ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

                   Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus,
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

Kasdieniniai apmąstymai

Tik dvi nuodėmės

2022-11-22

…yra tik dvi nuodėmės: pirmoji – kliudyti kitam žmogui dvasiškai bręsti, antroji – kliudyti savo brendimui.

ALCOHOLICS ANONYMOUS, Third. ed., P. 542.

Laimė yra iliuzinė būsena. Kaip dažnai mano „maldose“ už kitus slypi užmaskuotos maldos dėl savo paties gero? Kaip dažnai mano laimės paieškos sudaro kliūtis kito asmens ar net mano paties dvasiniam brendimui? Nuolankus ir susitaikęs, siekiu dvasiškai bręsti, bet tai nebūtinai neša gėrį ir naudą ar yra gyvybiškai svarbu. Ir vis dėlto, pažvelgęs atgal, matau, kad kančia, sunkumai ir atkryčiai padėjo man dvasiškai bręsti programoje, taigi ir įgyti ramybę.
Prašau savo Aukštesniąją Jėgą, kad nebūčiau kliūtis kam nors, taip pat ir sau, dvasiškai bręsti.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Tik dvi nuodėmės

2022-11-22

…yra tik dvi nuodėmės: pirmoji – kliudyti kitam žmogui dvasiškai bręsti, antroji – kliudyti savo brendimui.

ALCOHOLICS ANONYMOUS, Third. ed., P. 542.

Laimė yra iliuzinė būsena. Kaip dažnai mano „maldose“ už kitus slypi užmaskuotos maldos dėl savo paties gero? Kaip dažnai mano laimės paieškos sudaro kliūtis kito asmens ar net mano paties dvasiniam brendimui? Nuolankus ir susitaikęs, siekiu dvasiškai bręsti, bet tai nebūtinai neša gėrį ir naudą ar yra gyvybiškai svarbu. Ir vis dėlto, pažvelgęs atgal, matau, kad kančia, sunkumai ir atkryčiai padėjo man dvasiškai bręsti programoje, taigi ir įgyti ramybę.
Prašau savo Aukštesniąją Jėgą, kad nebūčiau kliūtis kam nors, taip pat ir sau, dvasiškai bręsti.

PREAMBULĖ

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai Alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių Alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc. (Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

IEŠKANTIEMS PAGALBOS
AA SUSIRINKIMAI
AA TARNYBOS INFORMACIJA
NARIAMS
SPECIALISTAMS
KNYGYNAS

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame.