2007 m. Lietuvos AA Tarnybos Konferencija patvirtino naujus AA Tarnybos Konferencijos įstatus ir teritorinį Lietuvos AA grupių suskirstymą. Buvo patvirtinti 7 AA regionai (nesutampa su administraciniu Lietuvos respublikos suskirstymu):

2022 m. Lietuvos AA Tarnybos Konferencija pritarė siūlymui įgyvendinti AA draugijos Lietuvoje Tarnybos bei LAAT Konferencijos struktūros pakeitimus. Nuo 2023 m. keičiasi regiono samprata:
• 2007 m. LAAT Konferencijos patvirtinti 7 AA regionai pervadinami į 7 AA intergrupes.
• Regionas – teritorinis vienetas, sujungiantis intergrupių (anksčiau vaidintų regionais) geografines ribas, paliekant intergrupėse šiuo metu autonomiškai veikiančias tarnybas.
Vakarų regioną sudaro: Žemaitijos ir Šiaulių intergrupės.
Rytų regioną sudaro: Panevėžio ir Aukštaitijos intergrupės.
Pietų regioną sudaro: Dzūkijos, Kauno ir Suvalkijos intergrupės.
Regiono paskirtis:
1. Regiono pirminė ir pagrindinė paskirtis – pagalba Konferencijai.
2. Padeda Regiono patikėtiniams ir Regione esančių intergrupių tarnyboms – pataria, informuoja, koordinuoja delegatų ir patikėtinių rinkimų procedūras.
3. Glaudžiai bendradarbiauja su Konferencijos rengimo grupe.

Aukštaitijos regionas
Aukštaitijos intergrupė
Dzūkijos regionas
Dzūkijos intergrupė
Kauno regionas
Kauno intergrupė
Panevėžio regionas
Panevėžio intergrupė
Suvalkijos regionas
Suvalkijos intergrupė
Šiaulių regionas
Šiaulių intergrupė
Žemaitijos regionas
Žemaitijos intergrupė
Lietuvių AA grupės užsienyje
Lietuvių aa grupės užsienyje