draugijai atskleisdami savo anonimiškumą. Bet greitai paaiškėjo, kad vienam pažeidus anonimiškumą, kiti seka jo pavyzdžiu; ir jei nariai siekia būti pripažinti ar išgarsėti visuomenėje, dvasinė vienybė, tokia svarbi dirbant su kenčiančiais alkoholikais, greitai bus prarasta.

 • Kl. Kaip dėl nufilmuotų kieno nors pasisakymų susirinkimuose? Ar tai laikoma anonimiškumo pažeidimu, nes matomas asmens veidas ir jis aiškiai atpažįstamas kaip AA narys?

Ats. 1980 m. Generalinės tarnybos konferencija nutarė: „Suprasdami, kad anonimiškumas yra visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas, rekomenduojame, kad AA narių pasisakymai būtų pateikiami asmeniškai, o ne per vaizdo įrašus, turint omenyje, kad filmavimas iškelia asmenybes aukščiau už nuostatas ir taip skatina AA atsirasti „žvaigždžių“ sistemai.“

Keletas papildomų klausimų, kurie gali padėti įsivertinti, ar mūsų veiksmai neprieštarauja nuolankumo nuostatai ir aukojimuisi, kuriais grindžiama mūsų anonimiškumo tradicija:

 • Skelbdamas įrašą internete kalbu apie žinią ar apie žinios skleidėją?
 • Ar perduodu AA žinią tikėdamasis kam nors padėti, ar tiesiog „šaukiu užsilipęs ant bačkos“?
 • Ar naudojuosi savo istorija siekdamas politinių tikslų?
 • Ar esu ypatingai atsargus neatskleisdamas AA narių tapatybės nuotraukose ir pareiškimuose?
 • Ar atsilaikau pagundai sukelti nesutarimų kandžiais ginčais, ar ieškodamas priekabių prie tų, su kuriais nesutariu?
 • Ar suteikiu naudingos informacijos apie AA tiems, kam jos gali reikėti ir jiems padėti?

Pats AA narys, ne žiniasklaida, yra atsakingas laikytis mūsų puoselėjamos anonimiškumo tradicijos.

 • AA nariai mano, kad neprotinga atskleisti nario tapatybę netgi po jo ar jos mirties, bet kiekvienu atveju galutinai dėl to sprendžia šeima. Visgi AA nariai sutaria, kad gyvųjų AA narių anonimiškumas turi būti gerbiamas nekrologuose ar kito pobūdžio spausdinamuose atsiminimuose ir pranešimuose apie mirtį.
 • AA nariai gali atskleisti savo tapatybę ir kalbėti kaip sveikstantys alkoholikai radijo, televizijos ar internetiniuose interviu nepažeisdami Tradicijų, – kol neprisistato kaip AA nariai.
 • AA nariai AA nario vardu kalbėti gali tik jei nėra rodomi jų veidai ir skelbiami vardai. Jie kalba ne AA, bet savo – individualaus nario – vardu.

Patirtis AA nariams siūlo:

 • Gerbti kitų narių teisę išlaikyti jų asmeninį anonimiškumą tokiu mastu, kokiu jie nori.
 • Būti budriems ir nepažeisti savo anonimiškumo skelbiant įrašus, rašant žinutes ar tinklaraščius, būti labai atsargiems, kad netyčia nepažeistų kitų anonimiškumo.
 • Kalbant AA nario vardu ne AA susirinkimuose prisistatyti tik vardu.
 • Išsaugoti asmens anonimiškumą straipsniuose ir autobiografijose.
 • Vengti tokių pavadinimų kaip „AA konsultantas“ profesionaliai dirbantiems alkoholizmo srityje (geriau vartoti pavadinimą „konsultantas alkoholizmo klausimais“).
 • Vartoti pavardes Draugijos viduje, ypač renkant grupių ir kitus tarnautojus.

Šios brošiūros ir kita medžiaga anonimiškumo tematika gali suteikti daugiau informacijos ir jums padėti:

Galite parašyti:

General Service Office
Box 459
Grand Central Station
New York NY 10163

Lietuvoje:
AA tarnybos biuras
8 683 67786
info@aalietuvoje.org
www.aalietuvoje.org

TOP