ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

                   Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus,
visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

Kasdieniniai apmąstymai

Sveikstant

2022-08-18

Keliantys nerimą praeities emociniai konfliktai slypi mūsų pasąmonėje taip giliai, jog kartais jų nė neprisimename.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 79.

Tik per gerus darbus galiu nusimesti kaltės ir gėdos jausmus, kuriuos paliko alkoholis. Matydami gėrimo nešamas nelaimes, draugai sakydavo: „Kodėl taip darai? Tu tik kenki sau.“ Mažai tesupratau, kokie teisingi šie žodžiai! Nors skaudinau kitus, daugybė mano poelgių paliko gilias žaizdas ir mano sieloje. Aštuntasis žingsnis siūlo būdą atleisti sau. Sudarydamas mano nuskriaustųjų sąrašą, kartu sumažinu savo užslėptas nuoskaudas. Atlygindamas žalą nusiimu sunkią naštą – tai padeda man sveikti.

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

Sveikstant

2022-08-18

Keliantys nerimą praeities emociniai konfliktai slypi mūsų pasąmonėje taip giliai, jog kartais jų nė neprisimename.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 79.

Tik per gerus darbus galiu nusimesti kaltės ir gėdos jausmus, kuriuos paliko alkoholis. Matydami gėrimo nešamas nelaimes, draugai sakydavo: „Kodėl taip darai? Tu tik kenki sau.“ Mažai tesupratau, kokie teisingi šie žodžiai! Nors skaudinau kitus, daugybė mano poelgių paliko gilias žaizdas ir mano sieloje. Aštuntasis žingsnis siūlo būdą atleisti sau. Sudarydamas mano nuskriaustųjų sąrašą, kartu sumažinu savo užslėptas nuoskaudas. Atlygindamas žalą nusiimu sunkią naštą – tai padeda man sveikti.

PREAMBULĖ

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai Alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių Alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc. (Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

IEŠKANTIEMS PAGALBOS
AA SUSIRINKIMAI
AA TARNYBOS INFORMACIJA
NARIAMS
SPECIALISTAMS
KNYGYNAS

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame.