1.50 

Leidimo metai: 2004

Leidėjas: VšĮ „LAAT Patikėtinių taryba“. Versta iš „A Member’s Eye View of Alcoholics Anonymous“ (A.A.W.S. Inc. leidus)

Puslapių skaičius: 20

Anoniminių alkoholikų literatūros taip pat galite įsigyti AA Tarnybos biure, artimiausioje AA grupėje,  intergrupėje bei didžiuosiuose knygynuose.

Kategorija:

Aprašymas

Brošiūra skirta paaiškinti teikiantiems pagalbą specialistams, kaip veikia AA.

AA programa remiasi alkoholikų dalijimusi patirtimi, jų stiprybe ir viltimi, tačiau pats sveikimo procesas yra labai individualus. Kiekvienas narys taiko jį pagal savo poreikius. Taigi čia programa aprašoma taip, kaip ją mato vienas iš AA narių; tačiau brošiūra atspindi ir visos draugijos mąstymą, nes ją patvirtino AA Generalinės tarnybos konferencija.
Šio straipsnio autorius pirmiausia pateikė tekstą būsimiems konsultantams alkoholizmo klausimais viename iš didžiųjų universitetų. AA Pasaulinė tarnyba norėtų padėkoti jam už jo dosnumą leidus spausdinti ir platinti šią paskaitą.
„AŠ NORĖČIAU KALBĖTI jums šį vakarą paruoštu tekstu – dėl vienos priežasties. Iki šiol aš kalbėdavau AA draugijoje ar susijusiose su AA organizacijose – „Al-Anono“ ar „Alatyno“. Aš dalyvavau psichoterapijos seansuose ir pats būdavau juose subjektas. Taigi kuo subjektyvesnis pokalbis, tuo geriau. Šiandien manęs paprašė pakalbėti apie terapiją. Staiga paaiškėjo, kad kalbėti reikia kitaip. Man atrodo, aš turiu pasistengti būti kaip galima objektyvesnis, o tam, atrodo, reikia iš anksto viską apgalvoti ir pasiruošti. Ar gali būti narys objektyvus kalbėdamas apie organizaciją, kuri, jo manymu, padėjo jam išsaugoti gyvenimą ir blaivų mąstymą, yra ginčytinas klausimas, bet aš pabandysiu.
Mano užduotis šį vakarą yra daug sudėtingesnė nei gali pasirodyti. Tie iš jūsų, kurie yra AA nariai, jau žino, kad nėra oficialaus aiškinimo, kurį galėčiau nerūpestingai jums perteikti. Nėra „partinės linijos“, oficialios suformuluotos dogmos ar doktrinos, kuriai nariai pritartų, nėra credo, kurį galėtume cituoti. Net jei vienas iš AA įkūrėjų* stovėtų prieš jus šįvakar, jis papasakotų jums tik tai, kaip viskas atrodo jam pačiam. Asmeniškai aš laikau ortodoksijos nebuvimą vienu iš stipriausių ir labiausiai gydančiu AA principu – šiek tiek vėliau tikiuosi išsamiau tai paaiškinti. Tačiau tai gali ir šiek tiek sukelti įtampos – taip, kaip yra dabar. Faktas, kad viskas, ką pasakysiu šį vakarą, lieka ir turi likti vien tik mano asmeniniu pareiškimu. Iš tiesų tai, ką noriu pasakyti, gali būti pavadinta „Anoniminiai alkoholikai draugijos nario akimis“. Aš kalbu tai tarp universiteto sienų, todėl prašau tik vieno: išklausykite šią informaciją be išankstinės nuostatos ir priimkite ją nuoširdžiai.“
* Bilas V., mirė 1971 m. sausio 24 d.