ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

                   Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus,
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

Kasdieniniai apmąstymai

Pasiruošęs tarnauti kitiems

2023-05-31

…mūsų draugiją sieja viena didinga misija – pastangos padėti tiems, kurie nemato išeities.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 147.

Iš mano draugų alkoholikų sklinda nuostabi laisvės šviesa, kai kiekvienas iš mūsų skatina kitą tobulėti. Savęs brandinimo žingsneliai prasideda nuo mažų dalykų, tačiau kiekvienas žingsnis tampa dar viena pakopa laiptų, vedančių iš nevilties prarajos į naują viltį. Sąžiningumas yra mano “įrankis”, skirtas sutraukyti kaustančias grandines. Dėmesingai išklausantis globėjas gali man padėti teisingai išgirsti žinią, kaip eiti į laisvę.

Prašau Dievą pasiryžimo gyventi taip, kad draugija taptų Jo malonės liudytoja. Ši misija per tarnystę kitam žmogui leidžia man dalytis sveikimo dovanomis.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Pasiruošęs tarnauti kitiems

2023-05-31

…mūsų draugiją sieja viena didinga misija – pastangos padėti tiems, kurie nemato išeities.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 147.

Iš mano draugų alkoholikų sklinda nuostabi laisvės šviesa, kai kiekvienas iš mūsų skatina kitą tobulėti. Savęs brandinimo žingsneliai prasideda nuo mažų dalykų, tačiau kiekvienas žingsnis tampa dar viena pakopa laiptų, vedančių iš nevilties prarajos į naują viltį. Sąžiningumas yra mano “įrankis”, skirtas sutraukyti kaustančias grandines. Dėmesingai išklausantis globėjas gali man padėti teisingai išgirsti žinią, kaip eiti į laisvę.

Prašau Dievą pasiryžimo gyventi taip, kad draugija taptų Jo malonės liudytoja. Ši misija per tarnystę kitam žmogui leidžia man dalytis sveikimo dovanomis.

PREAMBULĖ

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai Alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių Alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc. (Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

IEŠKANTIEMS PAGALBOS
AA SUSIRINKIMAI
AA TARNYBOS INFORMACIJA
NARIAMS
SPECIALISTAMS
KNYGYNAS

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame.