Anoniminiai alkoholikai nori dirbti kartu
Bendradarbiauti su specialistais yra ir nuo pat pradžių buvo AA siekis. Mes nuolatos stengiamės stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Jumis, ir mielai priimame Jūsų patarimus. Jie padeda mums veikti kartu siekiant bendro tikslo – padėti dar kenčiantiems alkoholikams.

Specialisto būdai padėti
Specialistai, kurie dirba su alkoholikais, turi tokį pat tikslą kaip ir Anoniminiai alkoholikai – padėti alkoholikui nustoti gerti ir gyventi sveiką, produktyvų gyvenimą. Anoniminiai alkoholikai – tai ne pelno, pati save išlaikanti, visiškai savarankiška draugija, „nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis”. Tačiau AA veikla gali būti Jūsų veiklos šaltinis, kai laikomasi „bendradarbiavimo, bet ne prisijungimo” prie specialistų kolektyvo pozicijos.
Mes galime būti asmeninės alkoholizmo patirties pavyzdžiais, nuolat veikiančia sveikstančių alkoholikų paramos sistema.

Kaip veikia programa
Mūsų Preambulėje sakoma, jog pagrindinis AA tikslas yra „…būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”. Vienintelė AA narystės sąlyga yra noras nustoti gerti. Čia nemokami mokesčiai ar kitos įmokos, mes išsilaikome iš savanoriškų įnašų. AA nariai dalijasi savo sveikimo nuo alkoholizmo asmenine patirtimi ir supažindina naujus atėjusius su AA Dvylika asmeninio sveikimo žingsnių, ir Dvylika tradicijų, kurios palaiko pačią draugiją.
Susirinkimai.  Programos pagrindas yra susirinkimai, kuriuos viso pasaulio miestuose ir miesteliuose autonomiškai rengia AA grupės. Atviruose AA susirinkimuose gali lankytis visi kas nori. Juose paprastai kalba vienas ar keli asmenys, jie dalijasi savo ligos periodo potyriais ir dabartinio savo sveikimo proceso AA draugijoje mintimis. Kai kurie atviri susirinkimai, į kuriuos kviečiami teikiantys pagalbą specialistai, žurnalistai ir kiti, turi ypatingą tikslą – informuoti ne alkoholikų (ir galinčių tapti alkoholikais) visuomenę apie AA. Uždari susirinkimai skirti tik alkoholikams. Su AA pagalba sveikstantys alkoholikai paprastai lanko keletą susirinkimų per savaitę.
Anonimiškumas.  Anonimiškumas padeda draugijai vadovautis nuostatomis, o ne asmenybėmis; patrauklumu, o ne įtikinėjimu. Mes atvirai dalijamės savo sveikimo programa, bet negarsiname asmenų vardų.

Ko nedaro AA draugija
AA neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų; neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja; nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais; neužsiima išblaivinimu ar slauga; nelaiko nakvynės namų; nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe (tačiau AA nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja); nerengia religinių apeigų, nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų; nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų; nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialinėms tarnyboms.

Nukreipimai iš teismų ir gydymo įstaigų
Šiandien pas mus ateina daug asmenų iš teismų ir gydymo įstaigų. Kai kurie atvyksta savanoriškai, kiti – ne. AA niekaip neišskiria nė vieno būsimo nario. Mūsų nedomina, kas nukreipiamas į AA. Mūsų rūpestis – girtuoklis, kuris turi problemų.
Susirinkimų lankymo patvirtinimas. Kartais teismas prašo patvirtinimų apie dalyvavimą AA susirinkimuose.

  • Kai kuriose grupėse, būsimajam nariui sutikus, grupės sekretorius pasirašo ar parašo savo inicialus ant lapo, kurį atsiuntė teismas kartu su jam adresuotu voku. Jis patvirtina nario asmens tapatumą ir išsiunčia lapą atgal į teismą, kaip dalyvavimo patvirtinimą.
  • Kitos grupės bendradarbiauja kitais būdais – tam nėra nustatytos procedūros. Kiekviena grupė dalyvauja šitame visiškai individualiu būdu ir mastu.

Ne alkoholio problemos
Daugelyje gydymo įstaigų yra derinama piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais reabilitacija, taikant „piktnaudžiavimo įvairiomis medžiagomis” arba „cheminės priklausomybės” programas. Alkoholikai ir ne alkoholikai supažindinami su AA ir paskatinami lankyti susirinkimus “„laisvėje”, kai išeina iš gydymo įstaigų. Tačiau jeigu į atvirą susirinkimą gali ateiti kiekvienas, tai dalyvauti uždaruose susirinkimuose ar tapti AA nariais gali tik asmenys, turintys problemų dėl girtavimo. AA stiprybės šaltinis yra mūsų bendro tikslo siekis. Ir kadangi mes mielai pritariame galimybei dalytis savo nuostatomis ir metodais su kitais, tik jie gali būti esminis mūsų sėkmės veiksnys, – jų bendra su mumis priklausomybė.

Kaip nukreipti į AA
Anoniminių alkoholikų telefonas yra daugumoje telefonų abonentų sąrašų. (Kai kurie specialistai skambina į AA, kol asmuo dar yra gydymo įstaigoje, ir taip suteikia žmogui individualią galimybę neatidėliojant kreiptis pagalbos.) Arba Jūs galite susisiekti su Anoniminių alkoholikų Lietuvoje Tarnybos biuru.

AA pataria skaityti
Daugelis teikiančių pagalbą specialistų suprato, kad jų darbe su alkoholikais padeda AA Pasaulinės tarnybos, Inc. leidiniai. Jų galite įsigyti AA Lietuvoje tarnybos biure arba internetu.

Pagal Jeigu Jūs specialistas”