5.00 

Leidimo metai: 2008

Leidėjas: VšĮ „LAAT Patikėtinių taryba“. Versta iš „As Bill Sees It“ (A.A.W.S. Inc. leidus)

ISBN 978-9955-9889-3-9

Puslapių skaičius: 350

Anoniminių alkoholikų literatūros taip pat galite įsigyti AA Tarnybos biure, artimiausioje AA grupėje,  intergrupėje bei didžiuosiuose knygynuose.

Kategorija:

Aprašymas

AA gyvenimo būdas (vieno iš AA įkūrėjų rinktiniai raštai)

Šią knygą sudaro keli šimtai ištraukų iš mūsų leidinių: jos apima beveik visus Anoniminių alkoholikų gyvenimo būdo aspektus. Manoma, kad ši medžiaga galėtų padėti nariams apmąstyti, skatinti grupes diskutuoti, visus daugiau skaityti mūsų literatūrą.
Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus apie Anoniminius alkoholikus esu parašęs šias knygas: Anoniminiai alkoholikai, Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų, Anoniminiai alkoholikai subręsta, Dvylika Pasaulinės tarnybos koncepcijų (Tvelwe Concepts for World Service) ir Trečiojo priesako vadovo (Third Legacy Manual) paskutinę dalį. Nemažai esu rašęs į mūsų mėnraštį A.A. Grapevine ir visuomet gausiai susirašinėjau.
Tai pagrindiniai šiai knygai parinktų ištraukų šaltiniai. Nemažai iš originalo konteksto paimtų ištraukų teko redaguoti, o kartais tiesiog perrašyti. Žinoma, visa ši medžiaga atspindi mano asmeninį požiūrį į Anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą. Todėl ji, be abejo, bus ribota ir netobula. Vis dėlto tikimasi, kad šis naujas leidinys patenkins skaitytojų reikmes.
1967, balandis
Visuomet Jūsų,
Bill