Generalinės tarnybos biuras (GTB), Box 459, Grand Central Station, Niujorkas, NY 10163

AA gairės sukurtos remiantis bendra AA narių tarnavimo įvairiose srityse patirtimi. Jos taip pat atspindi Dvylikos tradicijų ir Generalinės tarnybos konferencijos (JAV ir Kanada) nuostatas. Laikydamasi savarankiškumo tradicijos, daugumą sprendimų priima grupės sąmonė, išskyrus atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla. Šių gairių tikslas – padėti suformuoti žinančią grupės sąmonę.