Dar visiškai neseniai alkoholizmas buvo traktuojamas kaip moralinė degradacija; šiandien jis laikomas liga. O patiems alkoholikams alkoholizmas – skausminga asmeninė problema, todėl klausimuose, kuriuos kreipdamiesi į AA užduoda alkoholikai, dažnai atsispindi jų išgyvenimai, baimė ir viltis gyventi sveiką gyvenimą.

PREAMBULĖ

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Versta iš „A.A. Preamble“. A.A. Grapevine Inc. leidus, visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

SUSIPAŽINKITE: AA

Anoniminių alkoholikų (AA) bendrija buvo įkurta 1935 metais, ir nuo to laiko apie ją girdėjo arba skaitė milijonai žmonių. Vieni turi gana aiškų supratimą apie AA programą, kuri padėjo daugiau kaip 2 milijonams žmonių, dėl gėrimo turintiems problemų. Kiti paprasčiausiai yra girdėję, kad AA – neva tokia organizacija, kuri kažkaip padeda girtuokliams liautis gėrus.
Visi mes – ir vyrai, ir moterys – atėjome pas AA, kai įsitikinome, jog savo potraukio alkoholiui negalime kontroliuoti. Mes supratome, kad turime gyventi be alkoholio, jeigu norime išvengti nelaimių sau ir mūsų artimiesiems. Mūsų draugijos grupių tinklas apima 134 šalis, tačiau jokios griežtos organizacinės struktūros draugijoje nėra. Mūsų pagrindinis tikslas yra vienas: gyventi blaivų gyvenimą ir padėti tiems, kurie kreipiasi į mus, prašydami padėti mesti gerti. Mes nesusieti su jokiu judėjimu ar tikyba, už nieką nekovojame ir nesiūlome jokių reformų. Apie jokį „pasaulį be alkoholio“ mes taip pat nesvajojam. Mes džiaugiamės naujais nariais, bet patys nieko neviliojame. Jeigu mus prašo pasidalyti patirtimi, kaip išsigydyti nuo alkoholizmo – mes tai darome, bet niekam savo patirties neprimetame.
AA nariai labai įvairaus amžiaus, išsilavinimo, visuomeninės ir materialinės padėties. Kai kurie iš mūsų gėrė daugelį metų, kol suprato, kad jau nebepajėgia kovoti su potraukiu alkoholiui. Kiti, laimei, suprato tai gerokai anksčiau, kol dar buvo jauni arba kai tik pradėjo gerti.
Alkoholizmo pasekmės pasireiškė taip pat nevienodai. Kai kas kreipėsi į AA jau visiškai smukęs, kai kas prarado savigarbos jausmą; sugriovė šeimą; nusmuko tiek, kad gyveno lindynėse. Kai kurie iš mūsų ne kartą buvo kalėjimuose arba priverstinio gydymo ligoninėse. Mūsų elgesys buvo nusikaltimas šeimoms, darbdaviams, mums patiems ir visai visuomenei. Bet ir tie iš mūsų, kurie niekada nepakliuvo į kalėjimus ar priverstinai nesigydė, kurie dėl alkoholizmo neprarado darbo, nesuardė šeimos, taipogi suprato, kad alkoholizmas trukdo normaliai gyventi. Mes pastebėjome, kad negalime gyventi be alkoholio ir taip pat kreipėmės į AA pagalbos.
Tarp mūsų narių yra visų tikybų atstovų, pasitaiko netgi ateistų ir agnostikų. Daugelis religinių lyderių sveikina tai, kad AA gausėja. Tačiau kad būtum nariu, nebūtina priklausyti kokiai nors religijai ar bažnyčiai.
Mus vienija visiems bendra alkoholizmo problema. Tai, kad mes susitinkame, bendraujame ir visi kartu padedame kitiems alkoholikams, duoda naudos mums patiems. Kažkada mus buvo pavergęs alkoholis, dabar mes negeriame ir neturime noro gerti. Mes nemanom, kad tiktai mūsų alkoholizmo problemos sprendimas yra vienintelis teisingas. Paprasčiausiai mes įsitikinome, kad AA programa padėjo tiek mums, tiek ir praktiškai visiems, kurie nuoširdžiai ir rimtai norėjo mesti gerti. AA dėka mes išmokome geriau suprasti save ir alkoholizmo prigimtį. Mes stengiamės neužmiršti to, ką patyrėme, nes nuo to priklauso mūsų gebėjimas gyventi blaiviai. O blaivus gyvenimo būdas mums yra svarbiausia.                                                         

ANONIMIŠKUMAS

Koks yra Anoniminių Alkoholikų anonimiškumo tikslas? Kodėl jis dažnai minimas kaip didžiausias, visuotinis Draugijos saugumas, užtikrinantis jos tolesnį gyvavimą ir augimą?
Jei pažvelgsime į AA draugijos istoriją, nuo jos atsiradimo 1935 metais iki dabar, taps aišku, kad anonimiškumas turi dvi skirtingas, tačiau vienodai svarbias funkcijas:

 • Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai, šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams.
 • Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi Draugijos nariai yra lygūs, jis yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausymą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.

Konkrečių asmenų anonimiškumas
Nuo pirmųjų gyvavimo dienų AA pažadėjo asmens anonimiškumą visiems, kurie dalyvauja jų susirinkimuose. Kadangi Draugijos įkūrėjai ir pirmieji nariai patys buvo sveikstantys alkoholikai, jie žinojo iš savo patirties, kad dauguma alkoholikų jaučia gėdą dėl savo gėrimo, ir kaip baugu jiems atsiskleisti viešumoje. Socialinė alkoholizmo gėda buvo didžiulė, ir pirmieji AA nariai suprato, kad tvirta slaptumo garantija yra būtinybė, jei jie nori patraukti ir padėti kitiems alkoholikams tapti blaiviems.
Laikui bėgant pasitvirtino, kad anonimiškumas yra didžiausia dovana, kurią AA siūlo kenčiančiam alkoholikui. Be to daugelis niekada nebūtų atėję į savo pirmąjį susirinkimą. Nors gėda šiek tiek sumažėjo, daugumai naujokų pripažinti savo alkoholizmą yra labai skausminga, tai įmanoma padaryti tik saugioje aplinkoje. Anonimiškumas yra esminis dalykas kuriant pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą.
Privatumas yra svarbus ir naujiems nariams, bet dauguma jų trokšta pasidalyti gera naujiena, kad priklauso AA, su savo šeimos nariais. Toks atskleidimas tačiau visada yra jų valia: Anoniminiai Alkoholikai stengiasi užtikrinti, kad individualių narių priklausymas Draugijai liktų konfidencialus ir apsaugotas tiek, kiek jie nori, ar viešas dalykas tiek, kiek jie nori, tačiau visada suprantant, kad anonimiškumas spaudoje, radijuje, televizijoje ir kine yra būtini mūsų nuolatiniam blaivumui ir tobulėjimui – tiek asmenims, tiek grupėms.

KO NEDARO AA? 

 1. Neverbuoja narių ir neperša pirminės motyvacijos, kad alkoholikams reikia sveikti.
 2. Neturi narių charakteristikų ir ligos istorijų.
 3. Nestebi ir nesiekia kontroliuoti savo narių.
 4. Nenustato psichologinių diagnozių ar prognozių.
 5. Neturi ligoninių, neskiria vaistų, medicininio ar psichiatrinio gydymo.
 6. Nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ir kitų panašių paslaugų.
 7. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų.
 8. Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja.
 9. Nepriklauso socialinėms tarnyboms (nors daug narių ir tarnybos biurų su jomis bendradarbiauja).
 10. Nerengia religinių apeigų.
 11. Nesivelia į ginčus apie alkoholį ir kitus dalykus.
 12. Nepriima pinigų už savo paslaugas ar aukų iš ne AA šaltinių.
 13. Nerašo rekomendacinių laiškų dėl lygtinio paleidimo, charakteristikų advokatams, teismams, mokykloms, verslo ar socialinėms įstaigoms, kitoms organizacijoms ar institucijoms.

„Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus“.

AA IR ALKOHOLIZMAS

Kas yra alkoholizmas? Yra daug įvairių nuomonių šiuo klausimu. Kalbant apie AA narius, dauguma jų mano, kad alkoholizmas – liga, kuri progresuoja, jos negalima visiškai išgydyti, bet ji, kaip ir daugelis kitų ligų, gali būti sustabdyta. Todėl daugelis AA narių galvoja, kad šios ligos yra dvi priežastys: fizinis potraukis ir psichinė priklausomybė nuo alkoholio, ir kad, nepaisant šios ligos pasekmių, išgydyti ją tik valios pastangomis neįmanoma.
Tie alkoholikai, kurie prieš ateidami į AA draugiją daugelį kartų nesėkmingai mėgino mesti gerti, ima manyti, kad jie neturi valios, o galbūt net psichinės pusiausvyros. AA požiūris į alkoholizmą kitoks. Čia manoma, jog alkoholikai yra ligoniai, turintys galimybę sveikti, jeigu laikysis paprasčiausios gydymosi nuo alkoholizmo programos. Jos praktinę naudą patvirtina daugiau kaip du milijonai ja pasinaudojusių vyrų ir moterų. 
Alkoholizmas kaip ir bet kuri kita liga neturi nieko amoralaus. Ir jeigu žmogus susirgo, tai visiškai nebesvarbu, turi jis valią ar ne, todėl kad liga atėmė iš jo pasirinkimo galimybę gerti ar negerti. Svarbu tik, kad žmogus pripažintų, jog jis serga, ir pasinaudotų siūloma pagalba. Taip pat reikia ir didelio noro pasveikti, nes patirtis rodo, kad AA programa sėkmingiau veikia tais atvejais, kai alkoholikai nuoširdžiai stengiasi mesti gerti. Kai žmonės patys aiškiai nežino, ar jie nori mesti gerti, programa jiems dažnu atveju padeda mažiau.

SVEIKIMO PROGRAMA

Atėję į AA draugiją, mes iš karto išgirdome apie sveikimo nuo alkoholizmo programą, pavadintą „Dvylika žingsnių“.  Šiais „žingsniais“ vadinami pirmųjų AA narių bandymai apibūdinti stadijas žengiant nuo chroniško alkoholizmo prie blaivybės. Paaiškėjo, kad visa tai grindžiama nuolankumu ir pasikliovimu jėga, stipresne negu mūsų asmeninė. Kai kurie draugijos nariai ją supranta kaip Dievą, tačiau mums buvo pasakyta, kad kiekvienam leista suprasti tą jėgą kaip jam patinka. Kadangi tam tikru laikotarpiu alkoholis mūsų gyvenime buvo už mus stipresnis, teko pripažinti, kad norint pasveikti nuo alkoholizmo, reikia šlietis prie kažko galingesnio, negu mūsų valios jėga. Su laiku kiekvienas iš mūsų be jokios prievartos ėmė aiškiau, rimčiau ir giliau suprasti šios jėgos galią. Palaipsniui „Dvylikos žingsnių“ ir AA senbuvių dėka mes pastebėjome, kad darbas su besikreipiančiais į AA pagalbos alkoholikais padeda ir mums patiems susilaikyti nuo spiritinių gėrimų. Kiekvienas stengiasi kiek galėdamas padėti naujiems nariams, tačiau neužmiršta, kad tik jie patys gali nuspręsti, ar yra alkoholikai.

Parengta pagal „AA Tarnavimo žinyną“ ir brošiūras „AA: 44 klausimai“, „Kaip suprasti anonimiškumą“, „Susipažinkite: AA“.