Anoniminiai Alkoholikai nėra religinė organizacija. Tačiau AA yra labai dėkinga daugelio tikybų dvasininkijos atstovams, kurie bičiuliškai palaikė draugiją nuo pat jos įkūrimo 1935 metais. Šios draugystės šerdis yra supratimas ir pakantumas. AA viliasi, kad ir ateityje visi dvasininkai padės kuo galės, kartu rūpinantis alkoholiko sveikimu.
Daugelis dvasininkų gerai žino apie AA kaip nesektantišką, nereliginę sąjungą ir jos pastangas padėti alkoholikams liautis gerti ir gyventi sveiką bei produktyvų gyvenimą. Jie žino, kad pagrindinių religijų vadovai išreiškė savo paramą AA programai; jiems žinoma, kad ir tarp jų yra tokių, kurie rado atsakymą atėję pas AA dėl savo asmeninių girtuokliavimo problemų.
Dvasininkijos atstovai dažnai yra pirmieji asmenys, į kuriuos sergantys alkoholikai kreipiasi pagalbos ir supratimo, ir dažnai pirmieji, kuriems jie atvirai pripažįsta savo ligą. Iš tikrųjų daug alkoholikų kreipiasi į dvasininkus dvasinių patarimų tiek prieš, tiek po atėjimo j AA draugiją.
Kai kurie alkoholikai nenori liautis gėrę, kiti mano galintys „padaryti tai vieni patys“. Tokiais atvejais dvasiniai patarėjai galėtų informuoti alkoholikus, kad pagalba yra galima tik tada, kai jie pasiryš ją priimti.

Glaudžiai bendradarbiaudami su AA, konsultuodami alkoholikus, dvasininkai pabrėžia tokius dalykus:
1. Paaiškina, kad AA gali padėti tik tuomet, jei jie nori liautis gerti.
2. Paskatina alkoholikus nesusidaryti išankstinių nuostatų, jei AA programa pradžioje jiems nepasirodys prasminga. Įtikina, kad jų pirmasis įspūdis veikiausiai pasikeis, jei jie nuolat lankysis susirinkimuose.
3. Pabrėžia, kad AA turi vienintelį tikslą: padėti alkoholikams pasiekti blaivybę.
4. Primena alkoholikui, kad AA nariai atstovauja visiems visuomenės sluoksniams. Naujokai čia sutinka žmonių, užimančių įvairią padėtį visuomenėje. Nesvarbu, kokie skirtingi būtų biografijos faktai, AA sveikimo programoje visi dalijasi tuo, kas bendra – jie sveiksta nuo alkoholizmo.
5. Patikina alkoholiką, kad bus paisoma jo asmens anonimiškumo.
6. Paaiškina, kad alkoholizmas yra progresuojanti liga ir medicina tai patvirtina. Ją galima sustabdyti (nors ji nepagydoma) tik tuomet, kai alkoholikas liaujasi gėręs. AA draugijoje alkoholikas ras tūkstančius vyrų ir moterų, kurie, dalydamiesi savo sveikimo patirtimi, gali padėti jam pasukti į blaivų visavertį gyvenimą.

Pagal brošiūrą „Dvasininkų klausimai apie anoniminius alkoholikus