Nuo Generalinės Tarnybos Biuro (G.T.B.), Box 459, Grand Central Station, Niujorkas, NY 10163

AA gairės sukurtos dalinantis bendra AA narių tarnavimo įvairiose srityse patirtimi. Jose taip pat atsispindi Dvylikos Tradicijų ir Generalinės Tarnybos Konferencijos (JAV ir Kanada) nuostatos. Išlaikant mūsų savarankiškumo tradiciją, daugelį sprendimų priima pati grupė, išskyrus tuo atvejus kai tai susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla, priklausomai nuo bendros tos grupės narių sąmonės. Gairių tikslas yra padėti suformuoti informuotą grupės sąmonę.