ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

                   Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus,
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

Kasdieniniai apmąstymai

Gilus nuolankumas

2023-12-11

…mums iš tiesų svarbu būti giliai nuolankiems. Tai galop reiškia, kad suteiktos dovanos niekada mūsų neišpaikins ir visada gyvensime dėkingai mąstydami apie Tą, kuris mus visus valdo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 189.

Patirtis rodo, kad mano alkoholiška asmenybė yra linkusi pūstis. Lyg ir turėdamas gerų ketinimų, galiu netikėtai nukrypti, vaikydamasis savo „teisybių“. Viršų paima ego, ir aš pametu iš akių pagrindinį tikslą. Netgi galiu prisiimti garbę dėl to, ką iš tikrųjų mano gyvenime daro Dievas. Toks pernelyg išbujojęs savo svarbumo jausmas pavojingas mano blaivybei ir gali padaryti daug žalos AA draugijai. Mane apsaugo Dvyliktoji tradicija – ji padeda išlikti nuolankiam. Ir kaip asmuo, ir kaip AA narys suprantu, kad neturiu didžiuotis savo laimėjimais, ir kad „Dievas daro mūsų labui tai, ko mes patys nepajėgiame“.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Gilus nuolankumas

2023-12-11

…mums iš tiesų svarbu būti giliai nuolankiems. Tai galop reiškia, kad suteiktos dovanos niekada mūsų neišpaikins ir visada gyvensime dėkingai mąstydami apie Tą, kuris mus visus valdo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 189.

Patirtis rodo, kad mano alkoholiška asmenybė yra linkusi pūstis. Lyg ir turėdamas gerų ketinimų, galiu netikėtai nukrypti, vaikydamasis savo „teisybių“. Viršų paima ego, ir aš pametu iš akių pagrindinį tikslą. Netgi galiu prisiimti garbę dėl to, ką iš tikrųjų mano gyvenime daro Dievas. Toks pernelyg išbujojęs savo svarbumo jausmas pavojingas mano blaivybei ir gali padaryti daug žalos AA draugijai. Mane apsaugo Dvyliktoji tradicija – ji padeda išlikti nuolankiam. Ir kaip asmuo, ir kaip AA narys suprantu, kad neturiu didžiuotis savo laimėjimais, ir kad „Dievas daro mūsų labui tai, ko mes patys nepajėgiame“.

PREAMBULĖ

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai Alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių Alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc. (Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

IEŠKANTIEMS PAGALBOS
AA SUSIRINKIMAI
AA TARNYBOS INFORMACIJA
NARIAMS
SPECIALISTAMS
KNYGYNAS

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame.