KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

SAUSIO 7

KRYŽKELĖJE

Dalinės priemonės nedavė jokios naudos. Mes stovėjome kryžkelėje. Tada pavedėme save Jam ir paprašėme, kad mus saugotų ir globotų.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 51.

Kiekvieną dieną aš stoviu kryžkelėje. Mano mintys ir veiksmai gali padėti bręsti, arba pastūmėti mane į senųjų įpročių ir girtavimo kelią. Kartais kryžkelė yra ko nors pradžia, pavyzdžiui, ką nors pagiriu, o ne teisiu. Arba, kai kreipiuosi pagalbos, užuot pasikliovęs tik savo jėgomis. Kitą kartą kryžkelė yra pabaiga – sakykim, tada, kai aiškiai matau, jog reikia sustabdyti kylančią pagiežą ar nuodijantį savanaudiškumą. Daugeliu ydų kasdien esu išbandomas, taigi kasdien turiu galimybę jas perprasti. Vienu ar kitu būdu kiekvieną dieną pasireiškia mano charakterio trūkumai: savigrauža, pyktis, nesitvardymas, puikybė, noras keršyti ar būti svarbiam.
Dalinės priemonės bandant atsikratyti šių trūkumų tiktai paralyžiuoja mano pastangas keistis. Tik tada, kai visiškai pasitikėdamas kreipiuosi į Dievą pagalbos, aš įgyju norą – ir pajėgiu – keistis.

TOP