Dvylika Žingsnių yra AA asmeninio sveikimo nuo alkoholizmo programos pagrindas. Tai ne abstrakti teorija, joje atsispindi ankstesniųjų AA narių patirtis, įgyta per išbandymus ir klaidas. Juose išdėstyti požiūriai ir nuostatos, kurie padėjo pirmeiviams – AA nariams pasiekti blaivų gyvenimo būdą. Tačiau šie Žingsniai jokiu būdu nėra privalomi.
Vis dėlto patirtis rodo, jog tie AA nariai, kurie stengiasi laikytis Dvylikos Žingsnių ir taiko tai kasdieniame gyvenime, gauna iš AA kur kas daugiau negu tie, kurie neteikia jiems ypatingos reikšmės. Manoma, kad griežtai ir nuolat laikytis visų 12 Žingsnių reikalavimų neįmanoma. Galbūt ir taip, mat tie Žingsniai daugeliui alkoholikų siūlo visiškai naują požiūrį į gyvenimą. Tačiau vis dėlto AA nariai mano, jog tie, kurie norėtų gyventi blaiviai, be Žingsnių neišsivers. 
Čia pateiktas Dvylikos Žingsnių tekstas, pirmą kartą buvo išspausdintas kolektyvinį AA patyrimą išreiškiančioje knygoje Anoniminiai Alkoholikai“.

 1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.
 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.
 4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
 5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
 7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.
 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
 9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Iš brošiūros „AA: 44 klausimai“ p. 18