Anoniminių alkoholikų draugija buvo įkurta Jungtinėse Amerikos Valstijose 1935 metais Akrone (Ohajo valstijoje), susitikus žinomam chirurgui ir verslininkui iš Niujorko. Abu jie buvo beviltiški alkoholikai ir jiems buvo lemta tapti AA draugijos įkūrėjais. 
Pagrindiniai AA principai, galima sakyti, buvo perimti iš religijos ir medicinos; vis dėl to kai kurios idėjos, nemažai lėmusios draugijos veiklos sėkmę, kilo stebint draugijos narių elgseną ir reikmes.
Darant klaidų ir vis iš naujo – dažnai nesėkmingai – bandant gelbėti alkoholikus sukaupta patirtis padėjo rasti veiksmingiausius principus, kurie galėtų sudaryti draugijos veiklos pamatą. Tik po trejų metų pagaliau atsirado pirmosios grupės, veikusios sėkmingiau: viena Akrone, kita Niujorke, trečia Klyvlende. Bet ir jose tuo metu buvo ne daugiau kaip keturiasdešimt ligonių, pasveikusių nuo alkoholizmo.
Vis dėlto įsikūrusi draugija ryžosi savo patirtį aprašyti knygoje; ją skaitytojai išvydo 1939 m. balandį. Tuomet buvo pasveikę jau beveik šimtas žmonių. Knyga vadinosi Anoniminiai alkoholikai; jai pasirodžius taip imta vadinti ir mūsų draugiją. Šioje knygoje alkoholizmas buvo aprašytas pačių alkoholikų požiūriu; draugijos dvasiniai tikslai primąkart nusakyti Dvylika žingsnių ir paaiškinta, kaip juos taikydami alkoholikai gali spręsti savo problemas. Kitą knygos dalį sudarė trisdešimt istorijų, tiklsiau, ligos istorijų, kuriose alkoholikai pasakojo, kaip gėrė ir kaip grįžo į blaivų gyvenimą. Šie pasakojimai padėjo užmegzti ryšį su skaitytojais alkoholikais ir įtikinti juos, kad įmanoma liautis gėrus, nors tai atrodo neįtikėtina. Anonimiai alkoholikai tapo pagrindiniu bendrijos tekstu, taip tebėra ir šiandien.
1939 m., išleidus knygą Anoniminiai alkoholikai, baigėsi pradinis draugijos gyvavimo etapas ir prasidėjo milžiniška grandininė reakcija, nes pasveikę alkoholikai savo patirtimi ėmė dalytis su kitais. Per keletą metų draugiją papildė dešimtys tūkstančių alkoholikų, daugiausia dėl nepaliaujamos reklamos, kurią nemokamai skelbia viso pasaulio laikraščiai ir žurnalai. Dvasininkai ir gydytojai palaikė naująjį sąjūdį, teikdami jam pagalbą ir remdami veiklą.
Neįtikėtina draugijos plėtra sukėlė ūmių augimo ligų. Buvo įrodyta, kad alkoholikai gali pasveikti. Bet nebuvo jokių garantijų, kad surinkus krūvon šitiek dar apkvaitusių žmonių jie galėtų susigyventi ir dirbti kartu, išlaikydami gerus santykius ir siekdami rezultatų.
Draugijoje nuolat kildavo rimtų problemų dėl narystės, pinigų, asmeninių santykių, ryšių su visuomene, grupių ir klubų vadovavimo ir daugybės kitų nesusipratimų. Dįl visos šios sumaišties ir radosi Dvylika AA tradicijų; jos pirmą kartą paskelbtos 1946 m., o 1950-aisiais patvirtintos Pirmajame tarptautiniame AA suvažiavime Klyvlende.

„Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“

AA perėjo į brandos etapą – šiuo metu veikia daugiau nei 118 000 AA grupių 180 pasaulio šalių. Jose – daugiau nei 2 000 000 AA narių. 
Apie viso pasaulio AA veiklą galima daugiau sužinoti www.aa.org.

Lietuvoje pirmoji AA grupė įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. Pirmieji AA nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje, rūpinosi knygų „Anoniminiai Alkoholikai“ ir „Dvylika Žingsnių ir Dvylika Tradicijų“ vertimu į lietuvių kalbą. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 140 AA grupių, vyksta susirinkimai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. 16 lietuvių AA grupių įsikūrę užsienyje.