KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

SAUSIO 5

GALUTINAI PRIPAŽINAU

Jis negali įsivaizduoti gyvenimo be alkoholio. Ateis diena, ir jis negalės įsivaizduoti gyvenimo nei su alkoholiu, nei be jo. Tuomet pažins tokį vienišumą, kokį patyrė nedaugelis. Jis bus ties praraja. Jis norės mirti.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 131.

Tik alkoholikas gali suprasti šių sakinių tikrąją reikšmę. Geriantis alkoholikas, aš buvau šio dvilypumo nelaisvėje, patyriau siaubą ir sumaištį: „jei neišgersiu – mirsiu“ kovojo su „jei toliau gersiu, tai mane nužudys“. Abi šios neįveikiamos mintys stūmė mane gilyn į dugną. Šis dugnas lėmė, kad aš galutinai pripažinau savo alkoholizmą – be jokių išlygų, ir tai buvo neabejotinai esminga mano sveikimui. Tai buvo būtinybė pasirinkti, kokios niekada nebuvau patyręs, bet, kaip vėliau paaiškėjo, ir svarbiausias dalykas, kad galėčiau tikėtis sėkmės programoje.

TOP