Anoniminiai Alkoholikai (AA)

Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

 • Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.
 • Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.
 • Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

versta iš “A.A. Preamble”. A.A. Grapevine Inc. leidus,
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame…
skaityti brošiūrą  SUSIPAŽINKITE: AA 

Tik Jūs pats galite nuspręsti, ar norite būti Anoniminių alkoholikų Draugijos nariu, – jei galvojate, kad tai Jums gali padėti. Mes susibūrėme į draugiją, kadangi nebegalėjome kontroliuoti savo gėrimo.
Mes vis dar negalėjome prisipažinti, kad niekuomet nebegalėsime gerti saikingai. Po to išgirdome iš AA narių, kad esame ligoniai. Sužinojome, kad daugybė žmonių lygiai kaip ir mes kenčia dėl kaltės, baimės, vienatvės, beviltiškumo jausmo. Sužinojome, kad šie jausmai mus lydi dėl to, kad mes sergame alkoholizmu.
Mes pasistengėme suvokti, ką alkoholis mums padarė. Čia pateikiame keletą klausimų, į kuriuos pabandėme sąžiningai atsakyti. Jei į keturis ar daugiau klausimų atsakėme TAIP, reiškia, esame giliai įklimpę į bėdą dėl girtavimo. Dabar pažvelkite į save. Atminkite, kad nėra jokios gėdos pripažinti, kad turite tokių rūpesčių.

Dvylika klausimų į kuriuos tik Jūs pats galite atsakyti

Šis leidinys skiriamas žmonėms, kurie pirmą kartą kreipiasi į Anoniminius alkoholikus (AA). Jame pateikiami atsakymai į tipiškiausius klausimus, rūpimus naujiems nariams, tokius, kurie rūpėjo ir mums, kai mes atėjome į AA draugiją.

 • Ar aš alkoholikas?

Jeigu jūs nuolat išgeriate daugiau, negu buvote ketinęs; jeigu pradėjęs gerti jūs negalite sustoti; jeigu dėl šios priežasties jūs esate turėjęs nemalonumų, arba prarasdavote atmintį – gali būti, kad jūs alkoholikas.
Nustatyti galite tik jūs pats. Niekas iš AA nedarys to už jus.

 • Ką turiu daryti, jeigu mane kankina potraukis alkoholiui?

Ieškokite pagalbos. AA gali jums padėti.

 • Kas tai yra AA?

Į AA kreipiasi vyrai ir moterys, kurie prarado sugebėjimą valdyti savo potraukį spiritiniams gėrimams ir kuriems dėl girtuokliavimo atsirado įvairiausių komplikacijų. Mes stengiamės gyventi visavertį gyvenimą be alkoholio, ir daugumai iš mūsų tai pavyksta. Tačiau mes įsitikinome, jog mums būtina kitų alkoholikų – AA narių – parama ir pagalba.

Skaityti visus klausimus

Ką daro AA?

Penktoji Tradicija – "Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui."

Šiam tikslui pasiekti Anoniminiai alkoholikai rengia atvirus ir uždarus susirinkimus.

Kas yra atviri susirinkimai?

Atviras AA susirinkimas yra toks susirinkimas, kur gali dalyvauti kiekvienas pageidaujantis (nesvarbu ar jis alkoholikas, ar ne). Vienintelė jo priedermė – neskelbti už susirinkimo durų dalyvavusiųjų AA narių vardų.
Paprastai kiekviename susirinkime būna vedėjas ir keli pranešėjai. Vedėjas pradeda ir užbaigia susirinkimą ir suteikia žodį norintiems kalbėti. Kalba paprastai tik AA nariai. Jie pasakoja apie savo girtavimo patirtį ir apie tai, kas juos atvedė pas AA, kartais pasakoja, kaip jie suvokia sveikimo programą, arba apie tai, ką jiems duoda blaivus gyvenimo būdas. Kiekvienas pasisakantis AA narys reiškia tiktai savo nuomonę ir kalba savo vardu.

Kas yra uždari susirinkimai ?

Uždaruose susirinkimuose dalyvauja tik vietinės AA grupės nariai arba šioje vietovėje esantys kitų grupių nariai. Uždarų susirinkimų tikslas – suteikti AA nariams galimybę aptarti konkrečiai jų alkoholizmo stadiją, kitaip tariant, tai, ką iš tikrųjų galėtų suprasti tik alkoholikai.
Šie susirinkimai vyksta kuo laisvesnėje atmosferoje, ir kiekvienas grupės narys gali nesivaržydamas dalyvauti pokalbyje. Uždari susirinkimai ypač svarbūs naujiems AA nariams, kadangi būtent tokiuose susirinkimuose jie gali užduoti pačius skaudžiausius klausimus ir pasimokyti iš patirties tų alkoholikų, kurie jau turi sveikimo nuo alkoholizmo patirties.

iš brošiūros "AA: 44 klausimai"  psl. 13

Ko nedaro AA?

Dešimtoji tradicija – "Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus."

 1. Neverbuoja narių ir neperša pirminės motyvacijos, kad alkoholikams reikia sveikti.

 2. Neturi narių charakteristikų ir ligos istorijų.

 3. Nestebi ir nesiekia kontroliuoti savo narių.

 4. Nenustato psichologinių diagnozių ar prognozių.

 5. Neturi ligoninių, neskiria vaistų, medicininio ar psichiatrinio gydymo.

 6. Nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ir kitų panašių paslaugų.

 7. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų.

 8. Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja.

 9. Nepriklauso socialinėms tarnyboms (nors daug narių ir tarnybos biurų su jomis bendradarbiauja).

 10. Nerengia religinių apeigų.

 11. Nesivelia į ginčus apie alkoholį ir kitus dalykus.

 12. Nepriima pinigų už savo paslaugas ar aukų iš ne AA šaltinių.

 13. Nerašo rekomendacinių laiškų dėl lygtinio paleidimo, charakteristikų advokatams, teismams, mokykloms, verslo ar socialinėms įstaigoms, kitoms organizacijoms ar institucijoms.

iš "AA Tarnavimo Žinynas",  psl. 31

Atėję į AA draugiją, mes iš karto išgirdome apie sveikimo nuo alkoholizmo programą, pavadintą „Dvylika žingsnių.  Šiais „žingsniais“ vadinami pirmųjų AA narių bandymai apibūdinti stadijas žengiant nuo chroniško alkoholizmo prie blaivybės. Paaiškėjo, kad visa tai grindžiama nuolankumu ir pasikliovimu jėga, stipresne negu mūsų asmeninė. Kai kurie draugijos nariai ją supranta kaip Dievą, tačiau mums buvo pasakyta, kad kiekvienam leista suprasti tą jėgą kaip jam patinka. Kadangi tam tikru laikotarpiu alkoholis mūsų gyvenime buvo už mus stipresnis, teko pripažinti, kad norint pasveikti nuo alkoholizmo, reikia šlietis prie kažko galingesnio, negu mūsų valios jėga. Su laiku kiekvienas iš mūsų be jokios prievartos ėmė aiškiau, rimčiau ir giliau suprasti šios jėgos galią. Palaipsniui „Dvylikos žingsnių“ ir AA senbuvių dėka mes pastebėjome, kad darbas su besikreipiančiais į AA pagalbos alkoholikais padeda ir mums patiems susilaikyti nuo spiritinių gėrimų. Kiekvienas stengiasi kiek galėdamas padėti naujiems nariams, tačiau neužmiršta, kad tik jie patys gali nuspręsti, ar yra alkoholikai.

iš brošiūros "Susipažinkite: AA" psl. 5

Anoniminių alkoholikų draugija buvo įkurta Jungtinėse Amerikos Valstijose 1935 metais. Pirmieji draugijos nariai jau pakankamai ilgą laiką išbuvę blaivūs, nutarė prabilti apie savo patirtį viešai ir 1939 m. buvo išleista knyga Anoniminiai Alkoholikai. Taip pat pasivadino ir draugijai, kuriai tuo metu priklausė apie šimtas vyrų ir moterų. 1941 m. pabaigoje AA narių skaičius JAV ir Kanadoje jau siekė 8ooo. Po II-jo Pasaulinio karo draugija pamažu paplito visame pasaulyje. 2010 metais 180-je šalių buvo daugiau nei 115 000 AA grupių. Jose – daugiau nei 2 000 000 narių.

Apie viso pasaulio AA veiklą galima daugiau sužinoti: www.aa.org.

Lietuvoje pirmoji AA grupė įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. Pirmieji AA nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje, rūpinosi knygų “Anoniminiai Alkoholikai” ir “Dvylika Žingsnių ir Dvylika Tradicijų” vertimu į lietuvių kalbą.

Trumpa AA draugijos Lietuvoje istorija (datos ir faktai)

Teritorinis Lietuvos AA grupių suskirstymas

2007 metais Lietuvos AA Tarnybos konferencija patvirtino naujus AA tarnybos konferencijos įstatus ir teritorinį Lietuvos AA grupių suskirstymą.

1.  AUKŠTAITIJOS regionas

jungia Vilniaus miesto ir rajono; Elektrėnų miesto; Ignalinos, Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Zarasų rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 679 80399

2.  DZŪKIJOS regionas

jungia Birštono miesto; Druskininkų miesto; Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 609 71128

3.  KAUNO regionas

jungia Kauno miesto ir rajono; Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 640 47755

4.  PANEVĖŽIO regionas

jungia Panevėžio miesto ir rajono; Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 607 53197

5. SUVALKIJOS regionas

jungia Marijampolės miesto ir rajono; Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 621 19736

6. ŠIAULIŲ regionas

jungia Šiaulių miesto ir rajono; Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 618 81004

7. ŽEMAITIJOS regionas

jungia Klaipėdos miesto ir rajono; Palangos miesto, Akmenės, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių rajonų AA grupes.

Regiono tarnybos informacinis telefonas Nr. +370 606 51080

Kas steigia klubus anoniminiams alkoholikams?

Turėti ir valdyti nekilnojamąjį turtą nėra AA grupės ar kelių grupių veiklos dalis.
Tiksliau sakant, nėra tokio dalyko kaip “AA klubas”.

Tačiau kurie nors nariai – veikiantys kaip privatūs asmenys, ne kaip AA nariai – steigia ne pelno įmones, visiškai savarankiškas ir atskiras nuo AA grupių, ir kuria klubus AA nariams ir grupėms, kurie paprastai klubui susimoka nuomą.
Kad išvengtų problemų dėl nuosavybės, pinigų ir garbės, dauguma grupių išmoko griežtai laikytis savo pagrindinio tikslo ir palikti klubų veiklą atskiroms įmonėms už AA ribų. Kadangi yra taip, Generalinės tarnybos biuras (ir kitos AA Tarnybos) nepriima aukojimų iš klubų.

Plačiau apie AA ryšius su klubais skaitykite - AA Gairės: AA ir klubų ryšys

Žmonėms su klausos negalia Vilniaus m. AA grupė JAUNIMO rengia nuotolinius  atvirus AA susirinkimus su vertimu į gestų kalbą. Susirinkimai vyksta pirmąjį ir trečiąjį mėnesio penktadienį, 19:30, norintys dalyvauti turėtų parsisiųsti į savo išmanujį įrenginį ZOOM programėlę, joje įrašyti susirinkimo ID (meeting ID): 445 170 982 , ir slaptažodį (passcode): JaunimoAA

Parsisiųsti skrajutę jpg

AA GTB rekomendacijos dėl koronaviruso pandemijos

Anonominių Alkoholikų
Generalinės Tarnybos Biuras

2020 m. kovo 19 d.

JAV ir Kanados Anoniminių alkoholikų Generalinės tarnybos biuras (GTB) yra informacijos šaltinis AA nariams ir grupėms, ieškančioms apibendrintos AA draugijos patirties. Su koronavirusu (COVID-19) susijusiai situacijai pasaulyje greitai kintant, mes esame pasirengę ir toliau tarnauti šiuo precedento neturinčiu, neigiamai visuomenės sveikatą veikiančiu metu, padėdami grupėms dalintis apibendrinta patirtimi...

...Esame sukaupę šiek tiek bendro pobūdžio žinių, kaip kai kurios grupės ir nariai nutarė elgtis reaguodami į pasaulinį viruso protrūkį. Daugelis palaiko savo sveikimą dalyvaudami AA susirinkimuose internetu ir šitaip laikosi „socialinės distancijos“, kurią rekomenduoja vietinė, regioninė ir nacionalinė valdžia...

Skaityti visą tekstą

Dėl AA literatūros platinimo!

Karantino laikotarpiu literatūros galima įsigyti nuotoliniu būdu. AA Tarnybos biuras knygas siunčia Omniva paštomatu. Galimi ir kiti pristatymo būdai.
Prašome kreiptis el.paštu info@aalietuvoje.org arba telefonu Nr. +370 683 67786

Ši knyga yra AA draugijos
pagrindinis tekstas.

Pirmą kartą išleista 1939 metais kai AA tebuvo apie 100 narių. Nuo tada ji išversta į daugiau nei 50 kalbų. 2006 m. (ruošiant šį knygos leidimą) Anoniminių alkoholikų draugijoje 180 pasaulio šalių veikė daugiau nei 106 000 grupių, kuriose būrėsi apie 2 milijonai narių.

skaityti knygą pdf

Naujas numeris jau prekyboje

AA draugijos Lietuvoje dalijimosi
sveikimo patirtimi biuletenis
Nr. 71 2021 m. vasara
Numerio tema: Džiaugtis gyvenimu
Anoniminių alkoholikų
apmąstymai kitiems AA nariams

Šis leidinys pradėtas rengti rekomendavus 1987 m. Visuotinės tarnybos konferencijai, siekiant patenkinti Draugijoje seniai subrendusį poreikį turėti apmąstymų rinkinį „šiai dienai“, apimantį visus kalendorinius metus.

TOP