KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

SAUSIO 6

PASIDAVUSIOJO PERGALĖ

Mes suvokiame, kad tik patyrę visišką pralaimėjimą galime atgauti jėgas, kad įstengtume sustiprėti ir išsilaisvinti. Visiško bejėgiškumo pripažinimas galų gale pasirodo esąs tvirtas pamatas, ant kurio galima kurti laimingą ir prasmingą gyvenimą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 21.

Kai alkoholis paveikė visas mano gyvenimo sritis, kai buteliai tapo nuolaidžiavimo sau ir visko leidžiamumo simboliu, kai suvokiau, jog pats negaliu įveikti alkoholio galios, supratau, kad neturiu kitos išeities, kaip pasiduoti. Pasidavęs laimėjau – aš nugalėjau savanaudišką nuolaidžiavimą sau, atkaklų priešinimąsi tokiam gyvenimui, koks buvo man skirtas. Nustojęs kovoti su visais ir viskuo, pradėjau eiti blaivybės, ramybės ir taikos keliu.

TOP