Nuo pirmųjų gyvavimo dienų AA pažadėjo asmens anonimiškumą visiems, kurie dalyvauja jų susirinkimuose. Kadangi Draugijos įkūrėjai ir pirmieji nariai patys buvo sveikstantys alkoholikai, jie žinojo iš savo patirties, kad dauguma alkoholikų jaučia gėdą dėl savo gėrimo, ir kaip baugu jiems atsiskleisti viešumoje. Socialinė alkoholizmo gėda buvo didžiulė, ir pirmieji AA nariai suprato, kad tvirta slaptumo garantija yra būtinybė, jei jie nori patraukti ir padėti kitiems alkoholikams tapti blaiviems.

Laikui bėgant pasitvirtino, kad anonimiškumas yra didžiausia dovana, kurią AA siūlo kenčiančiam alkoholikui. Be to daugelis niekada nebūtų atėję į savo pirmąjį susirinkimą. Nors gėda šiek tiek sumažėjo, daugumai naujokų pripažinti savo alkoholizmą yra labai skausminga, tai įmanoma padaryti tik saugioje aplinkoje. Anonimiškumas yra esminis dalykas kuriant pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą.
Privatumas yra svarbus ir naujiems nariams, bet dauguma jų trokšta pasidalyti gera naujiena, kad priklauso AA, su savo šeimos nariais. Toks atskleidimas visada yra jų valia: Anoniminiai Alkoholikai stengiasi užtikrinti, kad individualių narių priklausymas Draugijai liktų konfidencialus ir apsaugotas tiek, kiek jie nori, ar viešas dalykas tiek, kiek jie nori, tačiau visada suprantant, kad anonimiškumas spaudoje, radijuje, televizijoje ir kine yra būtini mūsų nuolatiniam blaivumui ir tobulėjimui – tiek asmenims, tiek grupėms.

Daugelis įvairių organizacijų darbuotojų gerbia anoniminius alkoholikus, nors gal ne visada supranta draugijos veiklos principus. Todėl, nesiekdami iškelti savo asmenį, AA draugijos nariai perduoda jiems, kad anonimiškumas yra mūsų Draugijos dvasinis pamatas.

AA nariai, perduodantys žinią apie jų asmeninį sveikimą AA draugijoje, niekada neatskleidžia kito asmens narystės joje. Išlaikyti griežtą anonimiškumą viešumoje, TV, radijuje ar spaudoje būtina, nes:

  • geriantis alkoholikas saugosi bet kokių dalykų, galinčių atskleisti jo tapatybę;
  • mūsų patirtis rodo, kad alkoholikas, kuris siekia viešo pripažinimo kaip AA narys, gali vėl pradėti gerti;
  • viešumas kai kuriems AA nariams gali sukelti vidinių prieštaravimų.

Anonimiškumas saugo AA narius ir išlaiko Programos patrauklumą milijonams tų, kurie dar kenčia. Vienintelis AA vardo viešumas yra tas, kad AA draugija yra atvira ir pasiekiama visiems, kam jos reikia.

Nepamiršdami asmeninio anonimiškumo svarbos, mes tikime, kad ieškantys pagalbos, gaus žinią apie mūsų narių ir visos Draugijos patirtį, kaip gyventi be alkoholio.

Pagal brošiūrą „Kaip suprasti anonimiškumą?“ ir „AA Tarnavimo žinyną“